Звітність про стан інформатизації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Оксана, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступні документи:

1. Листи Державного агентства з електронного урядування (далі - агентства) до Кабінету Міністрів України з додатками: проектами доповідей про стан інформатизації в Україні за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки;

2. Листи агентства до Кабінету Міністрів України з додатками: проектами програм завдань (робіт) з інформатизації в Україні на 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

3. Листи агентства до Кабінету Міністрів України з додатками: проектами завдань Національної програми інформатизації в Україні на 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 та 2019-2021 роки

З повагою,

Оксана Приходько,
директор мНУО Європейська Медіа Платформа

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

О. ПРИХОДЬКО
[FOI #45568 email]

Шановна пані Оксано!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 04.02.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо.
За інформацією Управління інформаційних технологій та безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів, станом на 04.02.2019 інформації стосовно документів, про які йдеться у Вашому запиті, в Автоматизованій системі діловодства Секретаріату Кабінету Міністрів не знайдено.
Одночасно інформуємо, що частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та згідно із § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Положенням про Державне агентство з питань електронного урядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.10.2014 № 492, визначено, що Державне агентство з питань електронного урядування є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Державного агентства з питань електронного урядування для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване