Зарплата помічниці ректора КНУ Гуть Н.Ю.

Доброго дня!

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статей 12 та 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
• запитувачі інформації, в тому числі - об'єднання громадян без статусу юридичної особи; та
• розпорядники інформації, в тому числі - особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх послуг - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків, та юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про освіту», вищі навчальні заклади є розпорядниками інформації, що виконують делеговані повноваження та яким державні органи управління освітою делегували свої окремі повноваження.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувач інформації має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію - проханням запитувача інформації до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні розпорядника інформації - незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача інформації. Запит подається в довільній формі.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації зобов’язані надавати достовірну, точну та повну інформацію.

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Відповідно до пункту 1.2. Статуту Університету, Університет є юридичною особою, яка утворена у формі державної установи. Відповідно до пункту 9.3. Статуту Університету, фінансування Університету здійснюється, у тому числі, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України.

Таким чином, заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) службовим особам (працівникам Університету) є витратами бюджету, а тому інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного бюджету працівникам Університету не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на запит.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.

Відповідно до частини 1 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит на інформацію надається розпорядником інформації безкоштовно.

Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

На підставі статей 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

інформацію щодо розміру заробітної плати, премій, матеріальної допомоги та інших виплат на користь Гуть Нелі Юріївни за період з «01» січня 2019 року по «31» грудня 2019 року з описом цільового призначення таких премій, матеріальної допомоги та інших виплат.

Формою одержання інформації мною визначено – в електронному вигляді.
Згідно частини 2 статті 7 Закону України «Про інформацію», ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Наголошую, що відмова надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Створення штучних перепон є не тільки порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 Закону України «Про запобігання корупції»).

Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З повагою,

Ксєніч Володимир

Кравченко О.І., Міністерство освіти і науки України

.

( )

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

2 Attachments

 

 

 

[1]1

 

 

[2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

̳ 18.02.2021 13.2/7-21 .

.

 

 

 

[1]1

 

 

[2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]