418Кваліф.підпис

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Міністерство соціальної політики України (МСП)
2. Керівнику МСП
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601, [email address], [email address]

3. Пенсійний фонд України (ПФУ)
4. Керівнику ПФУ
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 44 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 3 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 44 заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
І. Факти
1. В постанові Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України» зі змінами, оприлюдненій на сайті ВРУ за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z099..., а саме в п.1 розділу IV Надання послуг в електронній формі «Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», затвердженого цієї постановою, серед іншого, передбачено: «1. Надання органами Пенсійного фонду послуг в електронній формі здійснюється з використанням технологій віддаленого доступу (вебтехнологій) та автоматизованої передачі і обробки інформації і включає: …подання користувачем електронних послуг через вебпортал з використанням КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ або електронної системи BankID (яка так само передбачає використання кваліфікованого електронного підпису – авт.) заяв…». Цією ж постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління Пенсійного Фонду України від 07.09.2012 №16-1 «Про затвердження Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді», яка не передбачала обмежень в доступі до послуг ПФУ у формі застосування кваліфікованого електронного підпису.
2. В постанові Правління Пенсійного Фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" зі змінами, оприлюдненій на сайті ВРУ за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z156..., а саме в абзаці 2 п.1.1 розділу І. Звернення за призначенням (перерахунком), виплатою пенсії «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого цієї постановою, серед іншого, передбачено: «Заява про призначення, перерахунок пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі - вебпортал) з використанням КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ або електронної системи BankID…».
3. Однак, відповідно до ст.19 Конституції України,
- ч.1: «Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством»;
- ч.2: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише НА ПІДСТАВІ, В МЕЖАХ повноважень та У СПОСІБ, що передбачені КОНСТИТУЦІЄЮ ТА ЗАКОНАМИ України».
3.1. Відповідно до ч.7 ст.5 закону України «Про звернення громадян», «…Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ».
(Пояснення: правова дефініція «електронний цифровий підпис» як лінгвістична тавтологія замінена законом на ідентичну за містом дефініцію «кваліфікований електронний підпис» як більш коректну).
3.2. Ні закон України «Про електронні довірчі послуги», ні будь-який інший не передбачає обов’язковості ідентифікації людини за допомогою кваліфікованого електронного підпису на електронному зверненні, а з урахуванням дії ст.5.7 закону України «Про звернення громадян» та ст.22.3 Конституції України – і не може в принципі передбачати, оскільки це було б звуженням обсягу існуючих прав.
3.3. В сукупності це означає, що:
а) ніхто (включно ПФУ), за виключенням законотворця, не може покласти на людину жодного обов'язку, включно обов'язку ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви – і людина не може бути примушена до цього обов'язку. (Наразі і законотворець не може покласти на людину обов'язку ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви, оскільки такі дії будуть неконституційними.);
б) релевантний закон України передбачає право подання людиною електронних звернень БЕЗ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ;
в) жодний закон України не надає повноважень ПФУ та його посадовим особам обмежувати наявні права людини і покладати на неї обов’язок, не передбачений жодним законом, включно обов’язок ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви при наданні будь-яких послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;
г) жодний закон України не надає повноважень органам ПФУ та їх посадовим особам запроваджувати ідентифікацію приватних осіб за допомогою кваліфікованого електронного підпису – в будь-яких стосунках з цими особами.
4. Крім того, за приписами права прав людини, зокрема, ст.1 ЄКПЛ, яка діє в Україні як національний закон з 03.08.1997 року, держава Україна гарантує кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I ЄКПЛ. Це означає, що держава Україна (влада), взявши на себе такі зобов'язання перед українським народом, ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДАННЯ НА ПРАКТИЦІ кожному всієї повноти передбачених ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ прав людини. Для цього держава Україна надає кожному щонайменше 4 доступи до кожного права: юридичний, фінансовий, фізичний та інформаційний. Ненадання хоча б одного з необхідних доступів означає відмову в наданні доступу до права в цілому, тобто, порушення прав людини.
4.1. При цьому людина не має жодного ОБОВ'ЯЗКУ перед державою (владою) для уможливлення отримання своїх прав людини.
4.2. Серед іншого, це означає, що влада забезпечує фінансову доступність гарантованих прав людини та покладених на неї обов'язків, наприклад, шляхом а) прямого фінансування з бюджету, б) законодавчого визначення джерел компенсації, в) закладення в прожитковий мінімум витрат на реалізацію гарантованого права чи покладеного обов'язку.
4.3. Ретроспективно принцип фінансової доступності прав та обов'язків людини закріплений в українському національному праві, наприклад, в законі України «Про прожитковий мінімум», який встановив принципи та способи забезпечення державою витрат на прожиття, та в ряді законів про пряме бюджетне фінансування окремих витрат людини.
5. Для уможливлення подання заяви до ПФУ через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з ідентифікацією за допомогою кваліфікованого електронного підпису пенсіонер повинен мати:
а) сучасний власний комп'ютер, на який слід завантажити спеціальне програмне забезпечення, необхідне для отримання та застосування кваліфікованого електронного підпису;
б) отримання послуг доступу до інтернету для вчинення та перевірки кваліфікованого електронного підпису;
в) знання та навички володіння комп’ютером високого рівня, що необхідно для користування цільовим програмним забезпеченням для застосування кваліфікованого електронного підпису.
5.1. Такі складові необхідні для доступу щонайменше до трьох прав людини, у формі доступу до послуг ПФУ через веб-портал його електронних послуг: до права на мирне володіння майном, гарантованого Протоколом 1 до ЄКПЛ, до права на приватне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ, та до права на доступ до суду у формі доступу до національних квазі-судових процедур, гарантованого ст.6.1ЄКПЛ.
5.2. Такі складові вимагають досить суттєвих витрат, включно регулярних, які не передбачені жодним фінансовим джерелом в Україні. І це при тому, що середня пенсія в Україні, за даними ПФУ, складає трохи більше 3 тис. грн., а середньо-душовий дохід в цілому, за даними Держстату, складає біля 5,5 тис. грн./місяць. І держава Україна не включила жодної з цих витрат ні до прожиткового мінімуму, який, за даними Мінсоцполітики, складає майже 5 тис. грн./місяць, ні до будь-якого іншого джерела компенсації людині вказаних витрат.
5.3. Це означає, що держава Україна, при запровадженні застосування кваліфікованого електронного підпису до послуг ПФУ через веб-портал його електронних послуг, не забезпечила людині на пенсії фінансового доступу до її прав людини.
ІІ. Повідомлення
6. Про вказані порушення права я повідомляю МСП та ПФУ для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ відповідно до наданих повноважень, релевантних заходів реагування з метою усунення цих зловживань та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
7. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу кожного адресата надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7.1. Вжиті кожним із адресатів, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень.
7.2. Якими приписами права, застосованими ПФУ при ухваленні постанов Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 та від 25.11.2005 №22-1, передбачений ОБОВ'ЯЗОК людини, включно пенсіонера, ідентифікувати себе за допомогою кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви?
7.2.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
7.3. Якими приписами права, застосованими ПФУ при ухваленні постанов Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 та від 25.11.2005 №22-1, передбачені ПОВНОВАЖЕННЯ ПФУ покладати на людину, включно пенсіонера, ОБОВ'ЯЗОК ідентифікувати себе за допомогою кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви?
7.3.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
7.4. Чи визначав ПФУ фінансові джерела оплати пенсіонером (чи компенсації йому) договірних послуг застосування кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви? Так чи ні?
7.4.1. Якщо так, визначав, прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх застосованих релевантних приписів права з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації їй) договірних послуг застосування кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви.
7.4.2. Якщо ні, не визначав, прошу вказати фактичні причини та правові підстави такої бездіяльності та прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб ПФУ, відповідальних за таку бездіяльність.
7.4.3. Прошу негайно ухвалити чи ініціювати ухвалення рішення, необхідні для надання фінансового доступу до договірних послуг застосування кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви, шляхом визначення джерел їх оплати людиною (чи компенсації їй).
7.5. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення релевантних приписів права чи інших рішень з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації їй) договірних послуг застосування кваліфікованого електронного підпису для подання електронної заяви (якщо такі існують).
7.6. Чи виконали та виконують ПФУ та його посадові особи приписи ст.5.7 закону України «Про звернення громадян» та ст.22.3 Конституції України, з огляду на дію на практиці приписів постанов Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 та від 25.11.2005 №22-1? Так чи ні?
7.6.1. Якщо так, виконали та виконують, то в який саме спосіб? І чим це підтверджується? Прошу надати усі наявні докази реального виконання ПФУ та його посадовими особами приписів ст.5.7. закону України «Про звернення громадян» та ст.22.3 Конституції України стосовно постанов Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 та від 25.11.2005 №22-1.
7.6.2. Якщо ні, не виконали та/чи не виконують, то з яких фактичних причин та правових підстав? Прошу навести усі релевантні фактичні причини та правові підстави такого невиконання.
7.6.3. Прошу назвати прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб ПФУ, відповідальних за невиконання приписів ст.5.7 закону України «Про звернення громадян» та ст.22.3 Конституції України стосовно постанов Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 та від 25.11.2005 №22-1.
7.7. Прошу негайно виконати приписи ст.5.7 закону України «Про звернення громадян» та ст.22.3 Конституції України, стосовно постанов Правління Пенсійного Фонду України від 30.07.2015 №13-1 та від 25.11.2005 №22-1, та скасувати їх приписи щодо використання кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.
7.8. Усі інші наявні релевантні документи.
7.9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації кожним адресатом цього листа.
7.10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом.
7.11. Письмові рішення, ухвалені за цим моїм зверненням.
7.12. Письмові відповіді на це моє звернення.
7.13. Джерела офіційного оприлюднення на сайтах МСП та ПФУ (прямі інтернет-лінки) рішень та відповідей на моє звернення як актів індивідуальної дії щодо мене.
8. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
09.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Пенсійний фонд України

Зареєстровано 10.09.2021 13:36:11, реєстраційний №1012/11

Пенсійний фонд України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Пенсійний фонд України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]