70с457-17Доступ_соцдопКУпАП_Зв

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 15.09.17 через сайт Доступ до правди я звернулась до Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (далі – ДСПВМР) з листом «457дп17Палиці+патронаж+заява», в якому об’єднала вимоги інфозапиту на доступ до публічної інформації, заяви про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, та заяви про реалізацію моїх соціальних прав людини. Лист вручений сервером відправника отримувачу 2017-09-15 13:13:12. Переписка оприлюднена тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/457.... Лог доставки такий:
«Delivery Status for Outgoing Message #28248
This message has been delivered.
We've received a delivery status notification from the mailserver belonging to the authority.
These logs show what happened to this message as it passed through our Exim mail server. You can send these logs to an authority to help them diagnose problems receiving email from Доступ до правди.
2017-09-15 12:50:55 [17160] 1dsnGx-0004Sm-As <= foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua U=alaveteli P=local S=59129 id=[email address] T="=?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=\n \320\267\320\260\320\277\320" from <foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> for [email address] [email address]
2017-09-15 13:13:12 [19427] 1dsnGx-0004Sm-As => [email address] F=<foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> P=<foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> R=dnslookup T=remote_smtp S=60099 H=mail.vmr.gov.ua [93.183.204.21]:25 X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 CV=no DN="O=ScrolloutF1,CN=*" C="250 2.0.0 Ok: queued as B65AA802B0" QT=22m17s DT=1s».
1.1. Далі наводиться повний текст листа від 15.09.17 (цитата):
«457дп17Палиці+патронаж+заява
Від: Щербата Анастасія Віталіївна
До: Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
Щербата Анастасія Віталіївна 15 вересня 2017
Доброго дня!
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Починаючи з дати опублікування 24.07.1997 року, набув чинності закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі по тексту – Конвенція – авт.), Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР. Це означає, що з 24.07.1997 року Конвенція набула статусу національного українського закону, і з того часу її приписи, принципи та практика Європейського Суду з прав людини, як джерела права, є обов’язковими до виконання в Україні усіма, в першу чергу – органами публічної влади та їх посадовими особами.
За Конвенцією, держава (влада) має ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному усі конвенційні права та свободи (негативні та позитивні обов’язки держави) та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) в натурі усі позитивні обов’язки влади щодо усіх прав та свобод стосовно кожного.
За Конвенцією, право на здоров’я гарантується щонайменше двома статтями: ст.8 в частині права на охорону здоров’я та ст.3 – право не бути підданим катуванню.
В Україні забезпечення права кожного на здоров’я покладене в першу чергу на два міністерства та їх підвідомчі органи – охорони здоров’я (в частині медичної складової здоров’я) та соціальної політики (в частині соціальної складової здоров’я) (далі – ДСПВМР); заборона катування забезпечується усіма міністерствами та іншими органами влади – в межах наданих повноважень. При цьому кожному має бути надано щонайменше чотири види доступу до будь-якого конвенційного права – юридичний, фінансовий, інформаційний та фізичний, і лише наявність усієї сукупності доступів означає реальне гарантування права. Відповідно, з 24.07.1997 року кожне профільне міністерство чи інший орган влади має ЗАБЕЗПЕЧИТИ наявність сукупності УСІХ доступів кожного до відповідного конвенційного права – чи прямими (підзаконними та управлінськими) рішеннями та діями в межах власних повноважень, чи організаційними та координаційними діями, нормотворчими ініціативами, залученням інших органів тощо, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи.
В Україні державний соціальний стандарт під назвою прожитковий мінімум, який гарантує кожному конвенційне та конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, і який застосовується при визначенні усіх видів мінімальних виплат особі – мінімальних заробітної плати, мінімальної пенсії, усіх соціальних допомог та усіх бюджетних виплат тощо, а саме його поіменний перелік, визначений постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 11 жовтня 2016 року № 780. Наскільки мені відомо, до складу прожиткового мінімуму не включені витрати кожного на соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травми), зокрема, право на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ) та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо). Схоже, ДСПВМР і не пропонувало включити такі витрати до прожиткового мінімуму. Також, встановлений нормативно (законами про бюджет на поточні роки) РОЗМІР прожиткового мінімуму не відповідає ВАРТОСТІ прожиткового мінімуму, і не тільки конституційного, а навіть встановленого нормативно КМУ – тобто, є свавільним. Зокрема, ВАРТІСТЬ фактичного (статистичного) нормативного прожиткового мінімуму для таких дітей, як я, у віці від 6 до 18 років (і яка щонайменше втроє менша від вартості конституційного прожиткового мінімуму), обрахована ДСПВМР за липень 2017 року, склала 3 491,01 грн.; натомість, законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» свавільно встановлений РОЗМІР прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 гривень, з 1 травня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 860 гривень.
