Запит на публічну інформацію - Чисельність штатних посад -

Скіфський Олександр Родіонович

Кому: Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Від кого: Скіфський Олександр Родіонович
ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"
прошу надати таку інформацію:
1) Загальну чисельність в штатному розписі вашої установи лише тих
штатних посад, посадові інструкції працівників яких передбачають
розроблення проектів законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів державних
органів, підготовку проектів експертних висновків до законопроектів
та/або інших нормативно-правових актів, та/або здійснення
експертизи проектів актів законодавства, які надходять від інших
державних органів.
Якщо посадовою інструкцією керівника відповідно підрозділу
передбачено виконання будь-яких із функцій та/або обов’язків,
передбачених в абзаці першому пункту першого цього запиту, такі
штатні посади необхідно включати до загальної чисельності штатних
посад, що запитуються в абзаці першому цього пункту.
2) Загальну чисельність юрисконсультів (або головних (провідних)
спеціалістів-юрисконсультів тощо) (далі – юрисконсульти) в штатному
розписі. В разі, якщо посадові інструкції штатних посад
юрисконсультів передбачають виконання обов’язків, зазначених в
абзаці першому пункту 1 цього запиту, прошу такі штатні посади
юрисконсультів не включати до загальної чисельності юрисконсультів
задля неможливості подвоєння інформації про одні і ті ж штатні
посади.
Інформацію, що запитується, прошу надати у визначений законом
термін.
З повагою,
________________Скіфський О.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1 Attachment

Прохання повідомити про отримання запиту

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 10441 (20140919) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com