380дп17Щодо_скарги15с17

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
09.06.17 я звернулася особисто до в.о. Міністра охорони здоров’я України (далі – МОЗ) У. Супрун з електронним письмовим листом від назвою «Скарга №15с-17».
У вказаному листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) СКАРГУ, в порядку ст.40 Конституції України, та квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про звернення громадян»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних» та г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 5 днів (скарга та запит на доступ до публічної інформації) до 15 днів (заява).
При об’єднанні кількох вимог в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подала їх в одному листі. Зокрема, я просила (цитата):
«5. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на домашню адресу та, додатково, цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) матеріалів з перевірки скарги на електронну адресу [email address]
6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
12. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
13. Надати мені на домашню адресу письмову відповідь з усіх питань скарги.
14. Письмово повідомити мені на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
15. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на домашню адресу письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
16. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
17. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ та усіх релевантних матеріалів справи.
18. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цією скаргою.
19. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цієї скарги шляхом надсилання їх належних фотокопій з оригіналів на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address].
20. Надати мені на домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] письмові відповіді з усіх питань скарги.
24. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідною мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
24.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
24.2. Належні факсимільні паперову та електронну копії (фотокопії з оригіналів) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.
24.3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом».
Я просила, серед іншого, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа за призначенням.
Поштовий робот доставив мою скаргу адресату 09.06.17 о 19-25. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання мого електронного листа мені не надіслано.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи запроваджене в МОЗ на системному рівні виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5? Так чи ні?
1.1. Якщо запроваджене, яким управлінським рішенням та з якої дати? Прошу надати мені належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) вказаного управлінського рішення МОЗ.
1.2. Якщо не запроваджене, то з якої причини і з чиєї вини? Прошу повідомити та надати:
1.2.1. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за організацію діловодства, включаючи запровадження в МОЗ виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1.2.2. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.4. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.5. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
1.2.6. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадові інструкції тощо) таких посадових осіб.
2. Чи надсилалось мені електронне повідомлення МОЗ на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 09.06.17 №15с-17 як вхідного електронного документу? Так чи ні?
2.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити його реєстраційний номер та дату, а також надати факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення МОЗ на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 09.06.17 №15с-17 як вхідного електронного документу та докази факту та дати його надсилання.
2.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
2.2.1. причини такого неповідомлення,
2.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
2.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
2.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
2.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
2.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
3. Витяг з книги МОЗ реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 09.06.17 №15с-17.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 09.06.17 №15с-17.
5. Витяг з книги (реєстру тощо) МОЗ реєстрації звернень громадян за 12.06.17.
6. Витяг з книги (реєстру тощо) МОЗ реєстрації запитів на доступ до публічної інформації за 12.06.17.
7. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа від 09.06.17 №15с-17 з реквізитами його вхідної реєстрації МОЗ.
8. Чи передана моя скарга п. У. Супрун? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (передана), прошу повідомити, хто персонально з посадових осіб МОЗ та якої дати передав мою скаргу п. У. Супрун та надати документальне підтвердження цього факту та дати.
8.2. Якщо НІ (не передана), прошу повідомити та надати:
8.2.1. причини такого непередання,
8.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), персонально відповідальних за таке непередання;
8.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
8.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
8.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
8.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
9. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мій ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
9.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
9.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді.
9.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді.
9.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді.
9.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
9.2.1. причини такого ненадсилання,
9.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
9.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
9.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
9.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
9.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
10. Чи надсилав МОЗ мені запитану ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ на мій ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
10.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
10.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
10.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
10.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
10.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
10.2.1. причини такого ненадсилання,
10.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
10.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
10.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
10.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
10.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
11. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мою ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, подану в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
11.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
11.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
11.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на заяву.
11.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на заяву.
11.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
11.2.1. причини такого ненадсилання,
11.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
11.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
11.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
11.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
11.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
12. Чи надсилав МОЗ мені, ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ МЕНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
12.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
12.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
12.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
12.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
12.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
12.2.1. причини такого ненадсилання,
12.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
12.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
12.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
12.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
12.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
13. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мій ЗАПИТ про доступ до моїх ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, поданий в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
13.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
13.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на запит.
13.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на запит.
13.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на запит.
13.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
13.2.1. причини такого ненадсилання,
13.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
13.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
13.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
13.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
13.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
14. Чи надав мені МОЗ доступ до моїх ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ та чи надсилав документи з моїми ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ, запитані ЗАПИТОМ, поданим в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
14.1. Якщо ТАК (надав, надсилав), прошу повідомити та надати:
14.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа про доступ до моїх персональних даних та з моїми персональними даними.
14.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа про доступ до моїх персональних даних та з моїми персональними даними.
14.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа про доступ до моїх персональних даних та з моїми персональними даними.
14.2. Якщо НІ (не надав, не надсилав), прошу повідомити та надати
14.2.1. причини такого ненадання, ненадсилання,
14.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадання, ненадсилання;
14.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
14.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
14.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
14.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
15. Чи розглянув та вирішив по суті МОЗ мою СКАРГУ, подану в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
15.1. Якщо ТАК (розглянув та вирішив), прошу повідомити та надати:
15.1.1. Рішення, ухвалене за скаргою.
15.1.2. В який спосіб МОЗ поновив мої порушені права?
15.2. Якщо НІ (не розглянув та не вирішив), прошу повідомити та надати:
15.2.1. причини такої бездіяльності;
15.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність;
15.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
15.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
15.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
15.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
16. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мою СКАРГУ, подану в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
16.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
16.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
16.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на скаргу.
16.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на скаргу.
16.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
16.2.1. причини такого ненадсилання,
16.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
16.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
16.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
16.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
16.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
17. Чи надсилав МОЗ мені МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані мною СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
17.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
17.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
17.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданими матеріалами.
17.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданими матеріалами.
17.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
17.2.1. причини такого ненадсилання,
17.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
17.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
17.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
17.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
17.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
18. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОЗ цього мого листа.
19. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОЗ.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" – тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.7,8 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
г) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, – тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 грн. до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ст.188-39.4 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.ст.188-39.5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 17 000 грн. до 34 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
д) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації, порушення закону «Про звернення громадян», порушення правил захисту персональних даних кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
є) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім жителям України мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Галина Щербата

