43Дика

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене (хоча і не вимагається) накладення власноручного підпису на електронних зверненнях та запитах, а також вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України (звичаєве право), в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури за приписами закону України «Про звернення громадян» з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 11.01.20 через сайт Доступ до правди я подала до ВОПФУ 19 листів з різними вимогами про реалізацію моїх прав людини, передбачених Європейською Конвенцією про захист прав людини (ЄКПЛ) та законами України.
2. 15.01.20 заступник начальника ВОПФУ Л. Дика, виконавець С. Шармазан 15.01.20 надіслали на мою ПРИВАТНУ електронну адресу листа №0200-0228-8/227 – одного! У відповідь на усі 19 моїх листів! Скопом!
2.1. У вказаному листі мене повідомлено, що (далі – цитата з листа Дикої):
«Порушені питання в п.1.4., 1.6. - 1.12., 2.1.-2.3.4 Ваших інформаційних запитах та інформаційний запит - 28Догляд20 розглянуто головним управлінням згідно вимог Закону України від 13.01.2011 року №2939-УІ «Про доступ до публічної інформації» та відповідь буде надано в строки визначені Законом.
Порушені питання в 1.1.-1.3., 1.5., 1.13. - 1.15., 3.1.-3.6.4. будуть розглянуті головним управлінням у відповідності до порядку встановленого Законом України від 02.10.1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» у Вашій присутності 24 січня 2020 року о 12.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7. кабінет 1110 (11 поверх)».
Це означає, що Дика та Шармазан відмовили мені в наданні як публічної інформації, запитаної пунктами 1.1.-1.3., 1.5., 1.13. - 1.15. кожного з 18 моїх листів щодо пенсії.
ІІ. Аргументи
3. Найперше, я не давала згоди на використання моєї ПРИВАТНОЇ електронної адреси як моїх персональних даних для мети переписки за моїми 19 листами, і ніхто з ВОПФУ у мене такої згоди не просив. Жодний закон так само не надає ВОПФУ та його посадовим особам повноважень на самовільне використання приватної електронної адреси, без згоди її власника, для будь-якої мети. В кожному своєму листі я прямо заборонила використання будь-яких моїх контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий кожний лист (усі вони різні).
4. Також, жодний закон не надає Дикій та Шармазан повноважень об’єднувати відповіді на кілька звернень в одній.
5. В різних моїх листах зміст однаково пронумерованих пунктів відрізняється, і мені незрозуміло, про що конкретно ідеться. Виходить, УСІ мої листи просто ніхто не читав. Вони що, такі ледащі? Чи читати не вміють? Більше того, мої аналогічні вимоги, але викладені в різних листах щодо різних часових періодів, мають різну нумерацію, і в одному випадку означені в першому абзаці наведеної цитати з листа Дикої, в іншому – в другому абзаці. Виходить, одну частину аналогічних по змісту звернень Дика розглядатиме як запити на публічну інформацію, а іншу – як звернення громадян. Лише за ознакою РІЗНИХ РОКІВ створення вказаної інформації!
6. Крім того, питання, викладені в пунктах 1.1.-1.3., 1.5., 1.13. - 1.15. УСІХ моїх листів не відносяться до питань скарги, а відтак, я НЕ ПРОСИЛА розглядати їх в моїй присутності, і повноважень про самовільний такий розгляд жодний закон ВОПФУ не надав.
7. Також, Дика вказує, що питання, викладені в пунктах 1.1.-1.3., 1.5., 1.13. - 1.15. усіх моїх листів будуть розглянуті 24.01.20. Це означає, що Дика відмовила мені в наданні запитаної інформації в 5-денний строк як публічної.
7.1. Однак, серед інформації, запитаної вказаними пунктами УСІХ моїх листів, є наступні:
7.1.1. Рішення ВОПФУ про призначення та/чи будь-яку зміну моєї пенсії (включно типу пенсії та/чи її розміру), ухвалені В МИНУЛОМУ;
7.1.2. Усі інші акти індивідуальної дії щодо мене, вчинені ВОПФУ в певні періоди В МИНУЛОМУ – наприклад, листи мені чи листи щодо мене третім особам тощо.
