Акти виконаних робіт за квітень 2021

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст. 92 Конституції України Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

В зв’язку з тим, що в мою Людини поштову скриньку регулярно кидають непідписані і не завірені папірці - повідомлення з невідомими мені рахунками-повідомлення (в якій державі той рахунок та хто власники тих рахунків), в яких вписане вимагання про сплату “послуг” (але не вказано перелік послуг, не наданий належним чином наданий акт виконаних робіт за відповідний період відповідно до діючого законодавства на території України, не надано докази замовлення та отримання мною саме «тих» послуг), а не платіжні документи відповідно до діючого законодавства про сплату “послуг”, реалізуючи свої права Людини та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина за народженням Чоловік отримати належним чином завірені фотокопії наступних документів-договорів по обслуговуванню будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5, які проводилися/виконувалися впродовж з 1 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року включно, а саме:

1) Надати належним чином завірені фотокопії всіх дефектних актів по обслуговуванню будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за вказаний період;

2) Надати належним чином завірені фотокопії всіх актів виконаних робіт, в т.ч. Форма 2, що виконувалися у будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за вказаний період;

3) Надати належним чином завірені фотокопії всіх протоколів на виконання робіт і послуг, які були виконані у будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за вказаний період;

4) Надати належним чином завірені фотокопії всіх звернень до інших організацій, які надають свої послуги будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5, для усунення тих чи інших пошкоджень за вказаний період.

5) В звязку з відповіддю Департамента житлово-комунального господарства від 29.03.2021 М-60-03/01 інф щодо відсутності документів, які підтверджуть розмір прибудинкової території будинку за адресою місто Чернівці, вул. Сіді Таль 5 та належним чином завірені фотокопії оригіналів проекту введення даного будинку в експлуатацію, яким чином на законодавчому рівні регламентується прибудинкова територія та її оплата, так як територія перед будинком до дороги прибирається людьми, які мешкають в даному будинку

6) Всі утворені з використанням моєї Людини власності – зокрема імена – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.

7) Реалізуючи свої права Людини, Зобов’язую звертатися в листах та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Олескандру Васильовичу з Роду Матвій, Людині в статусі Людина.

8) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за Собою.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор, Людина в статусі Людина, олександр син василя із Роду матвій