Зареєстровані епідемії на території України за період з 01.01.2019 по 23.11.2021

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Максим Бондаренко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Максим Бондаренко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод І законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом без пояснення причин подання запиту.
Зважаючи на викладене вище, керуючись статтями 1, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, статтями 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати наступну інформацію:

1. Які епідемії були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 23.11.2021 років ?

Відповідь надати у повному обсязі, відповідно до прохальної частини запиту.

У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту-вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України " Про доступ до публічної інформації" , Розпоряднику зазначеної інформації.

У разі ненадання інформації у вказаний термін, Розпорядник може бути притягнений до відповідальності.

З повагою,

Максим Бондаренко

Відділ з питань громадського здоров'я,

2 Attachments

З повагою,
Команда відділу з питань громадського здоров'я 

Максим Бондаренко

Доброго дня!

У своєму запиті до публічної інформаці, мною було чітко сформоване конкретне запитання, яке не має двоякого трактування:
1. Які епідемії були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 23.11.2021 років?

У відповіді "Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності" не відповів на
мій запит точно згідно запиту. Я отримав інформацію не по суті звернення та був перенаправлений на загальнодоступні джерела інформації.

Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації
6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.
Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

В запиті чітко вказано надати інформацію про епідемії, які були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 23.11.2021 років.

Згідно чинного Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Зокрема Стаття 6.Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо захисту населення від інфекційних хвороб
Пункти
- веде державний облік інфекційних хвороб;
-аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації;

Прошу надати вичерпну та точну відповідь на моє запитання, згідно зареєстрованих на території України інфекційних хвороб та спричинених ними епідемій:

1. Які епідемії були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 30.11.2021 років?

Відповідь надати у повному обсязі, відповідно до прохальної частини запиту з завіренними копіями підтверджуючих документів.

У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту-вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України " Про доступ до публічної інформації" , Розпоряднику зазначеної інформації.

У разі ненадання інформації у вказаний термін, Розпорядник може бути притягнений до відповідальності.

З повагою,

Максим Бондаренко

Центр громадського здоров'я МОЗ України,

1 Attachment

З повагою,

Центр громадського здоров'я МОЗ України

* e-mail: [1][email address]

* телефон: [2]+38(044)482-46-02

* [3]phc.org.ua

[4][IMG]

Best regards,

Public Health Center of the MOH of Ukraine

* e-mail: [5][email address]

* phone: [6]+38(044)482-46-02

* [7]phc.org.ua

[8][IMG]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/callto:+380444824602
3. https://phc.org.ua/
4. https://phc.org.ua/
5. mailto:[email address]
6. file:///tmp/callto:+380444824602
7. https://phc.org.ua/
8. https://phc.org.ua/

Максим Бондаренко

Доброго дня!

Доброго дня!

У своєму запиті до публічної інформаці, мною було чітко сформоване конкретне запитання, яке не має двоякого трактування:
1. Які епідемії були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 23.11.2021 років?

У відповіді "Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності" не відповів на
мій запит точно згідно запиту. Я отримав інформацію не по суті звернення.

Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації
6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.
Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

В запиті чітко вказано надати інформацію про епідемії, які були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 23.11.2021 років.

Згідно чинного Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Зокрема Стаття 6.Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо захисту населення від інфекційних хвороб
Пункти
- веде державний облік інфекційних хвороб;
-аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації;

У останній відповіді я отримав неповну інформацію стосовно запиту.

Також, в документі, на який ви ссилалися у відповіді, а саме Статут Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (затверджено Наказом МОЗ України від 03.09.2021 № 1870) - вказано, що у Ваших обов'язках є:
-ведення державного обліку інфекційних хвороб
-організація проведення та/або участь у проведенні епідеміологічних спалахів (епідемій) інфекційних хвороб

Згідно цього, ви є розпорядниками данної інформації

Прошу надати вичерпну та точну відповідь на моє запитання, згідно зареєстрованих на території України інфекційних хвороб та спричинених ними епідемій:

1. Які епідемії були зареєстровані на території України у період з 01.01.2019 по 30.11.2021 років?

Відповідь надати у повному обсязі, відповідно до прохальної частини запиту з завіренними копіями підтверджуючих документів.

У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту-вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України " Про доступ до публічної інформації" , Розпоряднику зазначеної інформації.

У разі ненадання інформації у вказаний термін, Розпорядник може бути притягнений до відповідальності.

З повагою,

Максим Бондаренко

З повагою,

Максим Бондаренко

Центр громадського здоров'я МОЗ України,

1 Attachment

З повагою, Best regards,
Центр громадського здоров'я МОЗ Public Health Center of the MOH of Ukraine
України
e-mail:  [1][email address] e-mail:  [3][email address]
телефон:  +38(044)482-46-02 phone:  +38(044)482-46-02
[2]https://phc.org.ua [4]https://phc.org.ua

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://phc.org.ua/
3. mailto:[email address]
4. https://phc.org.ua/