Вступна кампанія на аспірантуру 2021 року

Іван Остапчук

Доброго дня!

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі ст. 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 13 Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядників інформації належать юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів.

Враховуючи викладене прошу надати таку інформацію:
1. Рейтинговий список вступників на аспірантуру у 2021 році до ННІ публічного управління та державної служби
2. Дані про кількість отриманих пакетів документів від вступників до аспірантури у 2021 році до ННІ публічного управління та державної служби
3. Список вступників, які складали для вступу до аспірантури у 2021 році ННІ публічного управління та державної служби:
А) іспит з іноземної мови;
Б) додатковий іспит;
В) іспит за спеціальністю.
з вказанням дати складання таких іспитів і їх результатів.
4. Дані про кількість вступників, які складали іспити до аспірантури у 2021 році до ННІ публічного управління та державної служби (окремо по кожному іспиту).
5. Список осіб, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час до ННІ публічного управління та державної служби;
А) список осіб, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня;
Б) список осіб, які забрали документи після дати закінчення прийому документів до ННІ публічного управління та державної служби.
6. Дані про кількість вступників, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час до ННІ публічного управління та державної служби;
А) дані про кількість осіб, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів до ННІ публічного управління та державної служби.
7. Надати посилання, де були оприлюднені рейтингові списки вступників до аспірантури та ад’юнктури, які рекомендуються до зарахування, за результатом розгляду відбірковою комісією інституту та впорядкований за конкурсним балом від більшого до меншого.
8. Дані про кількість поданих апеляцій до апеляційної комісії за результатами вступних випробувань до аспірантури у 2021 році до ННІ публічного управління та державної служби (окремо по кожному іспиту).

Звертаю Вашу увагу, що згідно з ч. 7 ст. 6 Закону «Про доступ до інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. У випадку, якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інформацію», ніхто не може обмежувати право особи у виборі форм та джерел одержання інформації.
Частина 3 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що запит може бути подано в тому числі електронною поштою на вибір запитувача. Так само запитувач обирає форму одержання відповіді на інформацію.

Звертаю вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

З повагою,

Іван Остапчук

Відділ звернень громадян і юридичних осіб, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

На Ваш запит на інформацію, зареєстрований відділом звернень громадян і
юридичних осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за вх. №075/50-26/ЗІ від 20.10.2021р. повідомляємо, що відповідно до
пункту 4 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» термін виконання Вашого запиту продовжено до 20 робочих
днів.  

--
З повагою,
Відділ звернень громадян і юридичних осіб
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відділ звернень громадян і юридичних осіб, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1 Attachment

Надсилаємо відповідь (у вкладенні) на ваш запит на інформацію,
зареєстрований відділом звернень громадян і юридичних осіб  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за вх. №075/50-26/ЗІ від
20.10.2021р.
--
З повагою,
Відділ звернень громадян і юридичних осіб
Київського національного університету імені Тараса Шевченка