Запит від 3 березня 2021 року

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Надія Труш, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня Полтавська обласна рада!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Запит на доступ до публічної інформації

Керуючись положеннями статті 34 Конституції України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про інформацію», з метою підготовки до публікації журналістського матеріалу, прошу вас надати мені інформацію:
1. Чи визначено в місцевому бюджеті на 2021 рік витрати на висвітлення діяльності міської ради, посадових осіб міської ради, голови міської ради (всіх разом або окремо, у тому числі у складі постійних комісій або інших колегіальних органів) за допомогою друкованих засобів масової інформації, телебачення, радіомовлення, засобами зовнішньої реклами, шляхом розміщення інформації на веб-сайтах в мережі Інтернет (окрім офіційного веб-сайту міської ради), або іншим чином?
2. Чи укладено, і якщо укладено – то з ким саме (назва юридичної особи та код ЄДРПОУ або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця) договори на висвітлення діяльності міської ради, посадових осіб міської ради, голови міської ради (всіх разом або окремо, у тому числі у складі постійних комісій або інших колегіальних органів)? Просимо також надати копії таких договорів та акти за такими договорами.
3. Чи здійснювалися з місцевого бюджету виплати друкованим засобам масової інформації, телебаченню, радіомовленню, операторам зовнішньої реклами, власникам веб-сайтів в мережі Інтернет (окрім офіційного веб-сайту міської ради) за надання інших послуг? Просимо повідомити, за надання яких саме послуг здійснювалися виплати, а також надати копії договорів та актів щодо таких послуг.
Нагадуємо, що відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувана інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом:
«5. Не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю"), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону.»
Запитувана інформація, виходячи з питань використання коштів місцевої громади, становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною інформацією).Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується..
Частина перша статті 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає:
«1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.»
Звертаємо увагу, що даний запит складено і подається журналістом в рамках здійснення законної професійної діяльності журналіста. Незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем є умисним перешкоджанням здійсненню журналістом законної професійної діяльності і тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 171 Кримінального кодексу України.
Даний запит складено і надсилається у формі запиту електронною поштою, і не є письмовим запитом в розумінні частини четвертої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідь прошу надати у передбачені законом строки в електронному вигляді електронною поштою на наступну адресу: [email address]

3 березня 2021 року з повагою, журналістка Надія Кучер

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти