Запит на публічну інформацію - Чисельність штатних посад -

Скіфський Олександр Родіонович

Кому: Апарат Верховна Рада України
Від кого: Скіфський Олександр Родіонович
ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати таку інформацію:
1) Загальну чисельність в штатному розписі вашої установи лише тих штатних посад, посадові інструкції працівників яких передбачають розроблення проектів законів України, актів Президента України,Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів державних органів, підготовку проектів експертних висновків до законопроектів та/або інших нормативно-правових актів, та/або здійснення експертизи проектів актів законодавства, які надходять від інших державних органів.
Якщо посадовою інструкцією керівника відповідно підрозділу передбачено виконання будь-яких із функцій та/або обов’язків, передбачених в абзаці першому пункту першого цього запиту, такі штатні посади необхідно включати до загальної чисельності штатних посад, що запитуються в абзаці першому цього пункту.
2) Загальну чисельність юрисконсультів (або головних (провідних)спеціалістів-юрисконсультів тощо) (далі – юрисконсульти) в штатному розписі. В разі, якщо посадові інструкції штатних посад
юрисконсультів передбачають виконання обов’язків, зазначених в абзаці першому пункту 1 цього запиту, прошу такі штатні посади юрисконсультів не включати до загальної чисельності юрисконсультів задля неможливості подвоєння інформації про одні і ті ж штатні
посади.
Інформацію, що запитується, прошу надати у визначений законом термін.
З повагою,
________________Скіфський О.