Затвердження тарифів та видача ліцензії на виробництво та постачання теплової енергії для ЖБК «Французький бульвар – білдінг»

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

Формування та встановлення тарифів на теплову енергію, комунальні послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правової бази.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про природні монополії», виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами) та її постачання належать до суміжних ринків, що регулюються відповідно до цього закону.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про природні монополії», діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у ст. 5 цього закону, а також діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках, підлягає ліцензуванню відповідно до закону.

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлено, що виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, є видами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

На сьогодні повноваження щодо встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги мають Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та органи місцевого самоврядування.

В офіційному прес-релізі АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» обслуговуючий кооператив ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) включно до списку теплопостачальних компаній.

Отже, обслуговуючий кооператив ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) має здійснювати свою господарську діяльність, як теплопостачальна компанія, відповідно до чинного законодавства України, і з наявністю всіх необхідних дозвольних документів, включно з ліцензіями.

Відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У п. 6.4. Постанови № 10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє в т.ч.:
— дискусії з питань, що хвилюють суспільство чи його частину, необхідності роз'яснення питань, які важливі для актуальної суспільної дискусії;
— посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень;
— виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам;
— виявленню шкідливих для людини наслідків діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб;
— інформуванню про діяльність органів публічної влади (державних органів, органів місцевого самоврядування), про їхні внутрішні правила, організацію роботи тощо;
— виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою;
— виявленню фактів введення громадськості в оману тощо.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.) Копії (електронні/скановані) рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно погодження (затвердження) тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання для обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) на опалювальний сезон 2019–2020 років (багатоквартирний будинок № 12 по вул. Ясна / № 9 по вул. Французький бульвар, м. Одеса, 65012).

2.) Копію (електронну/скановану) рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно видачі ліцензії обслуговуючому кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) на здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії.

Запитувана мною інформація не відноситься до службової, є публічною, становить суспільний інтерес й має безперешкодно надаватися на запити громадян.

З повагою,
Андрій Вірастюк