Запит на отримання публічної інформації

Ліга антитрасту

Вихід. № 164-ПІ
від «19» травня 2020 року

Запит на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закону).
Враховуючи положення статті 1 Закону публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно зі статтею 5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

На офіційному сайті Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) в грудні 2018 року була розміщена інформація про те, що проти Акціонерного товариства «Дніпроазот» (далі – Товариство) було відкрито справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем (далі – Справа).
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 3, 5, 19, 20 Закону просимо у визначений законодавством строк надати ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» наступну інформацію:

1. Прізвище, ім’я, по-батькові державного уповноваженого АМКУ, який відповідальний за розгляд Справи.

Відповідь просимо надати електронною поштою на адресу [email address], а також відправити за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, б.21, літера А, оф. 107/2.

З повагою,
Голова Правління
ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» А.А. Загребельська