З А П И Т проблем Сєвєродонецька

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Для моніторингу проблем у громадах та аналіз ефективності місцевої бюджетної політики у Луганській та Донецької областях метою якого є проведення дослідження процесів управління ресурсами громад в умовах децентралізації, ідентифікація проблем громад, розробка та поширення методології підвищення ефективності управління ресурсами громад та, зокрема, наповнення місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з вище викладеним та на підставі ст. 40 Конституції України, ст. 1, 3, 5, 13, 14, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13 січня 2011 року, для реалізації мого, закріпленого ст. 34 Конституції України, громадянського права на отримання інформації

П Р О Ш У:
1 Надати інформацію про встановлені ставки, податки та збори на території м. Сєвєродонцьк на 2017 рік.
2 Вказати, чи ведеться на території громади облік фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, якщо так, то яким чином.
- Вказати, чи ведеться на території громади облік фізичних осіб-підприємців за відповідними КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).
3 Вказати, які ставки єдиного податку прийняті на території громади, надати копію відповідного нормативного акту.

4 Вказати перелік адміністративних послуг, що надаються на території громади. Вказати вартість по кожній адміністратив-ній послузі окремо.
5 Вказати, чи отримувався в 2017 році туристичний збір, якщо так, то вказати кількість суб’єктів господарювання, що його сплачували.
6. Вказати розмір податку на прибуток, який було сплачено в 2017 році.

7. Вказати розмір податку на прибуток, який було сплачено в 2017 році на території м. Сєвєродонцьк.
8. Вказати, чи ведеться облік суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток на території громади, вказати ці суб’єкти господарювання.
9. Вказати, чи отримувалися або плануються надходження від продажу комунального майна: земельних ділянок, будівель та приміщень. Якщо так, вказати такі надходження за минулі періоди, а також очікувані в майбутніх.
10. Надати інформацію про інші потенційні джерела надходжень до бюджету громади.

11. Вказати, чи мається на території м. Сєвєродонцьк майно, що знаходить-ся в комунальній власності та здається в оренду, вказати його перелік, площу об’єктів та ціну, за якою здається в оренду.

12. Вказати кількість, площі водних об’єктів, що знаходяться на території відповідної громади. У разі наявності вказаних об’єктів вказати, чи передані вони в оренду іншим особам. Вказати у разі наявності відповідно укладених договорів роз-мір орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надані в користування.

13. Вказати, чи проводиться інвентаризація на території громади безгосподарного майна, якщо так, то вказати, яким чином.

14. Вказати кількість комунальних підприємств на території громади, специфіку їхньої діяльності, вказати, чи отримувався ними чистий прибуток, якщо так, то в якому розмірі.
15. Вказати, чи проводилась на території громади інвентаризація всіх наявних земельних ділянок, чи мається відповідна карта наявності вільних земельних ділянок.
16. Вказати, чи всі суб’єкти господарювання оформили на праві користування чи власності земельні ділянки, що використовуються ними для обслуговування належних їм об’єктів нерухомості.
17. Вказати, коли востаннє переглядалась нормативна оцінка земельних ділянок на території громади, чи всі фізичні та юри-дичні особи сплачують орендну плату та земельний податок відповідно до нової нормативної оцінки.
18. Чи є на території громади земельні ділянки, які використовуються без укладених договорів оренди?

19. Вказати, скільки пунктів заправки пальним, газових свердловин знаходиться на території м. Сєвєродонцьк.
20. Вказати, скільки закладів на території громади здійснюють торгівлю акцизними товарами, вказати адреси розташу-вання цих закладів.
21. Чи проводилась інвентаризація наявності житлової та нежитлової нерухомості будь-якої форми власності, якщо так, то яким чином?
22. Вказати, кількість площі житлової та нежитлової нерухомості, з якої власники повинні сплатити податок на майно за 2017 рік на території громади.
23. Вказати, чи ведеться на території громади облік власників нерухомого майна.
24. Вказати, чи ведеться на території громади облік фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, якщо так, то яким чином.
25. Вказати, чи ведеться на території громади облік фізичних осіб-підприємців за відповідними КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).
26. Вказати перелік адміністративних послуг, що надаються на території громади. Вказати вартість по кожній адміністратив-ній послузі окремо.
27. Чи ведеться на території громади облік працевлаштованих осіб, вказати їх кількість.

28 Вказати кількість зареєстрованих на території громади осіб, окремо вказати кількість дітей, осіб пенсійного віку, чи ве-деться такий облік.
29. Вказати, чи ведеться облік суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток на території громади, вказати ці суб’єкти господарювання.
30. Які заходи на території громади проводяться для підтримки розвитку суб’єктів господарювання, чи прийнята відповідна програма підтримки суб’єктів господарювання.
31.Яка сума коштів в бюджеті міста виділялися на облаштування та ремонт (капітальні та поточні) доріг в м. Сєвєродонецьк Луганскькой області в 2017 року? Адреси доріг які були облаштуванні та ремантовани за кошти міського бюджета.
32. Скільки коштів з міського бюджету було витрачено на облаштування та ремонт зовнішнього освітлення в м. Сєвєродонецьк Луганскькой області в 2017 року??

