З метою запобігання порушення недоторканності приватного життя

Наталія Зінченко

Доброго дня!

У роз’ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.04.2017 № 51-10/10747/17, наданому на адресу ПАТ «Укрзалізниця», визначено суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Так під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які НАДІЛЕНІ ПОСАДОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Згідно з висновками вищезазначеного листа суб’єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємствами, інші посадові особи передбачені його статутом, а також працівники, які НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.
Аналогічний підхід міститься у Законі України «Про акціонерні товариства», який є спеціальним та має перевагу у застосуванні до ПАТ «Укрзалізниця» перед загальними законами.
Так, підпунктом 15 пункту 1 Статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що «посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства».
Таким чином, конкретний перелік посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця», як акціонерного товариства, підприємства та юридичної особи публічного права визначений на рівні законодавчих актів.
У ПАТ «Укрзалізниця» видано наказ від 17.01.2017 №025 «Про деякі питання пов’язані з поданням електронних декларацій» і зобов’язання від 24.01.2017 № Ц-25/162-17 «Зобов’язання про ознайомлення з Попередженням про обмеження» Внутрішніми вищезазначеними документами начальники регіональних філій, філій, структурних підрозділів апарату ПАТ «Укрзалізниця» зобов’язувалися скласти та подати списки посадових осіб ПОВ’ЯЗАНИХ з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, без урахування вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Господарського кодексу України.
Внаслідок чого, до списків осіб, які зобов’язувалися подати декларації попали працівники ПАТ «Укрзалізниця», що мають підлеглих (начальники не самостійних підрозділів) і які не наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції враховуючи визначення надані Законом України «про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Укрзалізниця».
Звертаю вашу увагу, що подання декларацій працівниками ПАТ «Укрзалізниця», які не наділені повноваженнями посадових осіб, створюють умови щодо незаконного поширення конфіденційної інформації про фізичну особу. Що є порушенням Конституції України, а саме статті 32 «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Згідно офіційного тлумачення Конституційного суду України: інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини НЕМАЙНОВОГО ТА МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. ТАКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ (частина 1 резолютивної частини рішення Конституційного суду України у справі №1-27/2010 від 06 жовтня 2010 року).

З метою запобігання порушення недоторканності приватного життя (незаконного зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу), для реалізації своїх прав визначених пунктами 1,5, 6 частини другої статті Законом України «Про захист персональних даних», на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

Надати інформацію хто є володільцем та розпорядником бази персональних даних, що знаходиться у «Єдиному державному реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Яка кількість е-декларацій була подана працівниками ПАТ «Укрзалізниця».

Враховуючи, що інформація яка запитується стосується інформації, необхідної для захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, відповідно до частини 2 статті 20 Закону України прошу надати відповідь у строки передбачені законом.

З повагою,

Наталія Зінченко

Наталія Зінченко залишив(-ла) коментар ()

Помилково відповідь на цей інформаційний запит виклали до іншого запиту :-) https://dostup.pravda.com.ua/request/206...

Link to this