Михайленко Андрій, Міністерство охорони здоров'я

Ми, працівники канцелярії отримували від Вас 10.06.2017 Запит для надання інформації на такі Ваші питання. 1. З яких джерел мають покриватися витрати мої як лежачого протягом 17 років інваліда 1А групи та усіх пацієнтів, включаючи окремо інвалідів 1 та 2 груп, що знаходяться на повному фінансовому державному утриманні (а саме живуть лише на звичайну державну пенсію, яка де-факто не покриває навіть встановлених державою мінімальних витрат на харчування і не передбачає жодних витрат на лікування), на оплату 50% вартості ліків відповідно до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303?
2. З яких джерел мають покриватися витрати мої як лежачого протягом 17 років інваліда 1А групи та усіх пацієнтів, включаючи окремо інвалідів 1 та 2 груп, що знаходяться на повному фінансовому державному утриманні (а саме живуть лише на звичайну державну пенсію, яка де-факто не покриває навіть встановлених державою мінімальних витрат на харчування і не передбачає жодних витрат на лікування), на призначену лікарем медичну діагностику, включаючи складну діагностику, яка не фінансується владою і не проводиться безоплатно публічними медичними закладами?
3. З яких джерел мають покриватися витрати мої як лежачого протягом 17 років інваліда 1А групи та усіх пацієнтів, включаючи окремо інвалідів 1 та 2 груп, що знаходяться на повному фінансовому державному утриманні (а саме живуть лише на звичайну державну пенсію, яка де-факто не покриває навіть встановлених державою мінімальних витрат на харчування і не передбачає жодних витрат на лікування), на призначені лікарем вироби медичного призначення?
4. З яких джерел мають покриватися витрати мої як лежачого протягом 17 років інваліда 1А групи та усіх пацієнтів, включаючи окремо інвалідів 1 та 2 груп, що знаходяться на повному фінансовому державному утриманні (а саме живуть лише на звичайну державну пенсію, яка де-факто не покриває навіть встановлених державою мінімальних витрат на харчування і не передбачає жодних витрат на лікування), на їх щорічне санаторно-курортне лікування?
09.06.2017 скаргу ми від Вас на [МОЗ request email] не отримували. Спробуйте запити на електронній скриньці [email address], на якій розглядають та реєструють скарги. Прошу

показати цитоване