ЗВЕРНЕННЯ про надання роз‘яснення 483 исх

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОРУПЦІЯ - СТОП»
Україна, м. Одеса, вул. Новікова 2а, буд.42а
Тел./факс: + 380487954402,

ЗВЕРНЕННЯ
про надання роз‘яснення

Наша громадська організація отримала відповідь Начальника Управління благоустрою територій та комунального господарства від 20.07.2018 року № 8/11-236-18 щодо розгляду листа ГО «Корупція-Стоп» від 05.06.2018 р. № 58 стосовно перевірки рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 № 1251-VI «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі».
В зверненні від 05.06.2018 р. № 58 стосовно перевірки рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 № 1251-VI «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі» наша організація зазначала, що ухвалюючи рішення Одеська міська рада визначила протиправно автостоянки як підвид майданчиків для платного паркування, та наголошувала, що автостоянки відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» не відноситься до об’єктів благоустрою та не підпадають під дію Постанови Кабінету Міністрів України № 1342 «Про затвердження правил паркування транспортних засобів».
Зокрема наводимо наступні доводи.
Згідно до преамбули Одеська міська рада прийняла рішення № 1251-VI від 20.09.2011 року, з метою формування єдиної загальноміської політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеси, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету та керувалась вимогами ст.ст. 8, 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».
Системний аналіз статей даних нормативних актів свідчить про те, що жодна з них не регулює питання зберігання транспортних засобів на автостоянках, а Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» відповідно до п. 3 взагалі не регулює питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115.
Пунктом 1.2 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів визначено, що дія цього Положення поширюється на осіб, які розміщують свої транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі – користувачі), а також на суб’єктів, які утримують такі майданчики.
Визначення «майданчика для паркування» не знайшло своє відображення в Положенні. Між тим дія Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1342, так само поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі - користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики.
Зважаючи, що Правила паркування транспортних засобів не регулюють відносини зберігання транспортних засобів на автостоянках, що передбачено пунктом 3 Постанови № 1342, збіг кола правовідносин та осіб, які підпадають під дію двох документів, можливо зробити висновок, Положення про організацію та порядок паркування транспортних у м. Одесі також не регулює відносини, щодо зберігання транспортних засобів на автостоянках.
З огляду на наведені положення, вбачається, що рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» не може визначати порядок організації та експлуатації спеціально відведених автостоянок.
Проте з аналізу документу вбачається, що пункт 4 рішення № 1251-VI, абзац 8 пункту 1.3., пункти 2.1, 2.5, 5.1, 5.2, 5.3, абзаци 1, 4, 5 пункту 6.5 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі, пункт 1.1 Типового договору балансоутримання місць для паркування транспортних засобів визначають питання організації та експлуатації автостоянок, що суперечить як самому рішенню № 1251-VI, а саме преамбулі та п. 1.2 Положення, так і нормам чинного законодавства.
З огляду на лист-відповідь від 20.07.2018 року № 8/11-236-18, в якому так само йде посилання на Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Постанову Кабінет міністрів України 1342 «Про затвердження Правил паркування», працівники Управління благоустрою територій та комунального господарства так само, як і Одеська міська рада, не відрізняють майданчики для платного паркування та автостоянки для зберігання транспортних засобів.
На підставі вищевикладеного, прошу Вас розглянути звернення та, керуючись статтями 1, 18-20 Закону України «Про звернення громадян», підпунктами 4, 16 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, главою 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, надати роз’яснення з посиланням на нормативні документи, чим відрізняються майданчики для платного паркування транспортних засобів та автостоянки для зберігання транспортних засобів.

Відповідь просимо направити заявнику на поштову адресу.
Копію відповіді направити на електронну поштову скриньку організації.

Голова правління І.В.Француз

Від: Ключко Олександр Михайлович
Міністерство інфраструктури України

Посилання