Акти виконаних робіт за травень 2021

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст. 92 Конституції України Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

В зв’язку з тим, що в мою Людини поштову скриньку регулярно кидають непідписані і не завірені папірці - повідомлення з невідомими мені рахунками-повідомлення (в якій державі той рахунок та хто власники тих рахунків), в яких вписане вимагання про сплату “послуг” (але не вказано перелік послуг, не наданий належним чином наданий акт виконаних робіт за відповідний період відповідно до діючого законодавства на території України, не надано докази замовлення та отримання мною саме «тих» послуг), а не платіжні документи відповідно до діючого законодавства про сплату “послуг”, реалізуючи свої права Людини та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина за народженням Чоловік отримати належним чином завірені фотокопії наступних документів-договорів по обслуговуванню будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5, які проводилися/виконувалися впродовж з 1 травня 2021 року по 31 травня 2021 року включно, а саме:

1) Надати належним чином завірені фотокопії всіх дефектних актів по обслуговуванню будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за вказаний період;

2) Надати належним чином завірені фотокопії всіх актів виконаних робіт, в т.ч. Форма 2, що виконувалися у будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за вказаний період;

3) Надати належним чином завірені фотокопії всіх протоколів на виконання робіт і послуг, які були виконані у будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за вказаний період;

4) Надати належним чином завірені фотокопії всіх звернень до інших організацій, які надають свої послуги будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5, для усунення тих чи інших пошкоджень за вказаний період.

5) Всі утворені з використанням моєї Людини власності – зокрема імена – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

6) Реалізуючи свої права Людини, Зобов’язую звертатися в листах та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Олескандру Васильовичу з Роду Матвій, Людині в статусі Людина.

7) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Також наголошую, що Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що
означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право
займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті,
або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього
Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Тому не визнання правосуб'єктності статусу Людини у відповіді відповідно до Мого Людини в статусі Людина Волевиявлення трактую як не виконання обовязків державою України відповідно до міжнародних договорів та нищить права і свободи Людини, за що настає особиста відповідальність.

Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за Собою.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор, Людина в статусі Людина, Олександр син Василя із Роду Матвій