Судова практика//Прізвища відпочивальників санаторіїв ДУСу не є конфіденційною інформацією

13 вересня 2016 11:50

1%2811%29

Інформаційне агентство «Українські новини» звернулося з позовом до Окружного адміністративного суду Києва до будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами і  комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  Державного управління справами, у якому просило визнати протиправними їхні дії. Річ у тім, що відповідачі на надали відповіді на запитання інформаційного запиту УН. Каменем спотикання стало запитання щодо списку відпочивальників елітних баз.

Найголовніше в постанові суду з цього питання якраз визначення щодо того, чи є дана інформація  конфіденційною і чи може вона обмежуватися в доступі.

Справу вели юристи Центру демократії та верховенства права.

Загалом у запиті «Українських новин» було 10 запитань, і скеровано його було до ДУСу та Адміністрації Президента.

УН просили:

1) оновлений повний список осіб, які користуються правом проживання в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  (з вказівкою номерів будинків та корпусів, в яких вони мешкають) станом на 1 вересня 2015 року;

2) вказати кількість розірваних та укладених протягом 2014-2015 років угод про право користування вищезазначеними об'єктами;

3) розмір витрат та утримання даних об'єктів, передбачених Держбюджетом України;

4) обсяг щомісячного фінансування будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  протягом січня-серпня 2015 року;

5) чи відбулося збільшення тарифів на користування вищевказаними об'єктами та на сплату комунальних послуг? Які саме тарифи та на скільки були збільшені?

6) скільки мешканців будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  користуються пільгами станом на 01 вересня 2015 року?

7) які заходи були вжиті на виконання Указу Президента щодо відміни пільг мешканцям будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» ?

8) скільки будинків у вищевказаних об'єктах протягом 2015 року були передані у оренду громадянам, які не є чинними або колишніми державними службовцями?

10) скільки коштів отримано від передачі в оренду будинків у будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» ?

ДУС відповіло лише на пункти на пункти 3, 4, 5, 7, відмовило в наданні інформації щодо списку осіб та зазначило, що будинки, якими опікується ДУС, в оренду нікому не передавалися. АПУ надала таку ж відповідь як і ДУС.

Щодо пунктів 1, 2, 6, 8, 10, то ДУС сказав, що  не є розпорядником і переслав запит до «Конча-Заспи» та «Пущі-Водиці».

Представник будинку відпочинку «Конча-Заспа» проти задоволення позову заперечував, аргументуючи тим, що будинок відпочинку «Конча-Заспа» не є розпорядником публічної інформації, бо отримує кошти лише на утримання державної резиденції та не отримує коштів з державного бюджету на утримання спірних приміщень, дані приміщення будинку відпочинку «Конча-Заспа» утримує самостійно.

Представник комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  у судовому засіданні та письмових запереченнях зазначив, щодо надання інформації про перелік осіб, які користуються приміщеннями комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» , то не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини та надано відповідь на інші питання запиту (ст. 11 Закону України «Про інформацію»).

Цей же аргумент використала і «Конча-Заспа».

Вирішуючи спір по суті, суд визначив обидві заміські бази як розпорядників і зазначив наступне.

Відповідно до положення про будинок відпочинку «Конча-Заспа» майно будинку відпочинку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Відповідно до п. 6.1 цього ж Положення Будинок відпочинку утримується за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

Щодо конфіденційності інформації, яка міститься в п. 1 запиту Інформаційного агентства "Українські новини", суд навів такий аргумент.  

Згідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

Визначення, наведене у Законі України "Про інформацію", є ширшим. Цей Закон на відміну від Закону України "Про доступ до публічної інформації" до конфіденційної інформації відносить відомості про фізичну особу, якими є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

У зв'язку з ухваленням законів України "Про доступ до публічної інформації", та «Про захист персональних даних», Закон України "Про інформацію" втратив значення базового закону в галузі інформаційного законодавства.

Зазначена позиція узгоджується з правовою позицією Вищого адміністративного суду України, викладеній в ухвалі від 28.01.2016 по справі № 820/5313/15.

Посилання на положення Закону України "Про захист персональних даних" також є невиправданим, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 5 цього Закону допускається можливість заборони законом віднесення персональних даних певних категорій громадян чи їх (персональних даних) вичерпного переліку до інформації з обмеженим доступом.

 

Таким законом є, зокрема, Закон України "Про доступ до публічної інформації", ч. 5 ст. 6 («не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно»).

Аналізуючи викладене вище, суд приходить до висновку, що запит позивача стосувався надання саме публічної інформації.

Отже, суд вважає, що будинок відпочинку «Конча-Заспа» не мав підстав для відмови у наданні позивачу інформації щодо списку осіб, з якими укладено договори на користування приміщеннями будинку відпочинку, а тому дії цього відповідача в даному випадку є протиправними.

Решту інформації надано в повному обсязі.

Що ж стосується надання інформації на запит комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» , то суд зазначив наступне.

Позивачем заперечувалось отримання від вказаного відповідача будь-якої інформації на наведений вище інформаційний запит.

Представником комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  у судовому засіданні зазначено, що 18.09.2015 ними була надана відповідь на запит Інформаційного агентства "Українські новини" і направлена на поштову адресу позивача.

Представником комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  надано в судовому засіданні копію рекомендованого повідомлення про вручення 25.04.2016 поштового відправлення, проте, суд зазначає, що оригіналу вказаного повідомлення суду не надано, в копії даного повідомлення не зазначено вхідного номера чи будь-якої ідентифікації, що саме ця відповідь направлялась на адресу позивача.

З огляду на вказане, суд критично оцінює зазначений доказ і не бере його до уваги, будь-яких інших доказів відповідачем суду не надано, тому суд приходить до висновку, що відповідь у належний спосіб, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації», надана не була.  

Тому, суд приходить до висновку про протиправність дій комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» .

Позивач у позовній заяві вказував, що Державне управління справами та Адміністрація Президента України володіють інформацією щодо осіб, які користуються приміщеннями у будинку відпочинку  «Конча-Заспа» Державного управління справами та комплексі відпочинку «Пуща-Водиця»  Державного управління справами, оскільки повні поіменні списки осіб, які користуються приміщеннями у зазначених комплексах, надавалися в 2012 році за запитом «Української правди» Адміністрацією Президента України та у 2014 році за запитом «Українських новин» Державним управлінням справами, що, на думку позивача, підтверджує, що вони є розпорядниками інформації щодо осіб, які користуються приміщеннями у будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» .

Однак, чи є дані особи розпорядниками наразі даної інформації суд не встановлює, оскільки позовні вимоги щодо надання наведеної вище інформації заявлені до будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» .

У підсумку позов задоволено частково.

Визнано протиправними дії будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»  

Зобов'язано будинок відпочинку «Конча-Заспа» надати інформацію на п. 1 даного запиту.

Зобов'язати комплекс відпочинку «Пуща-Водиця»  Державного управління справами надати інформацію на питання, визначені у пунктах 1, 2, 6, 8, 10 даного запиту.

Читати постанову в Судовому реєстрі

 

Леся Ганжа