283Дата_інвалідності

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
посвідч. водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС-УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає 39 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 39 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 39 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 39 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до приписів права, пенсія по інвалідності призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи, тобто, починаючи з дати встановлення інвалідності.
Пенсія по інвалідності призначена мені з 21.03.2002 року, тобто, з дати її призначення, а не встановлення.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», КАСУ прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. З якої дати призначена мені пенсія по інвалідності 3 групи?
2. Чи призначена мені пенсія по інвалідності з дати ВСТАНОВЛЕННЯ інвалідності 3 групи? Так чи ні?
2.1. Якщо так, призначена з дати встановлення інвалідності 3 групи, то
2.1.1. З якого документу ВОПФУ (правопопередник) визначило дату встановлення мені інвалідності 3 групи 21.03.2002 року?
2.1.2. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень про призначення мені пенсії по інвалідності 3 групи.
2.1.3. Прошу повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за призначення мені пенсії по інвалідності 3 групи.
2.1.4. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) документів, з яких ВОПФУ визначило дату встановлення мені інвалідності 3 групи 21.03.2002 року.
2.1.5. Чи запитувало ВОПФУ в уповноважених органів, за приписами права, висновок про строк настання, встановлення мені інвалідності 3 групи?
2.1.6. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх звернень ВОПФУ до уповноважених органів про витребування висновків про строк настання моєї інвалідності 3 групи.
2.1.7. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних в ВОПФУ висновків про строк настання моєї інвалідності 3 групи.
2.2. Якщо ні, призначена НЕ з дати встановлення інвалідності 3 групи, то
2.2.1. Прошу вибачитись переді мною за порушення моїх прав людини у формі порушення строку призначення мені пенсії по інвалідності 3 групи та її недоплати.
2.2.2. З якої причини пенсія по інвалідності 3 групи призначена мені не з дати встановлення інвалідності, а з іншої дати?
2.2.3. На яких правових підставах пенсія по інвалідності призначена мені не з дати встановлення інвалідності 3 групи, а з іншої дати?
2.3. Дані про суми належної мені до призначення пенсії по інвалідності 3 групи за період з дати встановлення мені інвалідності по дату її призначення, обраховані за законом України «Про пенсійне забезпечення» в розмірах а) станом на час призначення мені пенсії та б) станом на даний час.
2.4. Дані про суми належної мені до виплати недоплаченої мені пенсії по інвалідності 3 групи за період з дати встановлення мені інвалідності по дату її призначення, обраховані за законом України «Про пенсійне забезпечення» в розмірах а) станом на час недоплати мені пенсії та б) станом на даний час.
2.4.1. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за порушення призначення мені пенсії по інвалідності 3 групи з дати встановлення інвалідності 3 групи.
2.4.2. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за здійснення контролю за правильністю призначення мені пенсії по інвалідності 3 групи з дати встановлення інвалідності 3 групи, працюючих на відповідних посадах з часу призначення мені пенсії по даний час, із зазначенням періодів займання відповідних посад кожною відповідальною посадовою особою.
3. З якої дати призначена мені пенсія по інвалідності 2 групи?
4. Чи призначена мені пенсія по інвалідності з дати ВСТАНОВЛЕННЯ інвалідності 2 групи? Так чи ні?
4.1. Якщо так, призначена з дати встановлення інвалідності 2 групи, то
4.1.1. З якого документу ВОПФУ (правопопередник) визначило дату встановлення мені інвалідності 2 групи?
4.1.2. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень про призначення мені пенсії по інвалідності 2 групи.
4.1.3. Прошу повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за призначення мені пенсії по інвалідності 2 групи.
4.1.4. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) документів, з яких ВОПФУ визначило дату встановлення мені інвалідності 2 групи.
4.1.5. Чи запитувало ВОПФУ в уповноважених органів, за приписами права, висновок про строк настання, встановлення мені інвалідності 2 групи?
4.1.6. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх звернень ВОПФУ до уповноважених органів про витребування висновків про строк настання моєї інвалідності 2 групи.
4.1.7. Прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних в ВОПФУ висновків про строк настання моєї інвалідності 2 групи.
4.2. Якщо ні, призначена НЕ з дати встановлення інвалідності 2 групи, то
4.2.1. Прошу вибачитись переді мною за порушення моїх прав людини у формі порушення строку призначення мені пенсії по інвалідності 2 групи та її недоплати.
4.2.2. З якої причини пенсія по інвалідності 2 групи призначена мені не з дати встановлення інвалідності, а з іншої дати?
4.2.3. На яких правових підставах пенсія по інвалідності призначена мені не з дати встановлення інвалідності 2 групи, а з іншої дати?
4.3. Дані про суми належної мені до призначення пенсії по інвалідності 2 групи за період з дати встановлення мені інвалідності 2 групи по дату її призначення, обраховані за законом України «Про пенсійне забезпечення» в розмірах а) станом на час призначення мені пенсії та б) станом на даний час.
4.4. Дані про суми належної мені до виплати недоплаченої пенсії по інвалідності 2 групи за період з дати встановлення мені інвалідності 2 групи по дату її призначення, обраховані за законом України «Про пенсійне забезпечення» в розмірах а) станом на час недоплати мені пенсії по інвалідності 2 групи та б) станом на даний час.
4.5. Дані про суми належної мені до призначення пенсії по інвалідності 2 групи за період з дати встановлення мені інвалідності 2 групи по дату її призначення, обраховані за законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в розмірах а) станом на час призначення мені пенсії та б) станом на даний час.
4.6. Дані про суми належної мені до виплати недоплаченої пенсії по інвалідності 2 групи за період з дати встановлення мені інвалідності 2 групи по дату її призначення, обраховані за законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в розмірах а) станом на час недоплати мені пенсії по інвалідності 2 групи та б) станом на даний час.
4.6.1. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за порушення призначення мені пенсії по інвалідності 2 групи з дати встановлення інвалідності 2 групи.
4.6.2. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за здійснення контролю за правильністю призначення мені пенсії по інвалідності 2 групи з дати встановлення інвалідності 2 групи, працюючих на відповідних посадах з часу призначення мені пенсії по інвалідності 2 групи по даний час, із зазначенням періодів займання відповідних посад кожною відповідальною посадовою особою.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах та в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
03.05.21
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата
Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Зареєстровано 05.05.2021 09:57:51, реєстраційний №280/11

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

gu@vn.pfu.gov.ua, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

1 Attachment

--
Головний спеціаліст
загального відділу

Надія Ковальчук
тел.(0432)