459дп17Факт.витрати

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Що таке фактичні витрати – будь-якої юридичної особи, СПД, іншої особи?
1.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначене ПОНЯТТЯ «фактичні витрати» та його зміст? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають це поняття та його зміст, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
2. В якому ПОРЯДКУ та в який СПОСІБ мають обраховуватися власні фактичні витрати будь-якої юридичної особи, СПД, іншої особи, а саме їх склад, кількість та вартість – нормативним, калькуляційним чи іншим (вказати, яким саме)?
2.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені ПОРЯДОК та СПОСІБ обрахування власних фактичних витрат будь-якої юридичної особи, СПД, іншої особи, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають порядок та спосіб обрахування власних фактичних витрат будь-якої юридичної особи, СПД, іншої особи, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
3. Якими документами мають ВИЗНАЧАТИСЯ власні фактичні витрати будь-якою юридичною особою, СПД, іншими особами, а саме їх склад, кількість та вартість (наприклад, локальним нормативним та/чи управлінським рішенням, калькуляцією-підрахунком, іншими – вказати, якими саме)?
3.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені документи, якими ВИЗНАЧАЮТЬСЯ власні фактичні витрати будь-якою юридичною особою, СПД, іншими особами, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають документи, якими ВИЗНАЧАЮТЬСЯ власні фактичні витрати будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
4. Якими документами мають ПІДТВЕРДЖУВАТИСЯ власні фактичні витрати будь-якою юридичною особою, СПД, іншими особами, а саме їх склад, кількість та вартість?
4.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені документи, якими підтверджуються власні фактичні витрати будь-якою юридичною особою, СПД, іншими особами, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають документи, якими підтверджуються власні фактичні витрати будь-якою юридичною особою, СПД, іншими особами, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
5. Які ПОСАДОВІ ОСОБИ будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб наділені ПОВНОВАЖЕННЯМИ ВИЗНАЧАТИ власні фактичні витрати будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб, а саме їх склад, кількість та вартість?
5.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені посадові особи будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб, наділені повноваженнями визначати власні фактичні витрати будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають посадових осіб будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб, наділених повноваженнями визначати документи, що підтверджують власні фактичні витрати будь-якої юридичної особи, СПД, інших осіб,, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
6. Що таке фактичні витрати – будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме)?
6.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначене ПОНЯТТЯ «фактичні витрати» будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме) та його зміст? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають це поняття та його зміст, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
7. В якому ПОРЯДКУ та в який СПОСІБ мають обраховуватися власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість – нормативним, калькуляційним чи іншим (вказати, яким саме)?
7.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені ПОРЯДОК та СПОСІБ обрахування власних фактичних витрат будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають порядок та спосіб обрахування фактичних витрат будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
8. Якими документами мають ВИЗНАЧАТИСЯ власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість (наприклад, локальним нормативним та/чи управлінським рішенням, калькуляцією-підрахунком, іншими – вказати, якими саме)?
8.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені документи, якими ВИЗНАЧАЮТЬСЯ власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають документи, якими ВИЗНАЧАЮТЬСЯ власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
9. Якими документами мають ПІДТВЕРДЖУВАТИСЯ власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість?
9.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені документи, якими підтверджуються власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають документи, якими підтверджуються власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
10. Які ПОСАДОВІ ОСОБИ будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме) наділені ПОВНОВАЖЕННЯМИ ВИЗНАЧАТИ власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість?
10.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені посадові особи будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), наділені повноваженнями визначати власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають посадових осіб будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), наділених повноваженнями визначати документи, що підтверджують власні фактичні витрати будь-якої БЮДЖЕТНОЇ юридичної особи (зокрема, установи, закладу, організації, іншої – вказати, якої саме), а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
11. Що таке фактичні витрати – ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності?
11.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначене ПОНЯТТЯ «фактичні витрати» ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності та його зміст? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають це поняття та його зміст, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
12. В якому ПОРЯДКУ та в який СПОСІБ мають обраховуватися власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість – нормативним, калькуляційним чи іншим (вказати, яким саме)?
12.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені ПОРЯДОК та СПОСІБ обрахування власних фактичних витрат ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають порядок та спосіб обрахування фактичних витрат ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
13. Якими документами мають ВИЗНАЧАТИСЯ власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість (наприклад, локальним нормативним та/чи управлінським рішенням, калькуляцією-підрахунком, іншими – вказати, якими саме)?
13.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені документи, якими ВИЗНАЧАЮТЬСЯ власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають документи, якими ВИЗНАЧАЮТЬСЯ власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
14. Якими документами мають ПІДТВЕРДЖУВАТИСЯ власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість?
14.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені документи, якими підтверджуються власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають документи, якими підтверджуються власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
15. Які ПОСАДОВІ ОСОБИ ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності наділені ПОВНОВАЖЕННЯМИ ВИЗНАЧАТИ власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість?
15.1. Приписами яких законів, інших джерел права визначені посадові особи ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, наділені повноваженнями визначати власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість? Прошу навести прямі цитати зі статей, пунктів тощо релевантних приписів права, які визначають посадових осіб ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, наділених повноваженнями визначати документи, що підтверджують власні фактичні витрати ІНШОЇ юридичної особи ПУБЛІЧНОЇ форми власності, а саме їх склад, кількість та вартість, а також надати прямі адреси (інтернет-лінки) їх офіційного оприлюднення в Інтернеті.
16. Для мети доступності та зрозумілості відповідей на запитану тут інформацію усім, хто матиме до них фізичний доступ через оприлюднення, включаючи особливо обдарованих, прошу навести приклад (зразок, документ) документального повноаспектного покрокового визначення фактичних витрат та їх документального підтвердження.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
18. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.ст.5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, що визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
22.10.17
З повагою,

Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment