Запит про надання інформації до ДСАУ та ДП ІСС

Роговський Андрій Еіріхтович

У відповідності до ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно до ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується зокрема шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
У відповідності до ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації » у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

25.06.2021р Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» в особі голови організації Роговського Андрія Еіріхтовича, звернулась до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України із запитом про надання інформації (Вих.лист №5/25/06/21) із наступним змістом щодо питання по суті:
«Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» має на меті створити електронну базу даних судових рішень для можливості надання її студентам з ціллю написання ними наукових робіт.
Самостійно реалізувати вищезазначену мету Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» не має можливості, оскільки копіювати структурні елементи бази даних ЄДРСР, зокрема створювати «дзеркала», здійснювати «викачування» БД, прямо заборонено правилами роботи з Єдиним державним реєстром судових рішень.
Ці обмеження порушують положення закону України «Про доступ до судових рішень», зокрема нижчезазначені норми:
Згідно ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про доступ до судових рішень» для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.
У відповідності до ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про доступ до судових рішень» кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях, у засобах масової інформації, створення електронних баз даних судових рішень.

Виходячи з вищевикладеного, просимо:
Надати програмні інтерфейси за стандартами SFTP, FTPS и FTP, з якими повністю сумісна наша система. Що дасть можливість підключити нашу систему безпосередньо до систем постачальника посвідчень, наприклад Active Directory, LDAP, Okta та т.і. Що дозволить держателю Бази даних ЄДРСР перенести робочі процеси передачі файлів до нашої системи, не змінюючи при цьому існуючі системи аутентифікації, домен та імена вузлів.
Інформацію про загальний розмір файлів Бази даних ЄДРСР в гігабайтах.»

13.08.2021 року від Державної судової адміністрації України на офіційну електронну адресу Громадської організації «Інститут емоційного інтелекту» [email address] надійшов лист Р1764-21-1574/21, яким вищезазначене звернення на підставі ч.3 ст.7 ЗУ «Про звернення громадян» надіслано для розгляду до ДП «Інформаційні судові системи».
Перш за все звернемо увагу на ті обставини, що запит №5/25/06/21 від 25.06.2021 р був надісланий Громадською організацією «Інститут емоційного інтелекту», а не фізичною особою Роговським Андрієм Еіріхтовичем, тому незрозуміло на яких підставах Державна судова адміністрація України адресувало відповідь фізичній особі, а не громадській організації.
Далі, 16.08.21р. від ДП «Інформаційні судові системи» надійшов лист №3368/Р/05-00-21 від 16.08.21р. Цей лист також надісланий на офіційну електронну адресу Громадської організації «Інститут емоційного інтелекту», але не з’ясовано з яких причин адресований фізичній особі Роговському Андрію Еіріхтовичу.
Проте, лист №3368/Р/05-00-21 від 16.08.21р. має наступний зміст: «У відповідь на Ваше звернення, отримане з листом Державної судової адміністрації України від 13 серпня 2021 року № Р1764-21-1574/21, державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі - Підприємство), в межах повноважень, повідомляє про наступне. Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року №1200/0/15-18 із змінами (далі - Порядок) та Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі - Положення, АСДС), затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 (у редакції рішення Ради суддів України, чинній на день розгляду звернення), Підприємство є адміністратором Реєстру та АСДС, а також Єдиної судової інформаційної системи та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, та має чітко визначене коло повноважень, пов'язаних виключно із технічним організаційно технологічним забезпеченням функціонування Реєстру, АСДС та інших вищевказаних підсистем. З огляду на викладене та зважаючи, що у Підприємства відсутні правові підстави самостійно здійснювати аналіз інформації, яка міститься в Реєстрі та АСДС, оцінювати її достовірність, надавати роз’яснення з приводу застосування тих чи інших нормативних документів, які регламентують порядок функціонування Реєстру тощо, надавати будь-яку інформацію з Реєстру та АСДС, не передбачену Порядком та Положенням, оскільки відповідні дії перебувають поза межами визначеного кола повноважень та зони відповідальності Підприємства, Підприємство не може здійснити безпосередні дії, про які йдеться у Вашому звернення, та надати запитувані роз’яснення. Крім того, звертаємо увагу, що норми Закону України від 22 грудня 2005 року №3262 «Про доступ до судових рішень», якими Ви керуєтесь в прохальній частині свого звернення, не є нормами законодавства, які врегульовують питання реалізації громадянами права на звернення та/або отримання інформації, оскільки є спеціальними нормами, які містять зобов’язання вчинення відповідних дій Кабінетом Міністрів України. При цьому, відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про звернення громадян», Ви маєте право на оскарження прийнятого рішення у встановленому порядку. Підсумовуючи вищевикладене, наголошуємо, що Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законодавством України, діє виключно в правовому полі і на принципах безумовного дотримання прав і свобод громадян. Дякуємо за звернення та сподіваємось на взаєморозуміння в подальших правовідносинах.»
Проаналізувавши викладене зазначимо наступне:
У відповідності до п.4 ч.1 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя 19.04.2018 № 1200/0/15-18 (далі Порядок) «володілець інформації Єдиного державного реєстру судових рішень (держатель Реєстру) - ДСА України, яка вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням ведення Реєстру», тому становиться незрозуміло, чому ДСА України в своєму листі Р1764-21-1574/21 не надало чітких вказівок ДП «ІСС», щодо відповіді на наш лист по суті та наданні запитуваної в листі інформації.
У відповідності до п.3 ч.1 Порядку адміністратор Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - адміністратор) - адміністратор Єдиної судової інформаційної системи державне підприємство "Інформаційні судові системиВищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України ", віднесене до сфери управління Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України). Адміністратор вживає заходи, пов'язані із технічним та організаційно-технологічним забезпеченням функціонування Реєстру, у тому числі такі: створення, вдосконалення та супроводження державної інформаційної системи Реєстру; адміністрування Реєстру; надання доступу до Реєстру; забезпечення зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі, у тому числі шляхом визначення моделі захисту від загроз витоку інформації та засобів обробки електронних документів у Реєстрі та надання до них безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі "Судова влада України"; виконання інших функцій, передбачених цим Порядком.
Згідно розділу ч.2 розділу VII Порядку інформаційна взаємодія між Реєстром та інформаційними системами недержавних та господарюючих суб'єктів здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному спільним актом адміністратора та відповідного суб'єкта, згідно з яким надсилаються образи інформаційних ресурсів Реєстру.
Отже, вищезазначене положення Порядку (ч.2 розділу VII) відноситься до інших функцій, передбачених цим Порядком, про що йде мова в п.3 ч.1 Порядку та прямо визначає можливість надання Державним підприємством «Інформаційні судові системи» Громадській організації «Інститут емоційного інтелекту» образів інформаційних ресурсів Реєстру за спільним актом обох сторін.
Отже, посилання в листі №3368/Р/05-00-21 від 16.08.21р на відсутність повноважень надати запитувану інформацію є безпідставною та незаконною.
Окрім того, звернемо увагу, що згідно до ст.6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
В листі №3368/Р/05-00-21 від 16.08.21р листі ДП «ІСС» зокрема, зазначило: «Крім того, звертаємо увагу, що норми Закону України від 22 грудня 2005 року №3262 «Про доступ до судових рішень», якими Ви керуєтесь в прохальній частині свого звернення, не є нормами законодавства, які врегульовують питання реалізації громадянами права на звернення та/або отримання інформації, оскільки є спеціальними нормами, які містять зобов’язання вчинення відповідних дій Кабінетом Міністрів України.»
Просимо пояснити, що саме на увазі має ДП «ІСС» в зазначеному абзаці. Оскільки Кабінет Міністрів України є органом виконавчої влади, а як відомо в Україні дії принцип незалежності законодавчої, виконавчої та судової влади одна від іншої. Просимо надати посилання на норми законодавства, яким чином Кабінет Міністрів України зобов’язаний вчинити відповідні дії та які це саме дії.
Звернемо увагу, що Вища рада правосуддя так і не надіслала відповіді на запит №5/25/06/21 від 25.06.2021р.
Враховуючи вищевикладене та не отримання відповіді по суті запиту №5/25/06/21 від 25.06.2021р, керуючись ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про доступ до судових рішень», Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя 19.04.2018 № 1200/0/15-18,
ПРОСИМО:
1. Надати програмні інтерфейси за стандартами SFTP, FTPS и FTP, з якими повністю сумісна наша система. Що дасть можливість підключити нашу систему безпосередньо до систем постачальника посвідчень, наприклад Active Directory, LDAP, Okta та т.і. Що дозволить держателю Бази даних ЄДРСР перенести робочі процеси передачі файлів до нашої системи, не змінюючи при цьому існуючі системи аутентифікації, домен та імена вузлів.
2. Інформацію про загальний розмір файлів Бази даних ЄДРСР в гігабайтах.

3. Надати інформацію, які відповідні дії зобов’язаний вчинити Кабінет Міністрів України для можливості застосування нашою організацією норм ЗУ «Про доступ до судових рішень», якими нормативно-правовими актами встановлена неможливість застосування ГО «ІЕІ» норм ЗУ «Про доступ до судових рішень», на які ГО «ІЕІ» посилається в листі №5/25/06/21 від 25.06.2021р.

Голова Громадської організації «Інститут емоційного інтелекту»

Роговський Андрій Еіріхтович.

Державна Судова Адміністрація України, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

ДП "Інформаційні судові системи",

2 Attachments

 

 

!

 

, - .

 

---------------------------------------------------------------------------------

,

 

³

 

207-35-60

 

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ДП "Інформаційні судові системи",

4 Attachments

 

 

!

 

, - .

 

---------------------------------------------------------------------------------

,

 

³

 

207-35-60

 

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]