330Ліки

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],
3. МКП "Вінницька міська аптека"
21009, м. Вінниця, вул. Стеценко, 48, ел. адреса: [email address], [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 31 запит на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 8 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 33 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 11 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Моя сімейна лікарня ЦПМСД №2 призначила мені лікування від гіпертонії моксонідин 0,2 мг та від діабету метформін 500 мг. Мені виписали два різних рецепти: на метформін – безоплатний за програмою «Доступні ліки», що поширюється на всіх громадян, з можливістю придбання в більшості аптек міста; на моксонідин – з оплатою 50% (як людині з інвалідністю) виключно в одній аптеці міста – Вінницькій міській аптеці, яка є власністю міської ради і підпорядкована ДОЗВМР.
Метформін я придбала без проблем – він є в кожній аптеці, а моксонідин 0,2 мг №60 за пільговим рецептом ЦПМСД №2 №1536 від 01.06.21 не можу придбати вже три тижні у зв'язку з відсутністю його в Вінницькій міській аптеці. Водночас, в інших аптеках міста він є у вільній продажі, але там не діє іменний пільговий рецепт. Для лікування я змушена придбати цей препарат за повну вартість.
В Вінницькій міській аптеці працюють прекрасні люди і прекрасні фахівці, які докладають масу зусиль для допомоги людям з інвалідністю, але вони не можуть скочити вище голови. В статусі публічної власності ця аптека має ряд практичних обмежень, які звужують її можливості. Ця аптека працює за встановленим власником іншим алгоритмом, ніж приватні аптеки міста. В результаті у неї обмежений доступ до ринку медичних засобів, а товари в багатьох випадках значно дорожчі ніж в інших аптеках.
В цій схемі вже закладена дискримінація мене і всіх інвалідів міста за ознакою інвалідності, що є кримінальним злочином за законами України. Крім того, ця схема фізично не здатна забезпечити всі потреби людей з інвалідністю, і лише частково забезпечує їх, та ще й по дорожчій за інших ціні. Та ще й за 50% вартості, а не за безплатно, як «Доступні ліки». Та ще й позбавляє інвалідів права вибору аптеки.
За приписами права прав людини, що є національним правом з 03.08.1997 року, держава Україна зобов'язана забезпечити кожному щонайменше чотири доступи до його прав людини: юридичний, фінансовий, фізичний та інформаційний. Причому галузевий державний орган відповідає за наявність усіх чотирьох доступів в галузі, навіть якщо за створення окремих доступів відповідають інші галузі держави. В галузі охорони здоров'я державу Україна в м. Вінниці представляє ДОЗВМР і персонально його керівник Шиш О.В. На підставі Конституції України цей департамент контролює повне і правильне застосування існуючого правового поля в місті і створює потрібне місцеве правове поле, забезпечує створення релевантної інфраструктури та її матеріальне наповнення з метою гарантування кожному, включно людям з інвалідністю, усіх чотирьох доступів до права на приватне життя і право не бути катованим в частині охорони здоров'я. При цьому до людей з інвалідністю ДОЗВМР застосовує засоби розумного пристосування, необхідні для повноти реалізації інвалідами їх прав.
В наведеній ситуації ДОЗВМР не забезпечив мені щонайменше двох доступів до мого права на охорону здоров'я: фізичного і фінансового, а саме:
1. ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП. Через ВМР ДОЗВМР запровадив юридичну схему доступу інвалідів до ліків виключно через єдину власну аптеку – Вінницьку міську аптеку. Ця схема не гнучка і не може змінюватися та пристосовуватися до життєвих реалій, а відтак, служити кінцевій меті – забезпечити усіх інвалідів усіма потрібними ліками. Водночас, ДОЗВМР не забезпечив фізичного наповнення вказаної аптеки усіма ліками, необхідними інвалідам, в моєму випадку – моксонідином 0,2 мг. І це не поодинокий випадок. В результаті, я не отримала фізичного доступу до потрібних мені ліків, і змушена придбавати їх за повну вартість в іншій аптеці, на шкоду моєму харчуванню.
2. ФІНАНСОВИЙ ДОСТУП. Через ВМР ДОЗВМР запровадив юридичну схему доступу інвалідів до ліків за 50% їх вартості, а не безоплатно. Законодавство України передбачає повністю безоплатний доступ усіх інвалідів до ліків за рахунок бюджетних коштів, а тому на загальнодержавному рівні не передбачено жодного іншого фінансового джерела доступу до ліків для інвалідів – адже в цьому наче немає потреби, адже держава унормувала безоплатний доступ інвалідів до ліків. Більшість інвалідів мають єдине фінансове джерело життя, включно лікування, у вигляді державних пенсії чи соціальної допомоги – так само і я. Ці бюджетні виплати базуються на існуючому в державі прожитковому мінімумі (ПМ), який щомісячно обраховується МСП. Однак, законодавчий склад ПМ сформований без включення до нього вартості ліків, за виключенням предметів першої допомоги вартістю біля 10 євроцентів. Це означає, що в Україні загалом не існує іншого фінансового доступу інвалідів до ліків, окрім бюджетного.
Водночас, ДОЗВМР, запропонувавши половинну оплату бюджетом ліків для інвалідів, не передбачив та не запропонував ВМР жодних джерел фінансового доступу інвалідів міста до ліків та наповнення цих джерел для реального уможливлення 50% доплати до вартості ліків, яку інвалід має сплатити, щоб отримати ці ліки. І мені невідомо, щоб в місті Вінниця застосовувалося та виконувалося законодавство України про повний безоплатний доступ інвалідів до ліків. Це означає, що ДОЗВМР не міг ні пропонувати, ні застосовувати на практиці половинну оплату бюджетом ліків для інвалідів, а при її встановленні – вжити усіх законних засобів, включно судових, для її скасування та заміну на повну бюджетну оплату ліків.
Це означає, що ДОЗВМР не забезпечив мені та усім інвалідам міста ще й фінансового доступу до ліків, зокрема, моксонідину 0,2 мг, а саме не передбачив джерел 50% доплати інвалідом вартості ліків, та не забезпечив наповнення цих джерел.
ПРОШУ ДОЗВМР та особисто п. Шиша О.В.:
1. Негайно забезпечити мене ліками моксонідин 0,2 мг за пільговим рецептом ЦПМСД №2, який об’єктивно не можуть мені отоварити в Вінницькій міській аптеці з причини відсутності в продажу цього препарату.
2. За приписами права прав людини, в Україні застосовуються суми стягнень за порушення прав людини, аналогічні стягуваним Європейським судом з прав людини в подібних справах. Прошу негайно відшкодувати мені вартість неотриманих з 01.06.21 ліків моксонідин 0,2 мг №60 за середньою ринковою ціною міста (на даний час – 180-230 грн. за 30 таб., всього 410 грн.) та вартість справедливої сатисфакції за незабезпечення мені ДОЗВМР фізичного та фінансового доступів до моксонідину 0,2 мг №60 в розмірі 500 євро одноразово та по 10 євро за кожен день порушення мого права на доступ до ліків з 01.06.21 до дня усунення порушення, що станом на сьогодні вже складає 10 євро х 18 днів = 180 євро.
2.1. Всі платежі прошу провести в 3-денний строк на мою домашню адресу, надану ДОЗВМР раніше, в гривні по курсу НБУ та сплатити вартість доставки мені коштів, а також додатково сплатити усі податки, які можуть бути нараховані мені на ці суми.
3. Вжити негайних заходів до унеможливлення таких випадків в місті в майбутньому, для чого:
3.1. припинити дію 50% оплати бюджетом ліків для інвалідів та
3.2. замінити її на 100% бюджетну оплату,
3.3. отоварення пільгових рецептів інвалідам запровадити в усіх аптеках міста.
4. Запропонувати уповноваженим органам джерела фінансового доступу інвалідів міста до 50% доплати до бюджетної оплати ліків, у випадку залишення старої схеми, та забезпечення способів наповнення цих джерел.
5. Запровадити застосування та забезпечення виконання в місті Вінниця законодавства України про повністю безоплатне забезпечення усіх інвалідів ліками.
6. Письмово повідомити мене про наслідки розгляду цього листа в 3-денний термін, оскільки питання в ньому стосуються ризиків для здоров’я мого і всіх інвалідів міста Вінниця.
7. Рішення, ухвалені за наслідками розгляду цього листа, та відповідь мені надіслати мені та оприлюднити на сайтах ДОЗВМР та Вінницької міської аптеки, як акти індивідуальної дії щодо мене.
