Запит щродо зниклої справи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Матюшина Ольга, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Матюшина Ольга

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

В провадженні органів прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12016110000000433 від 12.02.2016 року за ознаками ч. 2 ст. 350 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження заявник, має процесуальний статус потерпілого, оскільки згідно з чч. 1, 2 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди; права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно зі ст. 221 КПК України слідчий зобов’язаний за клопотанням потерпілого надати йому матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

В зв’язку з тим, що мені не відомо в якому органі досудового слідства перебуває вищевказане кримінальне провадження , я позбавлена процесуального права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Стаття 40 Конституції України гарантує, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Також, згідно з Законом України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Під інформацією вважаються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 55, 56, 220 КПК України,

ПРОШУ:

1. Повідомите мене в якому органі досудового слідства перебувають матеріали кримінального провадження №12016110000000433 від 12.02.2016 року та сприяти в їх ознайомленні.

2. Повідомити про результати розгляду даного звернення у порядку та строк, передбачені законом.

З повагою,

Матюшина Ольга

Доценко О.С.,

1 Attachment