Наголошую, що відмова розпорядника надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Звертаю Вашу увагу, що за такі дії на посадову особу, з вини якої було порушено право запитувача на інформацію, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вважаю за належне повідомити, що у випадку ненадання мені запитуваної інформації, я буду змушений звернутись до відповідних органів з метою захисту порушеного права.
Створення штучних перепон є не тільки порушенням ЗУ Про доступ до публічної інформації, а і може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 ЗУ Про запобігання корупції.)

Згідно ч.2 ст.7 ЗУ Про інформацію, ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації,за винятком випадків, передбачених законом.

Формою одержання інформації мною було визначено : в електронному вигляді. І згідно діючого законодавства ніхто не може обмежити моє право на одержання інформації, яка є у розпорядника публічної інформації у визначеній мною формі.

За таких умов виставлення рахунку за надання інформації яка запитується в електронній формі є неправомірною відмовою.

З цього приводу є «Подання Уповноваженого з прав людини за скаргою Кондрушенка І.М., адресоване виконавчому комітету Броварської міської ради Київської області (щодо безоплатного надання сканованих копій документів).

Броварському міському голові

Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

Шановний Ігоре Васильовичу!

До мене 14 січня 2015 року звернулась Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання

«Незламність» в особі голови Кондрушенка І.М. (далі – скаржник) зі скаргою щодо порушення виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області (далі – міська рада) права на доступ до публічної інформації.

Як вбачається зі скарги та доданих до неї матеріалів, 23 грудня 2014 р. скаржник звернувся до міської ради із запитом про доступ до публічної інформації щодо надання
копій чинного Положення про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари. Інформацію просив надати в електронному вигляді на електронну адресу.

Листами від 29 грудня 2014 р. № 04-01/482, № 04-01/480 за Вашим підписом заявника повідомлено, що задоволення запиту передбачає виготовлення копії документів обсягом більш як10 сторінок, і він має відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 червня 2014 р. № 334 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат».

З огляду на вказане звертаю увагу на наступне.Відповідно до частини другої статті7Закону України «Про інформацію» ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації,за винятком випадків, передбачених законом.

Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 24 червня 2014р. № 334 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію та порядок відшкодування цих витрат» передбачено, що витрати містять такі складові: час, що використовується на копіювання однієї сторінки, заробітна плата, нарахування на заробітну плату, витратні матеріали (папір, тонер (картридж), електроенергія, знос засобу копіювання (друку). Водночас, ні законом, ні вищезазначеним рішенням не передбачено відшкодування за надання інформації в електронному вигляді та за сканування документів.

Відтак, відшкодування витрат на сканування документів для їх наданняу формі,щовимагав заявник, не передбачено чинним законодавством України.

Відповідно, відмова у наданні скаржнику копій запитуваних документів, у зв’язку з тим, що задоволення запиту передбачає виготовлення копії документів обсягом більш як 10 сторінок, і запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, є необґрунтованою.

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення парламентського контролю за додержанням права на доступ до публічної інформації, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13-15, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та статтею 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати Громадській організації «Всеукраїнське об’єднання «Незламність» в особі голови Кондрушенка І.М. запитувану інформацію з урахуванням наданого роз’яснення та вимог Закону.

Про вжиті заходи прошу повідомити невідкладно.

З повагою Валерія Лутковська»

Крім того, навіть у випадку надання запитуваної інформації у паперовому вигляді варто в цьому випадку застосовувати вимоги ч.4 ст.21 Закону: плата за копіювання та друк не стягується при наданні інформації що має суспільний інтерес, оскільки запитувана інформація необхідна для здійснення громадського контролю за доглядом за судової реформи та відкритості судів.

Ст.29 ЗУ Про інформацію містить не вичерпний перелік ознак суспільно важливої інформації. Серед якої є і:

- « інформація що свідчить про можливість порушення прав людини, введеннягромадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)фізичних або юридичних осіб, тощо ».

ЗУ Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки наполягає на тому, що «…ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних діянь.

Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес,а саме–

відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або комунальним майном,особисті доходи,майно,видатки та зобов’язання фінансовогохарактеру публічних службовців.

Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері (підрозділ «доступ до інформації» Розділу 3. «Запобігання корупції»)»

- «забезпечує реалізацію конституційних прав, основоположних свобод і обов’язків, серед яких і Стаття 38 Конституції України: Громадяни мають право брати участьв управлінні державними справами…

Саме такою суспільно важливою є інформація, що міститься у запитуваній інформації, яка буде використана для громадського контролю з метою запобігання корупції.

Також пропоную ознайомитись
https://dostup.pravda.com.ua/news/public...

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати, відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

З повагою,
Кошель Сергій Володимирович,Регіональний координатор в Луганській та Донецькій областях в NGO Centre UA

Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7,
+38 093 576 15 52,
https://www.facebook.com/profile.php?id=...