470Відмова_назем.відправ.

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. ДП АТ "Укрпошта"
2. Керівнику ДП АТ "Укрпошта" Смілянському І.Ю.
вул. Хрещатик, 22, м. Київ 01001, [email address] [email address] ЄДРПОУ 21560045
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, пенсійне посвідчення АА №427988, видане 15.04.02 УСЗН в Замостянському р-ні м. Вінниці
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис – електронні дані, які додаються ПІДПИСУВАЧЕМ до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ним ЯК ПІДПИС;
13) електронні дані – БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
Відповідно до однієї з сучасних наукових енциклопедій, «На сьогодні використовують такі види Е.п.: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока); 7) електронний цифровий підпис, що створюється шляхом використання криптографічного відкритого ключа» («Фармацевтична енциклопедія»).
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Відповідно до приписів права, кожен має право знати механізм автоматичної обробки персональних даних та мати захист від автоматизованого рішення, яке створює для нього правові наслідки.
І. Факти
1. 20.11.21 з поштового відділення №50 по вул. Соборній, 8 в м. Вінниці я надіслала рекомендованого листа RA210315720UA до Європейського Суду з прав людини, м. Страсбург, Франція.
2. При оформленні листа я попросила оператора відправити його наземним рекомендованим відправленням, оскільки так виходить дешевше і в 2-3 рази швидше. Однак, вона мені відмовила і пояснила, що з 01.10.21 автоматизована комп’ютерна програма з обробки пошти унеможливлює наземну рекомендовану відправку до ряду зарубіжних країн, включно Франції – доступна лише опція авіавідправки. Не маючи вибору, я змушена була погодитись.
3. Оформляючи відправку, оператор запитала мій телефон і теж пояснила, що без телефону система не оформить листа. Я знову змушена була надати номер.
4. Це означає, що Укрпошта примусово, проти моєї волі, тобто, насильно, надає мені нав'язану послугу авіаперевезення, та ще й протиправно і без потреби використовує мої конфіденційні дані – приватний номер телефону. При цьому здійснюється автоматична обробка моїх персональних даних, і я не маю жодного захисту від такого автоматизованого рішення.
5. Час авіаперельоту до Франції складає всього 3 години. Однак, пошта летить туди 2 тижні. На даний час, за даними Укрпошти, лист з 21.11.21 лежить в Україні і чекає відправки.
ІІ. Вимоги
6. Прошу негайно уможливити вільний вибір кожним способу відправлення його кореспонденції за рубіж, включно по землі чи повітрям.
7. Прошу негайно переоформити мого листа і відправити його адресату наземним рекомендованим відправленням.
8. Прошу негайно виконати перерахунок сплаченої вартості відправки мого листа на вартість його наземного відправлення та різницю вручити мені за адресою мого місця проживання, вказаною на листі.
9. Прошу негайно вилучити та знищити мої конфіденційні дані у вигляді номера телефону з усіх систем та документів Укрпошти.
10. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
10.1. Чому і з якої дати Укрпошта припинила відправку наземних рекомендованих листів до Франції, наряду з іншими країнами? Прошу навести фактичні та правові підстави такої примусової практики.
10.1.1. Прошу навести усі управлінські та нормативні рішення Укрпошти, релевантні питанню, та надати мені їх належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів).
10.2. Чому мені персонально відмовлено в наземному рекомендованому відправленні мого листа? Прошу навести фактичні та правові підстави таких дій.
10.3. В який спосіб УКРПОШТА інформує осіб, чиї персональні дані обробляє автоматично, про механізм автоматичної обробки їх персональних даних?
10.4. Які приписи права, щодо забезпечення права кожного знати механізм автоматичної обробки персональних даних, застосовує УКРПОШТА?
10.5. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
10.6. Який захист має кожен від автоматизованого рішення УКРПОШТИ, яке створює для нього правові наслідки?
10.7. Які приписи права, щодо забезпечення права кожного на захист від автоматизованого рішення УКРПОШТИ, яке створює для нього правові наслідки, застосовує УКРПОШТА?
10.8. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
10.9. Який конкретний захист від автоматизованого рішення УКРПОШТИ, яке створює для людини правові наслідки, та в який спосіб УКРПОШТА надає кожному в релевантних випадках?
10.10. Прошу навести приклади надання УКРПОШТОЮ захисту людині від автоматизованого рішення УКРПОШТИ, яке створює для неї правові наслідки.
10.11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
10.12. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації.
11. Відповідь на це звернення потребує звичайної перевірки і не потребує додаткової. За приписами права, таке звернення розглядається та вирішується НЕВІДКЛАДНО, тобто, в день його надходження, а при потребі значного часу для його вирішення (що нерелевантно для цього звернення) розпочаті невідкладно розгляд та вирішення такого звернення завершуються не пізніше 15 днів. Розумний строк вирішення цього мого листа складає не більше як один робочий день.
12. За приписами права, звернення особи, яка має пільги, розглядається та вирішується позачергово. Я є людиною з інвалідністю 2 групи, тому прошу розглянути та вирішити це звернення позачергово.
13. У зв'язку з наведеним, прошу вирішити моє звернення, задовольнити його та надати мені відповідь та запитані документи негайно, не довше як протягом доби.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктом 5.26 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v014...
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – фото- та сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пункту 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144), прошу надати мені в розумний строк в електронній (цифровій) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх персональних даних як конфіденційних, включно контактних.
23.11.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна