Запит

Зубчик Елена Александровна

Національний банк України
вул. Інститутська, б.9, м. Київ, 01601
копія Верховна Рада України
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

Зубчик Елена Александровна
65076, г.Одесса, Малиновский район, вул. Генерала Петрова 78 кв 59

З А П И Т
Про надання доступу до загальнодоступних офіційних документів відповідно до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Тромсо , 18 червня 2009 року,
Україна визнала міжнародне право вцілому, приєднавшись до Віденьської Конвенції про право міжнародних договорів, ст.53 якої закріплює імперативне право – визнання норм міжнародного права вцілому, яке не може бути змінено від бажання сторін, а змінюється лише наступною нормою такого ж характеру. Тому міжнародні договори визнають більш широке право доступу до офіційних документів і не може обмежуватись внутрішнім законодавством, а саме Законом України” Про доступ до публічної інформації”,” Про інформацію” , ” Про звернення громадян” та підзаконними актами.
Відповідно до ст. 1 Конвенції <державні органи> означає не тільки органи управління і керівництва на національному, регіональному і місцевому рівнях, законодавчі та судові органи, а також юридичні особи, якщо вони виконують державні функції.
В Преамбулі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів наголошується важливість в демократичному суспільстві прозорість державних органів, і тому доступ до офіційних документів допомагає підзвітності державних органів, підтвердженні ними своєї легітимності.
Відповідно до ст.5 Конвенції державний орган повинен надавати допомогу в ідентифікації запитуваного офіційного документу. Якщо державний орган не має запитуваного офіційного документу, він зобов’язаний передати запит у повноважний державний орган, у якого на зберіганні знаходиться цей офіційний документ .
Відповідно до ст. 9 Конвенції державні органи повинні ефективно управляти та зберігати свої документи.
Головне питання міжнародного публічного права є правосуб’єктність. Так ст.8 Конституції України чітко визначає суб’єктів і порядок формування кожного органу державної влади і унеможливлює їх зміни інакше ніж шляхом внесення змін до Конституції України.
У Конституції України встановлено , що Національний Банк України - це орган державної влади, який за своїми повноваженнями є єдиним в державі.
Відповідно до п.18 ст.85 Конституції України “Верховна Рада України повноважна приймати рішення про призначення та звільнення з посади Голови Національного Банку України тільки за поданням Президента України”.
Керуючись положеннями Конституції України ст.3, 4, 5, 19, 20 та Kонвенцією Організації Об’єднаних Націй про доступ до інформації , та Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів

П Р О Ш У
Надати завірені належним чином копії офіційних документів в найкоротший термін, а саме :
1. Надати завірену належним чином копію ухваленого Верховною Радою України за підписом Президента України та Голови Верховної Ради України (згідно положень статті 94 та пункту 29 частини першої статті 106 Конституції України), скріпленого Великою Державною Печаткою України (згідно з Указом Президента України від 19.12.1996 року № 1230/96) Закону України про утворення державного органу з назвою «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — Код ЄДРПОУ 00032106»;

2. Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію утвореного Законом (!) державного органу з назвою «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — Код ЄДРПОУ 00032106»;

3. Надати завірені належним чином відомості (витяг) з Єдиного державного реєстру про реєстрацію державного органу з назвою «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — Код ЄДРПОУ 00032106»;

Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу представника:
Індекс: 65076, г.Одесса, Малиновский район, вул. Генерала Петрова 78 кв 59
та в електронному вигляді на електронну адресу.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації.

З повагою,

Зубчик Елена Александровна