Запит на отримання публічної інформації

Доброго дня!

Ст. 1 ч.1 Закону України "Про доступ до публічної інформації"
визначено, що публічна інформація - це відображена та
задокументована буд якими засобами та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,
визначених цим Законом.
Відповідно до ст. 19 ч. 2 Закону України "Про доступ до публічної
інформації", запитувач має право звернутися до розпорядника
інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується
ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання
запиту.
Згідно ч. 5 ст. 24 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" передбачено, що спеціально уповноважені органи з питань
містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади
з питань земельних ресурсів та його територіальні органи
забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про
наявність на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у
користування, що можуть бути використані під забудову, про
наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови
та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.
До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та
державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської,
селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади
зобов'язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб
письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути
використані під забудову.
Ст. 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації"
встановлено, що розпорядник інформації має надати відповідь на
запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 1, 19, 20, 21
Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 24 Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності", прошу:

1). Надати інформацію про усі земельні ділянки комунальної форми
власності, які розташовані у межах м. Ірпіня, не наданих у
користування, що можуть бути використані під забудову для
реалізації права на безоплатне отримання у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд.

Дякую!

З повагою,

Ірина