Запит про документи про дискримінацію прав на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески

Нєскордєв М.С.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Міністру соціальної політики України
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Директору Департамента пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Голові правління Пенсійного фонду України
вул.. Бастиона, 9, м.Київ, 01601

пенсіонера Нєскородєва Миколи Семеновича,
индифікаційний код 1899438719, пенсійна справа №148868
Адреса:вул. Леніна дом 43 кв. 96 м.Рубіжне Луганської області, 93012
тел.0953912768,

Запит про документи про дискримінацію прав
(із загальним описом інформації та змісту документів)
щодо закону, нормативно-правових актів, листів-вказівок ПФУ та Мінсоцполітики, які стосуються дискримінації прав на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески (стосуються обчислення пенсії частково, від частки отриманого заробітку) , які не відповідають вимогам ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI , але застосовуються в ПФУ .

Згідно ч.4 ст.19 ЗУ Про доступ до публічної інформації письмовий запит подається в довільній формі.

Директор департаменту ПФУ В.Машкін листом ПФУ №30174/02-10 від 12.11.2014р. надав відповідь , що В.Машкіш надає вказівки не виконувати діючих законів України, Конституції України , ст. 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини, які заборонять дискримінацію та ґрунтуються на принципі недискримінації , в тому числі у абзаці 1 ч.2 ст. 41 ЗУ № 1058-IV, та не передбачають дискримінації прав на власність в еквіваленті коштів пенсійного фонду у вигляді пенсії як власного майна, розподіленого обчисленням від повного заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески.
В.Машкін , надає вказівки обмежувати заробіток для обчислення пенсій граничним верхнім значенням 5,6хЗс міри перевищення норми із проміжних значенням міри перевищення від 0 до 5,6хЗс та запроваджує дискримінацію (підстава: лист ПФУ №30174/02-10 за підписом директора департаменту ПФУ В.Машкіна).

( Примітка: «+ ≤ 5,6хЗс» - відносна міра перевищення норми ст.66 із змінними проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс ; або синоніми ≤ 5,6хЗс, «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс». У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 № 1058-IV відносна міра перевищення норми заробітку «+ ≤ 5,6хЗс» - це є еквівалент доплати Д до страхових внесків згідно ч. 3 ст. 24 ЗУ№1058-IV (при наявності страхових внесків менше мінімальних), перерахований в додатковий заробіток Зд із змінними проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс за межами норми ст. 66 ЗУ№1788-12 (ст.40 цього закону : Зд=(Д:Т)х100%,де: Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці).
Під тиском директора департаменту ПФУ В.Машкіна, начальник УПФУ у м. Рубіжне Держиєв О.Б. погрожує , як що заявник буде оскаржувати безлад та беззаконня , він із проміжних значень від 0 до 5,6хЗс відносної міри перевищення норми, для обмеження заробітку вибере не верхнє граничне значення 5,6хЗс міри перевищення норми, а нижнє мінімальне значення «0», то заробіток буде обмежений значенням «0», і пенсія буде «0», тобто лишить пенсії, тоді, мов побігаєш, а саме:
Зв із обмеженнями = 0; та Кз із обмеженням = 0 : Зс = 0; Зп=0; то пенсія: П.= Зп х Кс = 0хКс = 0.
Заявник, як застрахована особа у розумінні термінів ст. 1 ЗУ«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, з 02 січня 2012р. згідно п.1 ч.1 ст.8 , ч. 1 ст.26 ЗУ № 1058-IV набув права на призначення пенсії за віком при наявності страхового стажу 40 років 8 місяців 21 день із обчисленням пенсії від повного заробітку з державними гарантіями майнових прав, передбачених ч. 1 ст. 113 ЗУ №1058-IV, ст.46 Конституції України, із диференціацією розмірів пенсії залежно від тривалості страхового стажу та розміру отриманої заробітної плати (доходу) та згідно інших принципів ст. 7 ЗУ № 1058-IV.
У Повідомленні УПФУ у м.Рубіжне №1351/02 від 05.03.2012р., надана неправдива інформація: в дійсності пенсія обчислена не від заробітку у розумінні законодавчої норми, а від частки норми, від частки заробітку, визначеного за 60 календарних місяців роботи за період з 01.06.1989 по 31.05.1994р. та із повного заробітку за період після 01.07.2000р. по 31.07.2010р.
Згідно ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року
№ 5207-VI та ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, ЗУ "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), законодавство України, Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не передбачено дискримінації прав на власну пенсію від повного заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески, в тому числі у абзаці 1 ч.2 ст. 41 ЗУ № 1058-IV .
Європейська Комісія з прав людини при розгляді справи по заяви № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) «вирішила, що обов'язкові внески в пенсійний фонд можуть створити право власності, яке може бути порушено тим, як розподіляються кошти фонду. ... Добровільні пенсійні внески рівним чином могли б утворити право, що гарантується статтею 1 Протоколу № 1» та сформулювала права власності громадянина на пенсію, у зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду виникає право власності на власну пенсію щодо внесеної частини до цього фонду, що підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Право власності передбачено на повну пенсію, обчислену від повного заробітку. Диференціація розмірів пенсії передбачено від розміру стажу та заробітної плати (доходу), а не від частки заробітку.
Згідно положень ЗУ«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI форми дискримінації забороняються, але УПФУ у м. Рубіжне в особі начальника УПФУ Держиєва О.Б. та виконавця обчислення пенсії Полтавець І., за період з 01.06.1989 по 31.05.1994р, під тиском Директора департаменту ПФУ В.Машкіна, не маючи повноважень, змінили розмір законодавчої норми, обмежили законодавчу норму заробітку ст.66 ЗУ№1788-12 для обчислення пенсії надуманим розміром 5,6хЗс, та обмежили індивідуальний коефіцієнт заробітку надуманим розміром 5,6 без об’єктивного , без розумного та без розсудливого обґрунтування (за період законодавчого не обмеження заробітку), чим здійснили дискримінацію прав заявника на пенсію від повного заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески.
Вищи пенсійні органи до сьогодення пособнічають у дискримінації та не припиняють протиправні дискримінаційні дії начальника УПФУ у м. Рубіжне Держиєва О.Б., виконавця обчислення пенсії Полтавець І.
Пенсійні органи щодо визначення заробітку, у відповідях на скарги заявника, раніше посилалися на абзац 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV : суми заробітку межах сум ст.66 ЗУ№1788-12 (норма) , і не перевищують 5,6хЗс (міра перевищення норми ст.66 із змінними проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс ; або синоніми «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують ≤ 5,6хЗс» ).
У сукупності 1 ч.2 ст. 41, ст. 40 та ч.1 ст.7 ЗУ№ 1058-IV передбачається щомісячний повний заробіток для обчислення пенсії : Зв=З + Зд; де:Зд = ≤5,6хЗс; Кз = Зв : Зс,
але на практиці у дійсності начальник УПФУ у м. Рубіжне Держиєв О.Б. , виконавець обчислення пенсії Полтавець І. творять беззаконня та безлад:
для обмеження заробітку заявника із проміжних значень від 0 до 5,6хЗс міри перевищення норми заробітку у абзаці 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV зазначені особі вибрали верхнє граничние значення 5,6хЗс міри перевищення безпідставно, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, а саме:
Зв із обмеженнями = 5,6хЗс; та Кз із обмеженням = 5,6хЗс : Зс = 5,6.
В такий спосіб фактичний середньомісячний заробіток для обчислення пенсій заявника зменшений майже у двічі .
Крім того, начальник УПФУ у м. Рубіжне Держиєв О.Б. пригрозив, здійснював тиск, як що заявник буде оскаржувати безлад та беззаконня , він із проміжних значень від 0 до 5,6хЗс відносної міри перевищення норми для обмеження заробітку вибере не верхнє граничне значення 5,6хЗс міри перевищення норми, а нижнє мінімальне значення «0», то заробіток буде обмежений значенням «0», і пенсія буде «0», тобто лишить пенсії, тоді, мов побігаєш, а саме:
Зв із обмеженнями = 0; та Кз із обмеженням = 0 : Зс = 0; Зп=0; то пенсія: П.= Зп х Кс = 0хКс = 0.

Згідно абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV до заробітної плати для обчислення пенсії враховуються: «…суми виплат …, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом … за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір), - у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (надалі: норма ст.66 ЗУ№1788-12) , і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання зазначених сум. ( надалі: «+ ≤ 5,6хЗс» - відносна міра перевищення норми ст.66 із змінними проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс ; або синоніми «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують ≤ 5,6хЗс»; «за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір)» – надалі: період ЗАКОНОДАВЧОГО НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ ) .
17 липня 1997 року Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до частини 1 статті 9 Конституції України, стала частиною національного законодавства України.
ЗУ«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року N 3477-IV Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3135-VI ( 3135-17 ) від 15.03.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, запроваджено в українське судочинство та адміністративну практику європейські стандарти з прав людини, передбачено, що норми Конвенції та практика Європейського суду з прав людини мають застосовуватись в Україні як джерело права (ст.17, ст.18, ст.19 цього закону).
З практики Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини при розгляді справи по заяві № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) випливає, що пенсія є майном, яке підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції, який передбачає, що «Кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права ».
Згідно ч. 1 ст. 113 ЗУ №1058-IV Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових та інших прав і законних інтересів осіб стосовно здійснення пенсійних виплат. Зазначений закон відносить теж відносить права на пенсію до майнових прав і законних інтересів осіб стосовно здійснення пенсійних виплат.
Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Згідно ч.2 ст.7 ЗУ №1058-IV, ст.46 Конституції України: Пенсії, .., … є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Рівень життя «не нижчий» означає ≥ — більше або дорівнює, не менше, не нижче з урахуванням розміру пенсії диференційованої в залежності від стажу та заробітку із врахування відповідної частини внесених пенсійних внесків ( ч.1 ст.7 ЗУ №1058-IV).
Рішення, дії та бездіяльність УПФУ у м. Рубіжне є дискримінаційними в розумінні ст. 1 Протоколу №1 Конвенції, який передбачає:«1.Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якого з ознак, наприклад … майнового стану, або іншою ознакою. 2. Ніхто не може бути дискримінованою яким-небудь органом державної влади за будь-якою з ознак… . ».
ст. 24 Конституції України не передбачає дискримінації за майновою чи за іншими ознаками..
Згідно ст. 6. ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року
№ 5207-VI відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації, форми дискримінації, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються.
Згідно Ст. 2. цього закону Законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації.
Таким чином, на практиці у даному випадку заробіток по законодавчий нормі ст.66 ЗУ№1788-12 УПФУ у м. Рубіжне не беруть до уваги, а обчислюють пенсію від розміру 5,6хЗс верхнього граничного перевищення цієї норми, не додежуються до законовачого порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії ст.40 ЗУ №1058-IV
Європейська Комісія з прав людини при розгляді справи по заяві № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) «вирішила, що обов'язкові внески в пенсійний фонд можуть створити право власності, яке може бути порушено тим, як розподіляються кошти фонду…».
У випадку заявника порушені рівноправність заявника відносно інших пенсіонерів щодо того, «як розподіляються кошти фонду»: іншим пенсіонерам еквівалент коштів пенсійного фонду у вигляді пенсії розподіляються із обчисленням від повного заробітку, а для заявника еквівалент коштів пенсійного фонду у вигляді пенсії розподілений дискримінаційне із обчисленням від частки повного заробітку із порушенням принципу диференціації розмірів пенсії залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу).
У зв'язку із сплатою обов'язкових страхових внесків до пенсійного фонду та додержання умов ч. 1 ст.26 ЗУ №1058-IV у заявника виникло право на еквівалент коштів пенсійного фонду у вигляді пенсії, розподіленого обчисленням від повного заробітку згідно формул ст.ст. 24, 25,27, 40 ЗУ №1058-IV, в кінцевому вигляді та у розмірі (ч.1 ст.27) П = Зп х Кс, де: П - розмір пенсії, у гривнях; Кс (ч.1 ст.25);
(ч.2 ст.40) Зп = Зс х (Ск : К); Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць = (Кз+Кз+...+ Кз ); Кз = Зв : Зс; Зв = З + Зд; (ч.3 ст.24) Зд=(Д\:Т)х100% .
Випливає, що допущення УПФУ у м. Рубіжне дискримінації прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку 1989-1994р.р., з якого сплачені обов’язкові страхові внески суперечить законодавству України, Конституції України , ст. 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини, які ґрунтується на принципі недискримінації.

Передбачено ЦК У:
Ч.1 ст. 190 Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.
ч.1 ст.316 Правом власності є право особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб;
ч.1. ст. 317 Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном;
ч.1, ч.3 ст. 319 Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав;
ч.1 ст. 321. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
ч.1 2 ст. 328 ЦК У право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, …. та вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
Заявник набув права власності на власну пенсію від повного заробітку з 02 січня 2012р. згідно ч. 1 ст.26 цього закону, у тому числі пенсії, обчисленої частково від частини 1 повного заробітку згідно Повідомлення УПФУ №1351/02 від 05.03.2012р. та остатку пенсії, не обчисленої від частини 2 (остатку) повного заробітку, та виплати якої не здійснюються, фактично щомісячно з заявника стягується в зазначеній частині власність у вигляді не виплаченої частини пенсії.
Згідно ст. 392 ЦК У, ст. 23 ЗУ №1058-IV власник пенсії може пред'явити позов про визнання його права власності на пенсію від повного заробітку, якщо це право не визнається пенсійним органом.
ЦК У передбачено: ст.1166 підстави відповідальності за завдану майнову шкоду; ст.1167 підстави відповідальності за завдану моральну шкоду; ст.1168 відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я.
Згідно ст.1173 ЦК У шкода, завдана незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується незалежно від вини цих органів.
Згідно ст.1174 ЦК У шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень, відшкодовується незалежно від вини цієї особи.
Згідно ч.2 ст. 46 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV про виплату пенсії за минулий час:
«2. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.».
У випадку заявника йдеться про суми пенсії, не нараховані та не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію .
Згідно ч.1, 2 ст.999 ЦК У до відносин, що випливають із обов'язкового страхування, застосовуються положення ЦК У , якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства.
Згідно ч.1 та 3 ст.107 ЗУ №1058-IV . Суми коштів, безпідставно стягнені органами Пенсійного фонду з фізичних осіб, підлягають поверненню в триденний строк із дня прийняття рішення виконавчим органом Пенсійного фонду або судом про безпідставність їх стягнення, з одночасною сплатою нарахованої на ці суми пені, що визначається виходячи з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
Згідно п.5 ч. 1 ст. 268 ЦК У. Позовна давність не поширюється на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування);
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ передачені ст.14,15,16 ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI: Особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
УПФУ у м. Рубіжне рішенням, діями та бездіяльністю щодо дискримінації прав заявника на пенсію від повного заробітку, нанесли заявнику значні матеріальну та моральну шкоду. Протиправні та дискримінацій дії по відношенню до заявника, порушення прав на власну пенсію з повного заробітку вплинули на погіршення рівня життя заявника, визвали у заявника емоційні хвилювання, нервовий стрес, та тяжке захворення , яке потребує значних затрат та постійного лікування , діагностики та реабілітації, не тільки в Україні, але й за її межами.
Але ПФУ, Мінсоцполітики пособіничають УПФУ у м. Рубіжне у продовженнї дискримінації прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку 1989-1994р.р., з якого сплачені обов’язкові страхові внески, бо не припиняють та не забороняють зазначену дискримінацію, здійснюють пособництво у дискримінації, що зідно ст.5 ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI є однією із форм дискримінації.
Начальник УПФУ у м. Рубіжне Держиєв О.Б. посилається на нормативно-правові акти, листи-вказіки ПФУ та Мінсоцполітики, які стосуються саме дискримінації прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески, але назви, номери та дати реєстрації у Мінюсті цих документів не надає .

На підставі вищенаведено та ст.1,ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.13, ст.14, ст.16, ст.17, ст.19, ст.20, ст. 24 ЗУ Про доступ до публічної інформації надаю Запит із загальним опис інформації та змісту документа, щодо якого зроблено запит, та про що запитувачу відомо, прошу розпорядника інформації ПФУ та Мінсоцполітики надати публічну достовірну інформацію, що знаходиться у володінні, а саме:
копії діючих законів, нормативно-правових актів, листів-вказівок ПФУ та Мінсоцполітики, які стосуються саме дискримінації прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески, та зареєстровані у Мінюсті, які не відповідають вимогам ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI та застосовані для дискримінації зазначених прав.
Запитувач пенсіонер Нєскородєв М.С. 18.11.2014р.

З повагою,

Нєскордєв М.С.

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Нєскордєв М.С.

Доброго дня!

На підставі вищенаведено та ст.1,ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.13,
ст.14, ст.16, ст.17, ст.19, ст.20, ст. 24 ЗУ Про доступ до публічної інформації надаю Запит із загальним опис інформації та змісту документа, щодо якого зроблено запит, та про що запитувачу
відомо, прошу розпорядника інформації Мінюст надати публічну достовірну інформацію, що знаходиться у Мінюсту володінні, а саме:
копії діючих законів, нормативно-правових актів, листів-вказівок ПФУ та Мінсоцполітики, які стосуються та передбачають дискримінацію прав на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески, передбачають те, у законодавстві України заборонено, та зареєстровані у Мінюсті (а не Мінсополітики або ПФУ,а у Мінюсті), які не відповідають вимогам ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI та застосовані для дискримінації зазначених прав.
Запитувач пенсіонер Нєскородєв М.С. 24.11.2014р.

З повагою,

Нєскордєв М.С.