374дп17Щодо_зверн7-16

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
04.11.16 я звернулася особисто до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. з письмовим електронним листом під назвою «Звернення №7-16». Лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувачки листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами шрифтом Cambria кеглю 12.
При підписуванні листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
У вказаному листі я об’єднала кілька вимог, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 15 днів (заява про отримання інформації) до 1 місяця (скарга), а у випадку визнання підставності клопотання про скорочення строку розгляду – у скорочений строк.
При об’єднанні кількох вимог в одному листі я так само керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подала їх в одному листі. Зокрема, я просила (цитата):
«14. Виходячи з викладеного, звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з цим зверненням про звернення до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам.
15. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки питання стосується сотень тисяч українських сімей, а тому містить важливий суспільний інтерес, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є загрозливим для мого життя.
15.1. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення як дитини-інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
16. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу.»
11.11.16 я звернулася особисто до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. з письмовим електронним листом під назвою «Доповнення до звернення №7-16». Лист так само підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувачки листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами шрифтом Cambria кеглю 12.
При підписуванні листа від 11.11.16 я так само керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
У вказаному листі від 11.11.16 я так само об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян», та б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 15 днів (заява про отримання інформації) до 1 місяця (скарга), а у випадку визнання підставності клопотання про скорочення строку розгляду – у скорочений строк.
При об’єднанні кількох вимог в одному листі від 11.11.16 я так само керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подала їх в одному листі. Зокрема, я просила (цитата):
«4. Я прошу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам.
5. Я прошу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з основним моїм зверненням від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
6. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу».
Серед іншого, я просила, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа від 11.11.16 за призначенням.
Поштовий робот доставив мого листа адресату 11.11.16 о 12-55. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання мого електронного листа мені не надіслане.
Наскільки мені відомо, питання, з якими я зверталася до Уповноваженого, є у його виключній компетенції – на даний час особисто п. Лутковської В.В., і їх розгляд та вирішення не може делегуватися чи в будь-який спосіб передаватися будь-яким органам та посадовим особам.
Станом на сьогодні жодних відповідей, листів, повідомлень тощо Уповноваженого з приводу моїх листів від 04.11.16 та від 11.11.16 п. Лутковська В.В. мені не надсилала.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи надсилалось мені Уповноваженим електронне повідомлення на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 11.11.16 як вхідного електронного документу? Так чи ні?
1.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.1.1. його реєстраційний номер та дату;
1.1.2. належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення Уповноваженого на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 11.11.16 як вхідного електронного документу;
1.1.3. докази факту та дати надсилання такого електронного повідомлення.
1.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.2.1. причини такого неповідомлення;
1.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
2. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 11.11.16.
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 04.11.16 .
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 11.11.16 .
5. Витяги з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації звернень громадян за 04.11.16 та 11.11.16.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа від 04.11.16 з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
7. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа від 11.11.16 з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
8. Чи розглядав та вирішував Уповноважений мої звернення, викладені в листі від 04.11.16? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), чим це підтверджується? Прошу надати документальні підтвердження факту та часу розгляду та вирішення п. Лутковською В.В. мого листа від 04.11.16.
8.2. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), яке рішення ухвалила п. Лутковська В.В. щодо мого листа від 04.11.16? Прошу повідомити мені реєстраційний номер рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо мого листа від 04.11.16, та дату його реєстрації. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо мого листа від 04.11.16.
8.3. Якщо НІ (не розглядав та не вирішував), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
9. Чи розглядав та вирішував Уповноважений мої звернення, викладені в листі від 11.11.16? Так чи ні?
9.1. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), чим це підтверджується? Прошу надати документальні підтвердження факту та часу розгляду та вирішення п. Лутковською В.В. мого листа від 11.11.16.
9.2. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), яке рішення ухвалила п. Лутковська В.В. щодо мого листа від 11.11.16? Прошу повідомити мені реєстраційний номер рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо мого листа від 11.11.16, та дату його реєстрації. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо мого листа від 11.11.16.
9.3. Якщо НІ (не розглядав та не вирішував), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
10. Чи звертався Уповноважений до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як я просила про те в листі від 04.11.16? Так чи ні?
10.1. Якщо ТАК (звертався), прошу повідомити мені вихідний реєстраційний номер такого звернення та дату його вихідної реєстрації, а також надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу звернення п. Лутковської В.В., відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як я просила про те в листі від 04.11.16.
10.2. Якщо НІ (не звертався), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
11. Чи звертався Уповноважений до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як я просила про те в листі від 11.11.16? Так чи ні?
11.1. Якщо ТАК (звертався), прошу повідомити мені вихідний реєстраційний номер такого звернення та дату його вихідної реєстрації, а також надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу звернення п. Лутковської В.В., відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як я просила про те в листі від 11.11.16.
11.2. Якщо НІ (не звертався), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
12. Чи подавав Уповноважений матеріали з перевірки звернення від 11.11.16, в сукупності з основним моїм зверненням від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб, як я просила про те в листі від 11.11.16? Так чи ні?
12.1. Якщо ТАК (подавав), прошу повідомити мені вихідний реєстраційний номер такого подання та дату його вихідної реєстрації, а також надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу подання п. Лутковської В.В. матеріалів з перевірки звернення від 11.11.16, в сукупності з основним моїм зверненням від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб, як я просила про те в листі від 11.11.16.
12.2. Якщо НІ (не подавав), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
13. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, подану в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
13.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
13.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
13.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на заяву.
13.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на заяву, з усіма додатками до неї.
13.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
13.2.1. причини такого ненадсилання,
13.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
13.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
13.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
13.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
13.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
14. Чи надсилав Уповноважений мені, ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ МЕНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
14.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
14.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
14.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією.
14.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією, з усіма додатками до нього.
14.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
14.2.1. причини такого ненадсилання,
14.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
14.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
14.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
14.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
14.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
15. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, подану в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
15.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
15.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
15.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на заяву.
15.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на заяву, з усіма додатками до неї.
15.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
15.2.1. причини такого ненадсилання,
15.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
15.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
15.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
15.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
15.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
16. Чи надсилав Уповноважений мені, ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ МЕНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
16.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
16.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
16.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією.
16.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією, з усіма додатками до нього.
16.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
16.2.1. причини такого ненадсилання,
16.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
16.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
16.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
16.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
16.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
17. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою СКАРГУ, подану в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
17.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
17.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
17.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу.
17.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу, з усіма додатками до неї..
17.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
17.2.1. причини такого ненадсилання,
17.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
17.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
17.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
17.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
17.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
18. Чи надсилав Уповноважений мені МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані мною СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
18.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
18.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
18.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами.
18.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами, з усіма додатками до нього.
18.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
18.2.1. причини такого ненадсилання,
18.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
18.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
18.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
18.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
18.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
19. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою СКАРГУ, подану в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
19.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
19.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
19.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу.
19.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу, з усіма додатками до неї..
19.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
19.2.1. причини такого ненадсилання,
19.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
19.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
19.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
19.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
19.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
20. Чи надсилав Уповноважений мені МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані мною СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
20.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
20.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
20.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами.
20.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами, з усіма додатками до нього.
20.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
20.2.1. причини такого ненадсилання,
20.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
20.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
20.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
20.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
20.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
21. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Уповноваженим цього мого листа.
22. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на різні персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.

З повагою,

Анастасія Щербата

Кошман Олена Михайлiвна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments