331-2Іпр

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!
18.06.21 о 15-40 1.Вінницька міська рада
2. Вінницький міський голова
3. Виконком Вінницької міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. (0432) 59-51-00, [email address], [email address]

4. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

5. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 (ЦПМСД №2)
21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 44 [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи,
пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Ще 18.06.21 о 15-40 я подала до Вінницької міської ради, Вінницькому міському голові, виконкому Вінницької міської ради, департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР) та центру первинної медико-санітарної допомоги №2 (ЦПМСД №2) заяву 331ІПР про подання моєї як людини з інвалідністю 1А групи ІПР №1076/1113 від 17.06.21 для її виконання, включно для забезпечення мене памперсами та пеленками (п.1.21), та відповідного контролю за її виконанням.
Станом на сьогодні жодним памперсом та пеленкою я не забезпечена, жодного рецепту на ці вироби ЦПМСД №2 мені не видав. Борг за червень 2021 року вже склав 384 шт. памперсів і 192 шт. пеленок.
Разом з тим, ЦПМСД №2 завимагав від мене подати мій розмір памперсу, хоча таке право не надане йому жодним законом. Оскільки з 2014 року ЦПМСД №2 ніколи не виконував моїх попередніх ІПР і не забезпечував мене памперсами, я не знаю і не можу знати ні свого розміру памперсу, ні як його вимірювати. І як лежачий інвалід я ніяк не можу сама себе виміряти. Я повідомила про це ЦПМСД №2 і просила, щоб медики виміряли мій розмір. Однак, ЦПМСД №2 і не виміряв мого розміру, і не поінформував мене, як це робити. Відповідно, жодного забезпечення мені не надав.
01.07.21 інші медики, на моє прохання, виміряли мої розміри, необхідні для визначення розміру памперсу. 01.07.21 я повідомила їх ЦПМСД №2 по телефону 670334, і ще раз повідомляю їх цим листом: об’єм моєї талії – 175 см, об'єм стегон – 185 см.
Крім того, ЦПМСД №2 через третіх осіб вимагає від мене знову подати заяву про забезпечення памперсами, хоча я подала її ще 18.06.21.
Роз'яснюю, що за приписами права прав людини, чинного в Україні щонайменше з 03.08.1997 року, держава (влада) має повноаспектне зобов'язання перед людиною по забезпеченню реалізації її прав людини; натомість, людина не має жодних зобов’язань перед державою (владою) для мети уможливлення отримання власних прав людини. Це ж стосується і права на охорону здоров'я. Але навіть якщо держава встановлює обмеження доступу до якихось прав людини (наприклад, у формі вимоги подати заяву про надання якогось права), то, по-перше, така вимога має бути встановлена виключно національним законом, по-друге, жодне обмеження не може унеможливити доступу до права як такого. Це означає, що навіть встановлена законом вимога подання заяви на отримання якогось права, у випадку її невиконання, не знімає з держави обов'язку повного виконання запитаного права людини. В моєму випадку, є встановлена законом вимога подання заяви про надання реабілітаційних послуг за ІПР (і я її подала); але навіть якщо така заява не подана, держава (влада), включно через делегування повноважень, зобов'язана повністю виконати усі вимоги ІПР і забезпечити людині з інвалідністю усі права, передбачені в її ІПР. Тобто, неподання інвалідом заяви про надання послуг/виробів не звільняє відповідальний орган, заклад, посадову особу від повноаспектного виконання ІПР і не є підставою для її невиконання – отже, не скасовує і не відтерміновує обов'язків держави перед людиною.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Хто, який орган, заклад, посадові особи зобов'язані від імені держави забезпечити мене як людину з інвалідністю – мешканку м. Вінниця, призначеними моєю ІПР реабілітаційними заходами, ліками, виробами медичного призначення (ВМП), іншими видами відновної терапії, включно памперсами і пеленками?
1.1. Прошу надати повні назви, юридичні та електронні адреси, номери телефонів усіх закладів, відповідальних за забезпечення від імені держави мене реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, включно памперсами і пеленками, призначеними мені в ІПР.
2. На підставі яких приписів права (не нижче закону) держава Україна має обов'язок забезпечити мене як людину з інвалідністю, включно через делегування повноважень, безоплатними реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, включно памперсами і пеленками, призначеними в ІПР?
2.1. Прошу навести усі актуальні релевантні приписи права, їх повні назви, дати ухвалення та реєстраційні номери, джерела їх оприлюднення в інтернеті.
3. Скільки людей з інвалідністю мешкає в м Вінниці, включно на території, закріпленій за ЦПМСД №2 (в розрізі груп інвалідності)?
3.1. Скільки з них забезпечувались ВМП в 2021 році, включно мешканців території, закріпленої за ЦПМСД №2 (в розрізі груп інвалідності)?
3.2. Прошу навести перелік та кількість ВМП, якими в 2021 році забезпечувались люди з інвалідністю в м Вінниці, включно на території, закріпленій за ЦПМСД №2 (в розрізі груп інвалідності).
4. На підставі яких приписів права та за яким алгоритмом визначаються потреби громади в коштах для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР?
4.1. Прошу навести усі актуальні релевантні приписи права, їх повні назви, дати ухвалення та реєстраційні номери, джерела їх оприлюднення в інтернеті.
5. Яка потреба м. Вінниці на 2021 рік в коштах для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР, включно на території, закріпленій за ЦПМСД №2 (в розрізі груп інвалідності)?
5.1. Прошу навести офіційні документи, якими в м Вінниці визначені потреби на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
5.2. Прошу навести джерела офіційного оприлюднення офіційних документів, якими в м Вінниці визначені потреби на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
5.3. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх офіційних документів, якими в м Вінниці визначені потреби на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
6. Скільки бюджетних коштів (бюджетами усіх рівнів) виділено державою Україна на 2021 рік для забезпечення інвалідів м Вінниці реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР?
6.1. Прошу навести офіційні документи, якими для м Вінниці виділені кошти на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
6.2. Прошу навести джерела офіційного оприлюднення офіційних документів, якими для м Вінниці виділені кошти на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
6.3. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх офіційних документів, якими для м Вінниці виділені кошти на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
7. Скільки бюджетних коштів (бюджетами усіх рівнів) фактично профінансовано державою Україна на 2021 рік для забезпечення інвалідів м Вінниці реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР?
7.1. Прошу навести офіційні документи, якими для м Вінниці фактично профінансовано кошти на 2021 рік для забезпечення інвалідів м Вінниці реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
7.2. Прошу навести джерела офіційного оприлюднення офіційних документів, якими для м Вінниці фактично профінансовано кошти на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
7.3. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх офіційних документів, за якими для м Вінниці фактично профінансовано кошти на 2021 рік для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
8. Скільки бюджетних коштів (бюджетами усіх рівнів) фактично профінансовано державою Україна на 2021 рік ЦПМСД №2 для забезпечення інвалідів м Вінниці реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР?
8.1. Прошу навести офіційні документи, якими фактично профінансовано кошти на 2021 рік ЦПМСД №2 для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
8.2. Прошу навести джерела офіційного оприлюднення офіційних документів, якими фактично профінансовано кошти на 2021 рік ЦПМСД №2 для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
8.3. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх офіційних документів, якими фактично профінансовано кошти на 2021 рік ЦПМСД №2 для забезпечення інвалідів реабілітаційними заходами, ліками, ВМП, іншими видами відновної терапії, призначеними інвалідам в їх ІПР.
9. Прошу кожного адресата надати мені повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням моєї поточної ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
10. Прошу кожного адресата надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 331ІПР від 18.06.21 з реквізитами його вхідної реєстрації. Прошу попередньо вилучити з листа мою конфіденційну інформацію – мою приватну електронну адресу, з якої надсилався лист.
11. Прошу кожного адресата повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним з адресатів.
12. Прошу кожного адресата надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним отримувачем.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
02.07.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

05.07.2021. -01-101471.

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

9 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

10 Attachments

КЗ ЦПМСД ІІ,

1 Attachment