7.1.3. Усі мої листи до ВОПФУ за окремі запитані періоди.
7.1.4. Кількісний вимір (число) фактів призначення та/чи будь-якої зміни моєї пенсії (включно типу пенсії та/чи її розміру), що мали місце В МИНУЛОМУ в різні роки;
7.1.5. Абсолютні грошові розміри моєї ПРИЗНАЧЕНОЇ пенсії без її обрізань та інших пенсійних виплат – призначеної В МИНУЛОМУ, в різні роки, а також ДАТУ, з якої кожний новий розмір пенсії діє;
7.1.6. Усі інтернет-посилання за певний період на оприлюднення В МИНУЛОМУ, в різні роки, на сайті ВПФУ, інших структур ПФУ усіх запитаних актів індивідуальної дії щодо мене;
7.1.7. Актуальні чисті (без обрізань та інших пенсійних виплат) розміри моєї ПРИЗНАЧЕНОЇ пенсії за певні періоди, викладені в табличному редакторі Excel, придатному для подальшої обробки даних.
7.1.8. Належна факсимільна копія (фотокопія оригіналу) листа з реквізитами його вхідної реєстрації ВОПФУ.
7.2. Очевидно, що УСЯ вказана запитана інформація створена чи мала бути створена ВОПФУ, за наявними повноваженнями, та/чи зафіксована В МИНУЛОМУ, а також наявна чи має бути наявною в ВОПФУ. Порахувати, скільки разів за рік вносились зміни до моєї пенсії – 0 чи 2 – не є створенням нової інформації. Занесення даних з пенсійної справи до Excel так само не є створенням нової інформації, а лише зміною її форми. Відтак, УСЯ вказана інформація віднесена законом до публічної, хоча повністю чи частково одночасно є персональними даними чи загальною інформацією.
8. Наведене вказує, що Дика та Шармазан:
8.1. Порушили правила обробки та захисту моїх персональних даних шляхом несанкціонованого використання моєї персональної електронної адреси.
8.2. Протиправно об’єднали відповіді на 19 різних листів в одному.
8.3. Протиправно відмовили мені в наданні публічної інформації, запитаної 126 моїми запитами в 18 листах.
8.4. Протиправно призначили розгляд 126 моїх запитів на доступ до публічної інформації на 24.01.20., та ще й в моїй присутності. Це щоб вчергове нерви мені потріпати, чи як? Вони ще й садисти?
Усі наведені порушення підпадають під ознаки ultra vires, тобто, є свавільними, а відтак, вважаються найбільш серйозними.
Ну от хто призначає та тримає на державних посадах таких дебілів? І за які хабарі? Чи вони дикі шармазани?
ІІІ. Вимоги
9. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
9.1. Управлінські рішення про прийняття на роботу та на займану посаду Дикої та Шармазан.
9.2. Кваліфікаційні вимоги до посад, займаних Дикою та Шармазан, та їх нормативні джерела, а також інтернет-лінки на офіційне оприлюднення цих джерел.
9.3. Документи про освіту Дикої та Шармазан.
9.4. Усі бюджетні виплати з фонду заробітної плати, отримані в 2019 році Дикою та Шармазан та призначені їм в 2020 році, в розрізі місяців.
9.5. Персональні службові телефони та електронні адреси, кабінети Дикої та Шармазан, місця їх проживання.
9.6. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної та інших видів відповідальності відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
9.7. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
9.8. Усі інші акти реагування ВОПФУ на викладені в цьому листі факти.
9.9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
9.10. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
9.11. Належне рішення за цією скаргою.
9.12. Прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
10. ВИМОГИ СКАРГИ
10.1. Прошу провести за моєї участі перевірку цієї скарги та службове розслідування наведених фактів та встановити та притягти до встановленої законом дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних відповідальних осіб.
10.2. Негайно відсторонити дебілку Дику та дебілку Шармазан від розгляду та вирішення моїх листів, від участі в будь-яких питаннях, що стосуються мене. Я не довіряю цим тупим пройдисвіткам і не даю згоди на будь-яку їх участь в моєму житті.
10.3. Розглянути питання про звільнення з роботи тупих дебілок Дикої та Шармазан з огляду на їх професійну непридатність та вчинені ними грубі порушення прав людини щодо мене.
10.4. Доручити розгляд та вирішення моїх листів від 11.01.20 іншим фахово грамотним та порядним посадовим особам ВОПФУ, а розгляд та вирішення скарг в складі цих листів провести, за приписами права, виключно керівником ВОПФУ.
10.4.1. Усі матеріали з перевірки скарг, поданих 11.01.20, надати мені завчасно, не раніше ніж за 3 дні до розгляду скарг.
10.5. Постановити, що мали місце порушення щодо мене ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
10.6. Поновити мої порушені права шляхом:
10.6.1. Надання мені усієї запитаної 19 листами від 11.01.20 інформації як публічної в 5-денний строк.
10.6.2. Негайного припинення несанкціонованого використання моїх персональних даних та інших порушень правил їх обробки та захисту.
10.6.3. Негайного припинення будь-яких порушень правил розгляду та вирішення звернень усіх типів, включно об’єднання відповідей на кілька звернень в одній.
10.6.4. Притягнення до встановленої законом дисциплінарної відповідальності за порушення моїх прав людини дебілок Дикої та Шармазан, інших встановлених перевіркою цієї скарги невідомих мені відповідальних посадових осіб.
10.6.5. Сплатити мені, включно шляхом стягнення з винних посадових осіб, моральну (немайнову) шкоду за протиправне використання моєї приватної електронної адреси в розмірі 17 000 грн., плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цієї суми. Роз’яснюю, що такі розміри відшкодування моральної шкоди визначені судом – ЄСПЛ, шляхом присудження справедливої сатисфакції у формі моральної шкоди за аналогічні порушення ЄКПЛ. Також, адміністративний штраф – покарання в доход бюджету, визначений державою Україна за порушення правил обробки персональних даних саме в такому розмірі. Очевидно, що шкода, завдана суб’єкту персональних даних за порушення правил їх обробки завжди є більшою, ніж шкода, завдана цим же порушенням суспільству. Відтак, розмір відшкодування такої шкоди суб’єкту персональних даних не може бути меншим, ніж суспільству. За правилами субсидіарного права, законодавство про адміністративну відповідальність за порушення правил обробки персональних даних має бути застосоване і до майнової відповідальності винних осіб перед суб’єктом персональних даних, якому вони завинили.
10.7. Розглянути цю скаргу особисто керівником ВОПФУ в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Для цього прошу завчасно повідомити мені місце та час розгляду скарги.
10.8. Прошу також:
10.8.1. завчасно, не пізніше ніж за 3 дні до початку розгляду цієї скарги надати мені всі матеріали з її перевірки;
10.8.2. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
10.8.3. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ВОПФУ, як цього вимагає закон;
10.8.4. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
11. ВИМОГИ ЗВЕРНЕНЬ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
11.1. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВПФУ, включно дебілками Дикою та Шармазан, 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, шляхом несанкціонованого використання моєї приватної електронної адреси; 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – відмова в наданні публічної інформації на 126 запитів в 18 листах. В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву (потерпілу) та свідка вчинених правопорушень та про завдання мені порушеннями майнової та немайнової шкоди.
11.1.1. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата про кожен окремий факт порушень – про кожен факт відмови в наданні публічної інформації на кожен запит, про кожен факт протиправного використання моїх персональних даних, – з оскарженням однієї оскаржуваної особи, прошу викласти у формі окремого документу – і всі проекти скарг прошу надати мені в розумний строк.
11.1.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВОПФУ, кому буде доручено надання мені первинної правової допомоги у формі складення проектів запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
11.1.3. При неможливості надання мені ВОПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкову вартість складення скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
11.1.4. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2020 року – 2 027 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає від 6-8 сторінок. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги, відкоригована станом на січень 2020 року, складатиме не менше 6 000-8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 7 000 грн. за одну скаргу.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, включно і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом. При цьому я вимагаю вилучення з наданих мені документів конфіденційної інформації про мене, а саме моєї домашньої адреси, приватних адрес електронної пошти та номерів телефонів.
16.01.20
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

3 Attachments