Я є дитиною-інвалідом і обліковуюсь в базі даних департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (далі – ДСПВМР). У мене діагностована фіброзна дисплазія н/3 лівого стегна та двобічний коксартроз. З бюджету мені виплачується соціальна допомога дитині-інваліду в розмірі 918,40 грн.
11.09.17 я отримала травму правого голеностопу, внаслідок чого втратила можливість ходити. Через дикі болі «швидка» мусила вколоти мені знеболювальне, аби змогти довезти мене до лікарні. В травмопункті Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108) мені діагностували розрив зв’язок, наклали гіпсову шину, призначили постільний режим та заборонили ходити травмованою ногою протягом усього лікування. Я тепер маю право лише скакати на лівій нозі. Однак, в лівій нозі вище коліна у мене діагностована об’ємна фіброзна дисплазія (нетипова тканина, переродження) кістки, внаслідок чого мені в 2014 році встановлена інвалідність та заборонені будь-які фізичні навантаження через високий ризик перелому ноги. Тобто, скакати я не маю права з причини інвалідності. Моя мама допомагає мені, чим може, але вона є інвалідом 2 групи, має перелом хребта і 10 міжхребцевих гриж, хвороби серця та щитовидки, і за станом здоров’я не може мене, 16-річну дитину, носити на руках. Мені доводиться терпіти муки хвороби, оскільки вийти до туалету стало проблемою. Дуже розболілись обидва стегна з коксартрозом та ліва нога в місці фіброзної дисплазії. Хірург-ортопед призначив мені постільний режим та знеболювальні, а також підлікотні палиці та патронаж (постійний догляд) на час лікування. Внаслідок травми я потребую НЕГАЙНОГО соціального захисту у вигляді постійного догляду (патронажних послуг), в першу чергу соціально-побутового патронажу, а також засобів реабілітації – дві підлікотні палиці (милиці), щоб змогти вийти до туалету. Рішенням ЛКК Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці від 12.09.17 №658 мені рекомендоване придбання двох палиць підлікотних та патронажні послуги на час лікування.
Станом на сьогодні ніхто з органів публічної влади та їх посадових осіб не надав мені жодної інформації про мої права у зв’язку з травмою та ЗАКОННИЙ порядок їх реалізації.
І. ВИМОГИ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи забезпечується кожному в м. Вінниці конвенційне право на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, право на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)? Так чи ні? Якщо ТАК (забезпечується),
1.1. чи існує в м. Вінниці ЮРИДИЧНИЙ доступ кожного до такого соціального захисту, а саме на підставі яких приписів права та відомчих нормативних та управлінських рішень це право забезпечується вчасно, зокрема, НЕГАЙНО?
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких нормативів та навести їх повний ПЕРЕЛІК, а також ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті (прямі лінки).
Прошу повідомити, в який СТРОК, кваліфікований як «вчасно», зокрема, НЕГАЙНО, мають бути надані кожному необхідні йому види соціального захисту (ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)? Якими нормативами такий строк передбачений?
1.2. чи існує в м. Вінниці ФІНАНСОВИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, за рахунок яких конкретних джерел фінансується в м. Вінниці така соціальна допомога КОЖНОМУ і, зокрема, людям З ІНВАЛІДНІСТЮ, в тому числі ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ? Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ усіх встановлених нормативно джерел фінансування таких послуг та навести їх повний ПЕРЕЛІК.
Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) таких послуг ПЕРЕДБАЧЕНЕ нормативно на 2017 рік в м. Вінниці (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме нормативними ДОКУМЕНТАМИ. Прошу навести ПЕРЕЛІК таких НОРМАТИВІВ та джерела їх офіційного ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті.
Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) таких послуг ДСПВМР ПРОПОНУВАЛО визначити нормативно на 2017 рік в м. Вінниці (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме ДОКУМЕНТАМИ. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів ДСПВМР, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
1.3. чи існує в м. Вінниці ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, хто конкретно (які ОРГАНИ та посадові особи) у м. Вінниці, та в який СПОСІБ (за якою процедурою) повідомляють кожному, хто цього потребує, про його конвенційне та конституційне право на охорону здоров’я в частині такого НЕГАЙНОГО соціального захисту.
