Запит 601

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОРУПЦІЯ - СТОП»
Україна, м. Одеса, вул. Новікова 2а, буд. 42а
Тел./факс: + 38048 795 44 02
e-mail: [[email address]]
ЄДРПОУ: 23211432
Запит на отримання публічної інформації
(в порядку ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу повідомити наступну інформацію(згідно с Постановою суду, підійде в електронному виді):
1. Чи визначається кадастровий номер земельної ділянки для майданчиків паркування та на виделиних автостоянках міста
2. Чи була виконана ст. 79-1 Земельного кодексу України при формуванні земельних ділянок, на яких розміщуються паркувальні майданчики та спеціально відведені автостоянки.
У випадку, якщо запитувана інформація буде перевищувати 10 сторінок, гарантуємо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк згідно зі статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Звертаємо Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Голова правлiння І.В.Француз

Сектор з питань доступу до публічної інформації виконкому міської ради, Запорізька міська рада

Виконавчий комітет Запорізької міської ради, розглянувши Ваш лист від 13.08.2018, повідомляє наступне.
Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються нормами Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», іншими актами законодавства.
Відповідно до положень ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи забов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.
Згідно ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Необхідно зазначити, що поставлені у Вашому листі питання не стосуються надання відображеної та задокументованої будь-якими засобами та на будь яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, а отже не стосується надання публічної інформації.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Вказаний Закон надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи).
Виходячи з наведеного, надісланий Вами лист за своєю суттю не є запитом на доступ до публічної інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації, а відтак не підлягає розгляду в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», тому його передано до відділу по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету міської ради для реєстрації та опрацювання згідно з чинним законодавством, а саме Законом України «Про звернення громадян».

З повагою, сектор з питань доступу до публічної інформації ЗМР!

показати цитоване