Судова практика// Суд оштрафував комунальне підприємство за ненадання на запит фінансового звіту

11 лютого 2016 11:49

134442

Зміївський районний суд Харківської області оштрафував чиновника комунального підприємства за ненадання частини інформації, яку вимагав запитувач в інформаційному запиті.

Це рішення важливе як в частині обґрунтування, так і в частині рішення судді.

Серед аргументів заявника варто звернути увагу на порядок доведення. Спочатку – що комунальне підприємство є розпорядником публічної інформації, потім –  що майно, яким воно володіє, є майном територіальної громади, а отже, що фінансова документація комунального підприємства не може охоронятися комерційною таємницею.

Також цікавим є обґрунтування суспільної важливості запитуваної інформації. Суспільну важливість фінансових документів та розрахунків у протоколі офісу Уповноваженого з прав людини було вмотивовано через те, що така інформація дає громадськості можливість контролювати органи місцевого самоврядування, що є засновниками комунальних підприємств.

Рішення Зміївського райсуду є прогресивним для українського судочинства, яке у справах з доступу часом зараховувало як надання відповіді навіть листи з відмовами – мовляв, які можуть претензії до розпорядника, якщо відповідь є. Просто вона негативна.

У «зміївській справі» відповідь було надано, проте не на всі запитання, які цікавили запитувача, тоді суд, обстоюючи право громадянина на інформацію, вирішив оштрафувати розпорядника за неповне надання інформації.

Подаємо постанову Зміївського районного суду Харківської області (суддя Бережна Н.М.) у скороченому вигляді:

Запитувач звернувся до КП «Зміїв-Сервіс» з інформаційним запитом, в якому просив:

·         надати інформацію про штатний розпис КП «Зміїв-сервіс» з тарифними ставками (окладами) і відрядними для робітників та посадовими окладами для службовців, а також інформацію про кількість зайнятих посад і вакансій;

·         надати фінансовий звіт КП «Зміїв-сервіс» за 2013 та 2014 рр.;

·         надати інформацію про суму заборгованості за надані послуги та суму стягнутої заборгованості за 2013 та 2014 рр.;

·         надати інформацію про кількість укладених договорів з власниками приватних домоволодінь;

·         надати графік та маршрут вивезення твердих побутових відходів;

·         надати порядок розрахунку кількості твердих побутових відходів на одного споживача;

·         пояснити, що включається в прямі витрати з оплати праці.

Листом за підписом директора КП «Зміїв-сервіс» було надано інформацію про розмір, структуру тарифів на послуги та графік вивезення твердих і рідких побутових відходів. При цьому, решти запитуваної інформації заявнику надано не було.

1.  Заявник обґрунтовує, що комунальне підприємство є розпорядником публічної інформації:

Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП «Зміїв-Сервіс» с комунальним підприємством, засновником якого є Зміївська районна рада Харківської області.

Як підсилювальний аргумент використовується той, що КП «Зміїв-Сервіс» є природною монополією:

«Відповідно до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який складається та ведеться відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку субєктів природних монополій», КП «Зміїв-Сервіс» є природною монополією. Це зумовлюється тим, що КП «Зміїв-Сервіс» є єдиним підприємством, яке може надавати комунальні послуги, зокрема, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих і рідких побутових відходів на відповідній території Харківської області».

Таким чином, КП «Зміїв-Сервіс» є розпорядником інформації стосовно використання бюджетних коштів, а також умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. Заявник обґрунтовує, що інформація, яку він запитував, є публічною.

…відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Доступ до цієї інформації може бути обмежено у випадку, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

3. Заявник аналізує норми Господарського кодексу та положення Статуту КП «Зміїв-сервіс» і робить висновок, що все майно, яким володіє комунальне підприємство, в тому числі доходи від реалізації послуг, є комунальним майном, тобто власністю відповідної територіальної громади.

Таким чином, доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг (продукції, товарів), відрахування частини прибутку до місцевого бюджету, виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, не може бути обмежено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформації про правила, графік, маршрути, розрахунки норм споживання послуг, умови оплати послуг визначає умови надання послуг та має надаватись комунальними підприємствами запитувачам інформації відповідно до вимог Закону.

4. Заявник доводить, що інформація щодо діяльності комунальних підприємств становить суспільний інтерес.

Зокрема, частиною третьою статті 8 ГКУ передбачено, що господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.

Відкритість і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування передбачає можливість взаємодії громадян, їхніх об'єднань, юридичних осіб з ними при формуванні і реалізації державної політики, впливу на рішення та діяльність цих органів, доступу до повної, об'єктивної, достовірної інформації про їх діяльність.

…Відповідно, доступ до інформації про діяльність таких підприємств надає можливість громадськості проконтролювати законність та обґрунтованість рішень органів місцевого самоврядування щодо їх створення та діяльності, необхідності їх фінансування, належного виконання такими підприємствами визначених для них завдань, дотримання ними законодавства України та рішень відповідних органів місцевого самоврядування, розпорядження комунальним майном тощо.

Таким чином, запитувана заявником інформація щодо діяльності комунального підприємства має суспільний інтерес та має бути надана відповідно вимог Закону.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, у суді свою вину визнала.

Суд застосував ч. 2 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, дійшов висновку, що на нього належить накласти стягнення у виді штрафу.

Наклав на посадову особу КП «Зміїв-Сервіс» штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 грн, а також поклав на неї сплату судового збору в розмірі 243 грн. 60 коп.

Переглянути постанову у судовому реєстрі

 

Леся Ганжа, «Доступ до правди»