Омбудсман: Інформація про роботи з прибирання снігу не може бути службовою

27 січня 2016 16:45

640x428

Обсяги та характер робіт з прибирання снігу, кошторис витрат на ці роботи та використання снігоприбиральної техніки не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Таку правову позицію заявив Уповноважений з прав людини у своєму поданні, яке було оприлюднено на офіційному сайті Омбудсмана.

Звернення Валерії Лутковської адресоване колишньому голові Одеської міської ради Труханову Г.Л. та стосується відмови у наданні інформації на запит Олега Бєлова, голови правління ГО «Джерела права».

Наприкінці грудня 2014 року в Одесі були інтенсивні снігопади, що призвело до значних труднощів у роботі транспорту на декілька днів. Представники місцевих органів влади через засоби масової інформації повідомляли громадськість про те, що для подолання наслідків снігопаду задіяно максимум ресурсів і що всі комунальні служби працюють цілодобово.

9 січня 2015 р. Олег Бєлов подав до Одеської міськради запит на доступ до публічної інформації, у якому просив надати інформацію про проведення робіт з очищення від снігу вулиць Одеси, звіт про характер і обсяг робіт, кошторис витрат з цих видів робіт та з оплати праці працівників, залучених до них, із зазначенням прізвищ водіїв снігоприбиральної техніки.

Директор департаменту міського господарства Одеської міської ради листом від 16 січня 2015 р. спершу повідомив заявнику про продовження строку розгляду запиту до 20 днів, а листом від 23 січня 2015 р. відмовив у наданні запитуваної інформації, оскільки «частину інформації віднесено до службової, а іншою частиною володіють відповідні комунальні підприємства».

У відповіді міститься посилання на Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, зокрема: «відомості про заходи, організацію та плани дій цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів віднесені до службової інформації».

У своєму поданні Омбудсман пояснює, чому запитувана інформація не може бути обмежена в доступі та просить надати всі наявні відомості заявнику.

Перший аргумент: розпорядник не провів «трискладовий тест»

Частина друга статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» чітко вказує, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Інших, ніж вказані вище, підстав для віднесення інформації до службової Закон не передбачає.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, слугує тільки орієнтиром для запитувачів щодо інформації, доступ до якої може бути обмежено, у разі дотримання всіх вимог Закону. З огляду на це Перелік не може бути єдиною підставою для обмеження доступу до інформації. Відмовляючи у доступі до інформації, розпорядник має вказати, до якої з визначених частиною першою статті 9 Закону категорій належить ця інформація.

Якщо інформація не належить до жодної визначеної категорії, вона не може бути віднесена до службової. Якщо інформація належить до категорій, визначених частиною першою статті 9, для обмеження доступу до неї розпорядник має перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону (застосувати трискладовий тест).

Так, у відповіді розпорядник має вказати, для захисту якого інтересу доступ до інформації обмежується. Якщо такий інтерес наявний, далі розпорядник має вказати, в чому полягає істотність шкоди, що може бути завдана розголошенням цієї інформації, і чому суспільний інтерес в її отриманні не переважає шкоду від її оприлюднення. Відсутність відповіді хоча б на одне із вказаних питань означає, що законних підстав для обмеження доступу до інформації немає. Трискладовий тест не застосовується до інформації, обмежувати доступ до якої заборонено законом.   

Другий аргумент: комунальні підприємства є розпорядниками інформації

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Пунктом 4 частини другої статті 13 Закону до розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес.

Відповідно, оскільки інформація про розпорядження комунальним майном є суспільно необхідною, комунальні підприємства є розпорядниками цієї інформації відповідно до п. 4 частини другої статті 13 Закону.

З огляду на вказане вбачається, що інформація про використання снігоприбиральних машин в період снігопаду є суспільно необхідною і має надаватись комунальним підприємством в порядку, передбаченому Законом. Якщо у володінні ради відсутня вказана інформація, вона мала перенаправити запит до відповідного комунального підприємства.

Крім того, запитувана Бєловим О.О. інформація стосується відомостей про заходи, що вживали відповідні місцеві органи та служби для очищення вулиць м. Одеси від снігу під час снігопаду, що відбувся 27-29 грудня 2014 р. Щодо адекватності та достатності дій місцевих органів та служб в цей період відбувалась суспільна дискусія. В тому числі мала місце критика місцевої влади за недостатність та нескоординованість дій.

Вказане свідчить, що інформація про те, як місцеві органи та відповідні комунальні підприємства виконували свої обов`язки щодо забезпечення подолання наслідків снігопаду, є суспільно необхідною для мешканців міста.

Підготовлено за матеріалами видання «Правові  позиції  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та судова практика щодо реалізації права на доступ до публічної інформації». З електронною версією видання можна ознайомитись за цим посиланням.

«Доступ до правди»