заборона для розповсюдження на території України книги

Аксиня Куріна

ЗАПИТ

Відповідно до ст.34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі ст.ст. 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі ст.19 цього закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з ч.7 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13, 19-20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати інформацію:
- Копію висновку експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції на підставі якого було заборонено для розповсюдження на території України книги «Cловарь кляйнианского психоанализа» (укр.Словник кляйніанского психоаналізу), автор - Р.Д.Хиншенвуд, та копію протоколу засідання зазначеної експертної ради від 23.11.2018 року №48.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», просимо надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У випадку, якщо запитувана інформація перевищуватиме 10 сторінок, гарантую відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк згідно зі статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Аксиня Куріна