Заробiтна плата пiд час вiйни

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Приватний адвокат, Андрiй Миколайович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Приватний адвокат, Андрiй Миколайович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Працюю секретарем начальника вiддiлу освiти (бюджетна сфера). У зв'зку з вiйськовим станом в краïнi выïхала за межi мiста, добратися до роботи не має можливостi. Роботодавець пропонує взяти або тарифну вiдпустку, або за власний рахунок на час вiйни, мотивуючи це тим, що у мiстi спокiйно та не має бойових дiй. Частину вiдпустки вiдбула, за власний рахунок не маю бажання та не є доречним, дистанцiйно працювати з даною посадою не маю права.

1) Прошу надати роз'снення, чи може роботодавець iндивiдуально до мого випадку встановити простiй?
2) Як табелювати мою вiдсутнiсть?
3) Якi виплати заробiтноï плати має платити роботодавець?

З повагою,
Юлiя

informzapyt, Міністерство освіти і науки України

На Ваш лист від 02.04.2022 року повідомляємо таке.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Частина перша статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до положень пункту 1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» (далі – постанова Пленуму) визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти.
Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, Законом України «Про звернення громадян».

Відповідно до абзацу другого пункту 3.4. постанови Пленуму повідомляємо, що Ваш лист буде розглянуто Міністерством освіти і науки України як звернення громадянина відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Відділ планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації
директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик

показати цитоване