Прошу повідомити, в який СТРОК має бути повідомленим кожний, хто цього потребує, про його конвенційне та конституційне право на охорону здоров’я в частині такого вчасного, зокрема, НЕГАЙНОГО соціального захисту;
1.4. чи існує в м. Вінниці ФІЗИЧНИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) в м. Вінниці зобов’язані доставляти кожному, хто цього потребує, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо).
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) в м. Вінниці зобов’язані доставляти кожному одинокому (який не має працездатних рідних) неходячому інваліду (наприклад, як я в даний час), зокрема, дитині-інваліду ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо).
Прошу повідомити, чи існує в м. Вінниці накопичувальний фонд, склад, банк тощо ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці та ін.) для вчасного, зокрема, НЕГАЙНОГО соціального захисту при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин у вигляді строкового забезпечення пацієнтів, які внаслідок травми чи хвороби тимчасово втрачають здатність ходити, але після адекватного лікування ця здатність відновлюється.
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) у м. Вінниці зобов’язані надавати в натурі кожному одинокому (який не має працездатних рідних) неходячому інваліду (наприклад, як я в даний час), зокрема, дитині-інваліду, ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування.
2. Які дії в межах власних повноважень (ухвалення підзаконних локальних нормативних та/чи управлінських рішень, нормотворчі ініціативи, організаційні та координаційні дії, залучення інших органів, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи, тощо), виконані ДСПВМР для мети забезпечення у м. Вінниці кожному доступу до права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), серед іншого, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо), включаючи:
2.1. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ЮРИДИЧНИЙ доступ до такого права;
2.2. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІНАНСОВИЙ доступ до такого права;
2.3. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ до такого права;
2.4. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІЗИЧНИЙ доступ до такого права.
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ документів, підтверджуючих вчинення ДСПВМР вказаних дій, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПВМР цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.
6. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
7. Прошу надати мені дані про усіх посадових осіб ДСПВМР, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа, а саме:
7.1. найменування їх посад,
7.2. прізвища, імена та по-батькові,
7.3. усі рішення про прийняття на роботу в ДСПВМР та усі переведення (переміщення) в ДСПВМР;
8. усі наявні в ДСПВМР документи про освіту цих посадових осіб ДСПВМР;
9. усі наявні в ДСПВМР документи про факт та тривалість попереднього трудового досвіду (місця роботи та займані посади) цих посадових осіб ДСПВМР;
10. задокументовані їх посадові обов’язки (посадова інструкція тощо);
11. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх посадових інструкцій,
12. призначену заробітну плату в ДСПВМР в гривні (посадовий оклад з усіма надбавками) кожній з цих посадових осіб ДСПВМР;
13. усі фактичні виплати кожній з цих посадових осіб ДСПВМР з фонду заробітної плати ДСПВМР в гривні, нараховані та сплачені за період 2016-2017 років, в розрізі місяців.
14. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх останніх декларацій про доходи.
ІІ. ВИМОГИ ЗАЯВИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
15. Прошу НЕГАЙНО забезпечити мене як дитину-інваліда потрібним соціальним захистом за бюджетні кошти, а саме
15.1. двома підлікотними палицями;
15.2. соціально-побутовими патронажними послугами (постійним доглядом) на час лікування.
16. Оскільки я є одинокою лежачою дитиною-інвалідом і не маю працездатних родичів, які фізично могли б принести мені з призначеного місця дві підлікотних палиці, прошу доставити ці палиці мені за моєю адресою.
17. Прошу надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду та вирішення цього звернення шляхом надсилання їх належно засвідчених фотокопій з оригіналів на мою електронну адресу, з якої надійшов цей лист.
18. Прошу надати мені на мою електронну адресу, з якої надійшов цей лист, письмові відповіді з усіх питань звернення.
19. Прошу надати мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПВМР цього мого листа.
20. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.
21. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
22. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку».
22.1. Моє звернення стосується мого здоров’я та припинення катування, якому я піддаюся протягом вже чотирьох діб і продовжую піддаватися, з причини протиправної винної бездіяльності місцевих органів соціального захисту та їх посадових осіб. При таких обставинах прошу розглянути та задовольнити, а також виконати моє звернення ТЕРМІНОВО, в строк не пізніше 15.09.17.
22.2. Оскільки я є дитиною-інвалідом і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше ДСПВМР (пред’явлені оригінали) і наявні в електронному банку даних ДСПВМР.
Подання цього листа не надає технічної опції вкладення файлів; фотокопія рішення ЛКК від 12.09.17 №658 у вигляді файлу формату ПДФ під назвою «ЩербатаАВрішЛКК658_12.09.17» додається за посиланням, актуальним до відкриття ДСПВМР до 30.09.17: https://drive.google.com/file/d/0B1SV7Kk....
Оригінал рішення ЛКК від 12.09.17 №658 знаходиться у мене і буде пред’явлений уповноваженим посадовим особам на першу ж вимогу.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З повагою,

Підпис: А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата
»
(Кінець цитати).
1.2. Наголошую, що моїм листом, в частині заяви про надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини (розділ листа І, пункти 1-14, що містять 70 запитань), я зверталася за інформацією щодо нормативного врегулювання державного забезпечення соціальних прав людини кожному з 400 тис. жителів м. Вінниці, тобто, за інформацією, яка є предметом не лише мого особистого, а СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, і яка негайно після її отримання мала бути оприлюдненою для громадськості, про що я повідомляла ДСПВМР.
1.3. Встановлений законом строк вирішення мого листа в частині заяви про надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини (розділ листа І, пункти 1-14, що містять 70 запитань), сплив ще 30.09.17 («невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня отримання»), але не пізніше 15.10.17 («у термін не більше одного місяця від дня надходження») – у разі потреби додаткового вивчення. Однак, станом на сьогодні, 21.10.17, відповіді в цій частині та запитаної інформації ДСПВМР не надав. 22.09.17 ДСПВМР надіслав мені три розрізнених файли з фрагментами якихось документів (є на сайті), жоден з яких не підпадає під ознаки офіційного документу, а тому не є документом як таким. Один з файлів містив вихідні реєстраційні дані та фрагмент листа ДСПВМР від 22.09.17 №Щ-08-90910 в якому вказано: «Ваше звернення від 15.09.17 щодо забезпечення Вас милицями з підлокітниками та соціальними послугами розглянуто…». Тобто, не надісланий мені лист ДСПВМР №Щ-08-90910, як стверджує сам ДСПВМР, стосувався мого листа ЛИШЕ в частині заяви про реалізацію моїх соціальних прав у зв’язку із травмою (розділ листа ІІ, пункти 15-22.2), однак, жодної відповіді на мою заяву СТОСОВНО надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, та власне запитаної інформації той лист не містив. Інший файл-фрагмент містив підпис заступника директора ДСПВМР Валентини Войткової та виконавця С. Стодолінської, 508389.
1.4. Це означає, що, в порушення приписів законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», в період з 30.09.17 по сьогодні, 21.10.17, тобто, протягом майже місяця, оскаржувані особи – заступник директора ДСПВМР Валентина Войткова та виконаець С. Стодолінська, 508389, інші невідомі посадові особи ДСПВМР, вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 16 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо моєї заяви про надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, а саме:
1.4.1. Не забезпечили мого права на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав, свобод і законних інтересів;
1.4.2. Не забезпечили мого вільного доступу до інформації, яка стосується мене особисто;
1.4.3. не розглянули вчасно моє звернення;
1.4.4. не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно моє звернення;
1.4.5. не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ДСПВМР, де, коли та в який спосіб перевіряв заяву;
1.4.6. не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ДСПВМР, де, коли та в який спосіб перевіряв заяву;
1.4.7. не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
1.4.8. не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
1.4.9. не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді заяви, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення;
1.4.10. не забезпечили реального виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
1.4.11. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом надання мені усієї запитаної інформації;
1.4.12. не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
1.4.13. не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
1.4.14. не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.
1.4.15. не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
1.4.16. не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
2. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
2.1. Виходить, якщо оскаржувані мною посадові особи ДСПВМР – заступник директора ДСПВМР Валентина Войткова та виконавець С. Стодолінська, 508389, інші невідомі посадові особи ДСПВМР, при вирішенні мого звернення, протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення моєї заяви про надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, і вчинили при цьому щонайменше 13 порушень у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян» та «Про інформацію», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про інформацію» (а саме: 1) не забезпечили мого права на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав, свобод і законних інтересів; 2) не забезпечили мого вільного доступу до інформації, яка стосується мене особисто; 3) не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб МСП, де, коли та в який спосіб перевіряв заяву; 4) не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб МСП, де, коли та в який спосіб перевіряв заяву; 5) не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення; 6) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення; 7) не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді заяви, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення; 8) не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом надання мені запитаної інформації; 9) не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення; 10) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було); 11) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 12) не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 13) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим),
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову де-факто мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян» та «Про інформацію»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про інформацію»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність за їх вчинення.
2.2. Цим листом я інформую Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа (далі – Уповноважений) про вчинення невідомими мені посадовими особами ДСПВМР, при вирішенні мого звернення, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян» та «Про інформацію»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про інформацію»; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
3. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого і прошу:
3.1. Відкрити за цим листом провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
3.2. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розгляд звернення в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
3.2.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
3.2.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
3.2.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
3.2.4. бути присутнім при розгляді скарги;
3.2.5. користуватися послугами адвоката або представника;
3.2.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
3.2.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
3.2.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
3.3. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
3.4. Надати мені перелік усіх матеріалів з перевірки скарги, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
3.5. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
3.6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав.
3.7. Розглянути скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
3.8. Оскільки я є малозабезпеченою дитиною-інвалідом і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр жодного рішення про надання мені безоплатної правової допомоги не ухвалив, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
3.9. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
3.10. Негайно поновити мої порушені права шляхом забезпечення негайного надання мені усіх запитаних документів та інформації.
3.11. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення заступником директора ДСПВМР Валентиною Войтковою та виконавцем С. Стодолінською, 508389, іншими невідомими посадовими особами ДСПВМР щонайменше 28 адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП, – (7) «незаконна відмова у прийнятті та РОЗГЛЯДІ звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян":
3.11.1. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не розглянули вчасно моє звернення;
3.11.2. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно моє звернення;
3.11.3. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб МСП, де, коли та в який спосіб перевіряв заяву;
3.11.4. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб МСП, де, коли та в який спосіб перевіряв заяву;
3.11.5. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
3.11.6. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
3.11.7. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді заяви, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення;
3.11.8. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не забезпечили реального виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
3.11.9. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом надання мені усієї запитаної інформації;
3.11.10. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
3.11.11. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
3.11.12. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
3.11.13. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
3.11.14. ст.212-3.2 КУпАП, – (7) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
3.12. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДСПВМР адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, дані про мене як потерпілого та свідка.
3.13. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДСПВМР адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) мого листа «457дп17Палиці+патронаж+заява»; 2) трьох надісланих мені ДСПВМР 22.09.17 файлів-фрагментів документів, оприлюднених на сайті Доступ до правди; та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
3.14. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ДСПВМР адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ДСПВМР до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
3.15. Направити ДСПВМР подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
3.15.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ДСПВМР з обмежень прав людини з вирішення звернень громадян;
3.15.2. негайного поновлення ДСПВМР усіх моїх порушених прав та надання мені усіх документів та інформації, запитаних мною в заяві про надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, які ДСПВМР зобов’язаний був надіслати не пізніше 30.09.17, але не надіслав до сьогодні;
3.15.3. притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб ДСПВМР, відповідальних за наведені та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини.
3.16. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ДСПВМР моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –бабуся з дідусем обоє – лежачі інваліди 1А групи, мама – інвалід 2 групи, я – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
3.17. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ДСПВМР прав людини, викладених в цьому листі.
3.18. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» МІСЯЧНИЙ строк – не пізніше 21.11.17. Відповідно до ст.20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути моє звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки ДСПВМР загалом вже майже 1,5 місяці, тобто, в 3 рази більше від встановленого законом строку, розглядає моє звернення, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
3.19. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як дитини-інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
3.20. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
3.21. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
3.22. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
3.23. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
3.24. Надати мені перелік усіх матеріалів з розгляду цієї скарги, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
3.25. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
3.26. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
3.27. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
3.28. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
3.29. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
4. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
4.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
4.2. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
4.3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
4.4. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
4.5. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
4.6. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
4.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
4.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
4.8.1. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених за цим листом документів щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, визнаної законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою спільну з матір’ю актуальну і сьогодні адресу матері надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Усі докази оприлюднені за лінками, наданими в тексті цього листа, та надані Уповноваженому раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
21.10.17
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,
Щербата Анастасія Віталіївна

Сопронюк Леся Василівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments

Відповідь у додатку (Лист № 3/12-Щ301731.17-1/29-194 від 24.11.2017)