8. Повідомити мені прямі лінки на оприлюднення усіх актів індивідуальної дії щодо мене, вчинених за цим листом, на офіційних сайтах адресатів.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
9. Які приписи права, що унормували відпуск ліків інвалідам міста лише в одній Вінницькій міській аптеці, застосовуються в місті Вінниця?
9.1. Прошу повідомити загальну кількість усіх застосовуваних ДОЗВМР релевантних приписів права.
9.2. Прошу навести авторів, назви, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх релевантних приписів права.
9.3. Прошу навести джерела оприлюднення в інтернеті (прямі лінки) усіх релевантних приписів права.
9.4. Прошу надати належно засвідчені факсимільні цифрові копії (фотокопії) усіх застосовуваних ДОЗВМР приписів права.
10. Проекти яких приписів права стосовно унормування відпуску ліків інвалідам міста лише в одній Вінницькій міській аптеці чи в інших аптеках подав ДОЗВМР уповноваженим органам для ухвалення, зокрема, ВМР?
10.1. Прошу надати загальну кількість поданих проектів нормативних приписів, їх належно засвідчені копії та докази вручення адресатам.
11. Які з цих приписів права, що унормували відпуск ліків інвалідам міста лише в одній Вінницькій міській аптеці, ухвалені на рівні міста Вінниці?
11.1. Прошу повідомити загальну кількість усіх застосовуваних ДОЗВМР релевантних приписів права.
11.2. Прошу навести авторів, назви, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх релевантних приписів права.
11.3. Прошу навести джерела оприлюднення в інтернеті (прямі лінки) усіх релевантних приписів права.
11.4. Прошу надати належно засвідчені факсимільні цифрові копії (фотокопії) усіх застосовуваних ДОЗВМР приписів права.
12. Які приписи права, що унормували відпуск ліків інвалідам міста Вінниця лише за половинну бюджетну оплату, застосовуються в місті Вінниця?
12.1. Прошу повідомити загальну кількість усіх застосовуваних ДОЗВМР релевантних приписів права.
12.2. Прошу навести авторів, назви, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх релевантних приписів права.
12.3. Прошу навести джерела оприлюднення в інтернеті усіх релевантних приписів права.
12.4. Прошу надати належно засвідчені факсимільні цифрові копії (фотокопії оригіналів) усіх застосовуваних ДОЗВМР приписів права.
13. Проекти яких приписів права стосовно унормування відпуску ліків інвалідам міста повністю за рахунок бюджету подав ДОЗВМР уповноваженим органам для ухвалення, зокрема, ВМР?
13.1. Прошу надати загальну кількість поданих проектів нормативних приписів, їх належно засвідчені копії та докази вручення адресатам.
14. Проекти яких приписів права стосовно унормування відпуску ліків інвалідам міста лише за половинну бюджетну оплату подав ДОЗВМР уповноваженим органам для ухвалення, зокрема, ВМР?
14.1. Прошу надати загальну кількість поданих проектів нормативних приписів, їх належно засвідчені копії та докази вручення адресатам.
15. Які з цих приписів права, що унормували відпуск ліків інвалідам міста Вінниця лише за половинну бюджетну оплату, ухвалені на рівні міста Вінниці?
15.1. Прошу повідомити загальну кількість усіх застосовуваних ДОЗВМР релевантних приписів права.
15.2. Прошу навести авторів, назви, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх релевантних приписів права.
15.3. Прошу навести джерела оприлюднення в інтернеті (прямі лінки) усіх релевантних приписів права.
15.4. Прошу надати належно засвідчені факсимільні цифрові копії (фотокопії) усіх застосовуваних ДОЗВМР приписів права.
16. Коли востаннє Вінницька міська аптека отримувала моксонідин 0,2 мг та коли вона його розпродала?
16.1. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів на підтвердження а) останнього по часу надходження до Вінницької міської аптеки моксонідину 0,2 мг та 2) продажу останньої упаковки з цього надходження.
17. Повідомити мені прямі лінки на оприлюднення усіх актів індивідуальної дії щодо мене, вчинених за цим листом, на офіційних сайтах адресатів.
18. Повідомити вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним з адресатів.
19. Прошу надати належно засвідчену паперову факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним отримувачем.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на мою публічну електронну адресу на сайті Доступ до правди та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист (у випадку розходження). Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
18.06.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,
Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

18.06.2021. -01-96563.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments