Заява по процедурі

Доброго дня!

Заява

Громадська організація «Корупція-Стоп» (надалі – Організація або ГО «Корупція-Стоп») в рамках виконання Статутних завдань, керуючись положеннями ЗУ «Про запобігання корупції», ГО «Корупція-Стоп» провела громадську антикорупційну експертизу рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі».
За результатами громадської антикорупційної експертизи рішення складено експертні висновки, які затверджено головою громадської організації «Корупція-Стоп» Французом І.В. 30 жовтня 2018 р. В експертних висновках експерти ГО «Корупція-Стоп» дійшли висновків про суттєві корупційні ризики в рішенні Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» та запропоновано розробникам зазначеного рішення скасувати його.
Експертні висновки були направлені до численних державних, правоохоронних органів та до Одеської міської ради.
Згідно до отриманої від секретаря Одеської міської ради відповіді від 28.01.2019 р. № 7-6/3-мр, 7-190/3-мр на засіданні комісії Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу, яке відбулось 11 січня 2019 року, розглядались розроблені нашою організацією експертні висновки – питання № 2 порядку денного засідання комісії. Відповідно до протоколу засідання комісії було прийнято рішення врахувати зауваження антикорупційної експертизи, проведеної нашою ГО, та внести зміни до рішення Одеської міської ради Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011р. «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів в м. Одесі». Доручено КП «Одестранспарксервіс» протягом 2019 року розробити проект змін до рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі», проект змін до типового договору балансоутримання місць для паркування транспортних засобів, а також розробити проект типового договору щодо балансоутримання спеціально відведених автостоянок та надати їх на розгляд постійної комісії.
Рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» в контексті положень ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є регуляторним актом, а від так підготовка та внесення змін до зазначеного рішення має відповідати законові, тим більше, що за рішенням постійної комісії від 11.01.19р. готується цілком новий вид договору – договір щодо балансоутримання спеціально відведених автостоянок.
Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» перш ніж розпочати роботу над регуляторним актом, не виключаючи внесення змін до такого акту, регуляторний орган повинен внести підготовку проекту рішення регуляторного акту до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Відповідно інформації Департаменту з організації роботи та Юридичного департаменту Одеської міської ради, отриманої 21 та 22 лютого 2019 р. відповідно, проект рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі», про внесення змін до типового договору балансоутримання місць для паркування транспортних засобів, а також затвердження проекту типового договору щодо балансоутримання спеціально відведених НЕ ВКЛЮЧЕНО до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
З наведеного вбачається, що Одеська міська рада та її виконавчі органи порушують вимоги ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
З метою приведення діяльності Одеської міської ради у відповідність до вимог ЗУ «Про запобігання корупції», ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вимагаємо включити проект рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 1251-VI від 20.09.2011 року «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі», про внесення змін до типового договору балансоутримання місць для паркування транспортних засобів, а також затвердження проекту типового договору щодо балансоутримання спеціально відведених до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
Про прийняте рішення просимо повідомити ГО «Корупція-Стоп».

Голова правлiння І.В.Француз

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ГО «Корупція-Стоп»
І. В. ФРАНЦУЗУ
[email address]
[FOI #46629 email]
[email address]

Шановний Ігорю Вікторовичу!

За результатами опрацювання двох Ваших листів від 26.02.2019 та 27.02.2019, що надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Ваші листи за змістом не відповідають вимогам до запиту на інформацію, містять по суті прохання вжити відповідних заходів, тому не можуть бути розглянутими відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Одночасно повідомляємо, що згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до пункту другого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є вищим органом в системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Ураховуючи викладене, Ваші листи відповідно до пункту 6 § 12 Регламенту Кабінету Міністрів надіслано за належністю до Одеської міської ради.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване