Заява про проведення антикорупційної експертизи рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КОРУПЦІЯ - СТОП»
Україна, м. Одеса, вул. Новікова 2а, буд.42а
Тел./факс: + 380487954402
Міністерству юстиції України 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Заява
про проведення антикорупційної експертизи
рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI
«Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі»
Громадська організація «Корупція-Стоп» (надалі – Організація або ГО «Корупція-Стоп») є добровільним громадським об'єднанням фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, яке утворюється та діє за організаційно-правовою формою як громадська організація.
Відповідно до Статуту ГО «Корупція-Стоп» здійснює громадський контроль діяльності органів державної влади через участь в громадських радах при органах влади, шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та проведенням моніторингу стану корупції та незаконної діяльності, в порядку встановленому законодавством України, а також представляє та захищає свої законні інтереси та законні права своїх членів в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах.
З метою виконання Статутних завдань, ГО «Корупція-Стоп» проводилась громадська перевірка організації діяльності місць для зберігання транспортних засобів на автостоянках міста, визначена рішенням Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі» (надалі - рішення № 1251-VI ) .
З аналізу тексту рішення № 1251-VI можливо дійти висновку, що рішення є непослідовним, викладеним у спосіб, який дозволяє двояко трактувати його положення, не відповідає вимогам чинного законодавства, та таким, що порушує права суб’єктів господарювання, які здійснюють експлуатацію автостоянок на території міста та надають послуги зі зберігання транспортних засобів. Встановлений у рішенні № 1251-VI Одеської міської ради порядок організації та експлуатації автостоянок є протиправним та не передбачає формування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, відведені під організацію місць зберігання транспортних засобів.
Такий порядок, на нашу думку, створює передумови для зловживань посадовими особами місцевого самоврядування повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розміщено автостоянки, може бути використаний у корупційних схемах посадових осіб та несе ризики для нормального функціонування та роботи автостоянок на території міста Одеси, а також порушує суспільні інтереси членів територіальної громади міста Одеси.
Неодноразові звернення Організації до Одеської міської ради та державних органів щодо необхідності перегляду рішення результату не дали – звернення залишились без задоволення.
Відповідно до ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.
Вважаємо, що рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі» повинно пройти антикорупційну експертизу, відповідно до висновків якої протиправні положення рішення будуть скасовані.
З метою доведення непослідовності та протиправності положень рішення вважаємо за необхідне надати наші доводи та обґрунтування.

1. Майданчики для паркування та спеціально відведені автостоянки не є тотожними, та останні також не виступають складовою поняття "майданчик для платного паркування", що можемо підтвердити наступним аналізом.
Паркування транспортних засобів може бути безкоштовним або платним. Відповідно до ст. 14.1.104. Податкового кодексу України майданчики для платного паркування - це площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування здійснюється платне паркування транспортних засобів. Майданчики для платного паркування, в розумінні Податкового кодексу України підпадають під сплату збору за місця для паркування транспортних засобів, можуть бути відведеними та спеціально обладнаними.
Відведені майданчики для паркування, за Правилами паркування транспортних засобів, затвердженими Постановою кабінету міністрів України № 1342, - майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306.
Спеціально обладнані майданчики для паркування, за Правилами паркування транспортних засобів, затвердженими Постановою кабінету міністрів України № 1342, - майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.
Майданчики для паркування є об’єктами благоустрою, відповідно до ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності або проводити конкурс з визначення балансоутримувача таких об’єктів.
Визначення майданчика для платного паркування та його видів у Положенні про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті Одесі, що затверджено рішенням № 1251-VI , з наведеним вище співпадає.
Нормативне визначення спеціально відведеної автостоянки надано ст. 14.1.229 Податкового кодексу України:
Спеціально відведені автостоянки - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка визначається органами місцевого самоврядування із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.
До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів.
Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій.
Визначення «спеціально відведена автостоянка» використовується тільки у Податковому кодексі України та не охоплює всі види місць зберігання транспортних засобів. Визначення «спеціально відведена автостоянка» в Положенні співпадає з наданим Податковим кодексом України. З аналізу тексту Закону України «Про благоустрій населених пунктів» автостоянка не відноситься до об’єктів благоустрою і не входить в сферу його регулювання.
Як випливає з додатку № 2 до ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» автостоянки – це спеціально обладнані відкриті площадки для постійного або тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів. Вони можуть бути всіх форм власності. На автостоянках можуть розташовуватись гаражі, навіси, приміщення для обслуговуючого персоналу та інші споруди, необхідні для забезпечення функціонування автостоянки, до них встановлено спеціальні вимоги (щодо обладнання, ведення документації тощо) та правила функціонування, а їх режим роботи встановлюється за узгодженням з місцевими органами державної виконавчої влади. На автостоянках мають надаватись послуги охорони, а також можуть надаватись супутні послуги з обслуговування транспортних засобів.
З аналізу Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 22.01.1996 року, під автостоянкою розуміються місця для зберігання транспортних засобів, що охороняються, незалежно від форм власності, які є суб'єктами господарської діяльності, чи належать цим суб'єктам. Правила передбачають поділ автостоянок за способом та терміном зберігання транспортних засобів, а також визначають порядок обладнання, роботи та надання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках.
Таким чином, стає зрозуміло, що майданчики для паркування та автостоянки є окремими об'єктами правового регулювання, регулюються різними нормативно-правовими актами з використанням різних правових механізмів.
2. Преамбулою рішення та пунктом 1.2 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів рішення № 1251-VI визначено правовідносини, до яких може бути застосовано рушення.
Згідно до преамбули Одеська міська рада прийняла рішення № 1251-VI від 20.09.2011 року, з метою формування єдиної загальноміської політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеси, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету та керувалась вимогами ст.ст. 8, 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».
Системний аналіз статей даних нормативних актів свідчить про те, що жодна з них не регулює питання зберігання транспортних засобів на автостоянках, а Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» відповідно до п. 3 взагалі не регулює питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115.
Пунктом 1.2 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів визначено, що дія цього Положення поширюється на осіб, які розміщують свої транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі – користувачі), а також на суб’єктів, які утримують такі майданчики.
Визначення «майданчика для паркування» не знайшло своє відображення в Положенні. Між тим дія Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1342, так само поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі - користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики.
Зважаючи, що Правила паркування транспортних засобів не регулюють відносини зберігання транспортних засобів на автостоянках, що передбачено пунктом 3 Постанови № 1342, збіг кола правовідносин та осіб, які підпадають під дію двох документів, можливо зробити висновок, Положення про організацію та порядок паркування транспортних у м. Одесі також не регулює відносини, щодо зберігання транспортних засобів на автостоянках.
З огляду на наведені положення, вбачається, що рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» не може визначати порядок організації та експлуатації спеціально відведених автостоянок, а також надання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках.
Проте з аналізу документу вбачається, що пункт 4 рішення № 1251-VI, абзац 8 пункту 1.3., пункти 2.1, 2.5, 5.1, 5.2, 5.3, абзаци 1, 4, 5 пункту 6.5 Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі, пункт 1.1 Типового договору балансоутримання місць для паркування транспортних засобів визначають питання організації та експлуатації автостоянок, що суперечить як самому рішенню № 1251-VI, а саме преамбулі та п. 1.2 Положення , так і нормам чинного законодавства. Тобто в даному випадку рішення містить норми, які є неоднозначними для розуміння, один одній суперечать та не узгоджуються з нормативними документами, на виконання яких було прийняте рішення.
2. Пунктом 4 рішення № 1251-VI визначено комунальне підприємство «Одестранспарксервіс» уповноваженим органом по здійсненню організації та експлуатації майданчиків для платного паркування транспортних засобів та укладання договорів балансоутримання місць для паркування на території м. Одеси.
З викладеного пункту 4 не можливо дійти висновку, де саме КП «Одестранспарксервіс» може укладати договори - на майданчиках для платного паркування або на спеціально відведених автостоянках.
Проте за інформацією керівництва КП «Одестранспарксервіс», керуючись зазначеним п.4 рішення № 1251-VI, підприємство укладає договори балансоутримання місць для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках (листи від 22.06.2018 р. № 36-Ф/05-16, 02.07.2018 № 84-Ф/05-16, 89-Ф/05-16).
Відповідно до листів КП «Одестранспарксервіс» від 27.06.2018 р. № 52-Ф/05-16 та від 02.07.2018 року № 75-Ф/05-16 на балансі КП «Одестранспарксервіс» відсутні будь-які земельні ділянки, а від так і земельні ділянки, на яких укладається договір балансоутримання місць для паркування транспортних засобів.
Листом-відповіддю директора Департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради Броварської М.В. від 31.05.2018 року № 34 повідомлено, що в період з 2013 по 2018 роки в електронній базі документообігу виконавчого комітету Одеської міської ради «Діло» звернення комунального підприємства «Одестранспарксервіс» про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під організацію спеціально відведених автостоянок на території міста Одеси не реєструвались.
Відповідно до листів заступника міського голови, директора Департаменту фінансів Одеської міської ради від 06.07.2018 року № 04-29/11/50-ЗПИ, № 04-29/11/51-ЗПИ грошові кошти на утримання та будівництво автостоянок у місті Одесі з бюджету не виділялось
Таким чином КП «Одестранспарксервіс» не має право укладати будь-які договори на земельних ділянках, не відведених для користування підприємству за рішенням міської ради, в тому числі на автостоянках.
З огляду на викладене вбачається, що встановлений Одеською міською радою у рішенні 1251-VI порядок експлуатації автостоянок через укладення договорів балансоутримання місць для паркування передбачає передачу КП «Одестранспарксервіс» суб’єктам господарювання земельних ділянок комунальної власності поза процедурою, визначеною земельним законодавством України, що є протиправним.
Одеська міська рада незаконно надала право розпорядження земельними ділянками КП «Одестранспарксервіс», що порушує вимоги ст. 116 Земельного кодексу України, та може бути підставою для зловживання посадовими особами відповідних служб своїми повноваженнями.

3. Відповідно до пункту 2.1 Положення, затвердженого рішенням № 1251-VI, організація та розміщення майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок здійснюється на підставі Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради, і схеми розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок (далі - Схема), узгодженої та затвердженої в установленому порядку.
З наведеного можливо дійти висновку, що для організації та розміщення спеціально відведеної автостоянки достатньо лише двох умов: включення земельної ділянки до переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси та наявність узгодженої схеми розміщення місць паркування.
Проте зазначене положення не відповідає вимогам земельного законодавства України, оскільки ані Перелік спеціальних земельних ділянок, ані Схема автостоянки не можуть бути документами, які надають право використовувати комунальну земельну ділянку під провадження господарської діяльності з паркування та зберігання транспортних засобів.
Рішення № 1251-VI в чинній редакції, на нашу думку, створює передумови для зловживань посадовими особами правами щодо розпорядження земельними ділянками, на яких розміщено автостоянки, можуть бути використано у корупційних схемах та несе ризики для нормального функціонування та роботи автостоянок на території міста Одеси.
Обґрунтовано вважаємо, рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі» не може регулювати правовідносини щодо організації та експлуатації спеціально відведених автостоянок на території міста Одеси, в зв’язку з чим, вважаємо, його протиправним в частині, що стосується спеціально відведених автостоянок, та таким, що підлягає перегляду органом, який його прийняв.

На підставі вищевикладеного, керуючись законом України «Про запобігання корупції» прошу Вас розглянути наше звернення, уважно дослідити положення рішення № 1251-VI та прийняти рішення про необхідність проведення антикорупційної експертизи стосовно положень зазначеного рішення.
Відповідь просимо надати заявнику у встановлені строки або його представнику особисто, та направити на електрону пошту [email address].

Додатки: копії листів від 22.06.2018 р. № 36-Ф/05-16,від 02.07.2018 № 84-Ф/05-16, 89-Ф/05-16, від 27.06.2018 р. № 52-Ф/05-16 та від 02.07.2018 року № 75-Ф/05-16, від 31.05.2018 року № 34, від 06.07.2018 року № 04-29/11/50-ЗПИ, № 04-29/11/51-ЗПИ.

Голова правління І.В.Француз