Впорядкувати заробітну плату медичних працівників освіти

Третяк Тетяна Андріївна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
У зв'язку з великим суспільним резонансом (звернення підтримали станом на 10-00 21.08.2020 звернення підтримали 244 медичні працівники освіти) за посиланням: https://www.facebook.com/groups/33389784...
воно має на меті впорядкувати заробітну плату медичних працівників освіти під час медичної реформи в закладах МОЗ.
Прошу опублікувати тут відповідь на моє звернення через Урядовий контакт центр 1545 по Закону "Про звернення громадян" за № ТР-11207467 від 08/09/2020, яке прошу розглядати як колективне від 244 людей у терміни по Закону "Про звернення громадян" для звернення № ТР-11207467 від 08/09/2020 та опублікувати на нього відповідь тут (прибравши персональні дані - адресу, електронну пошту, телефон).

З повагою,
Третяк Тетяна Андріївна

Пересилаю пропозиції фейсбук-групи, які підтримали 244 людини:

Пропозиції до наказу МОЗ № 308/519 від 05.10.2005
Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

Пропонується його доповнити наступними пунктами:
2.2.5.1 Лікарі усіх спеціальностей, зарплата яким нараховується згідно постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 (крім лікарів МОЗ) з 1.09.2020 Вища-17, перша, друга, без категорії – 16. Для лікарів, які працюють закладах освіти де у штаті є 1 посада лікаря і 2 і більше посад медсестер, або працюють у школі з числом дітей більше 500, або працюють у закладах з цілодобовим перебуванням дітей, або працюють у спеціальних (комбінованих) та санаторних (комбінованих) закладах освіти, або у штаті закладу немає дієтмедсестри до цих розрядів додається два розряди.
2.2.5.2 : Медсестри усіх спеціальностей, зарплата яким нараховується згідно постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 (крім медсестер МОЗ) з 1.09.2020 Вища - 14, перша , друга , без категорії - 13. Для медсестер, які працюють у закладах освіти, у штаті яких немає лікаря або у школі з числом дітей більше 500, або працюють у закладах з цілодобовим перебуванням дітей, або працюють у спеціальних (комбінованих) та санаторних (комбінованих) закладах освіти або у штаті закладу немає дієтмедсестри до цих розрядів додається два розряди.
2.2.5.3 У разі введення в закладах освіти Постанови Кабінету Міністрів України № 822 від 10 липня 2019 р. «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», встановити для медичних працівників освіти, застосовуються наступні коефіцієнти у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
2021 рік 2022 рік 2023 рік
Медична сестра без категорії. другої категорії, першої категорії
3 3,5 4
2021 рік 2022 рік 2023 рік
Медична сестра вищої категорії
3,3 3,9 4,4
Лікар (всіх спеціальностей) без категорії, другої категорії, першої категорії
3,99 4,66 5,32
Лікар (всіх спеціальностей) вищої категорії
5,19 6,06 6,91
2.2.5.4 Встановити для медиків заміського оздоровчого таборів державної і комунальної власності з цілодобовим перебуванням дітей і працівників у таборі, зарплати яких встановлюються в такому розмірі: лікарям – подвійна ставка 19 тарифного розряду, медсестрі – подвійна ставка 16 тарифного розряду, при цьому додатково за стаж та категорію не платити. Після вводу в закладах освіти Постанови Кабінету Міністрів України № 822 від 10 липня 2019 р. «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», встановити для медичних працівників освіти, застосовуються наступні коефіцієнти у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
Найменування посади Коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
2021 рік 2022 рік 2023 рік
Медична сестра*
6,6 7,8 8,8
Лікар (всіх спеціальностей) *
10,28 12,12 13,82
* додаткову оплату за стаж та категорію не проводити.
Також встановити такі доплати:
За шкоду здоров'ю:
2.2.5.5 Встановити усім медичним працівникам закладів освіти доплату за ризик контакту з інфекційним хворим та ризик контакту з кров'ю та іншими біологічно небезпечними рідинами при наданні невідкладної допомоги в розмірі 30%. Ця доплата не потебує атестації робочих місць та не залежить від документальної фіксації такого контакту.
2.2.5.6Доплата за використання в роботі деззасобів, обробку у деззасобах забруднених кров'ю поверхонь, одноразових резинових перчаток, забрудненого кров'ю перев'язувального матеріалу, використання у роботі ртутних термометрів і їх обробку деззасобами, проведення генеральних прибирань медпунту з використанням деззасобів. Встановити, що доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів встановлюється в розмірі 10 % посадового (місячного) окладу розповсюджується на всіх медичних працівників закладів освіти без виключень і є обов’язковою складовою заробітної плати медичного працівника освіти, ця доплата не потребує проведення атестації робочих місць та не залежить від часу роботи із деззасобами
ІНШІ ДОПЛАТИ
2.2.5.7 Доплата за НЕПРЕСТИЖНІСТЬ праці МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА в закладі освіти в розмірі 30%
2.2.5.8 Доплата за ведення в закладі освіти медичної документації (у тому числі журналів встановлених Міністерством охорони здоров'я форм) встановлюється для усіх медичних працівників закладів освіти в розмірі 10%
2.2.5.9 Доплата за готовність надавати невідкладну допомогу для усіх медичних працівників закладів освіти в розмірі 10%
2.2.5.10 Доплата за проведення роботи про профілактиці захворювань дітей на педикульоз (в тому числі за огляд дітей на педикульоз) встановлюється для усіх медичних працівників закладів освіти в розмірі 10%
2.2.5.11Доплата за інтенсивність роботи встановлюється для в розмірі 12% за наявність у ДНЗ 6 або 7 груп або у школі від 450 до 599 дітей, в розмірі 20% при наявності в ДНЗ 8 і більше груп та 600 і більше дітей у школі. Для НВК садок-школа навантаження розраховується як у ДНЗ, при цьому шкільні 2 класи рахуються як 1 садова група. При розрахунку в ДНЗ (НВК) кожна інклюзивна (спеціальна) садова групи рахуються як дві групи.
2.2.5.12 Доплата медичним працівникам закладу освіти при розміщенні закладу освіти в двох і більше окремих приміщеннях. найбільша відстань між приміщеннями по вулиці перевищує 150 метрів, та якщо у такому закладі освіти працює лише 1 медичний кабінет (медичний пункт) - в розмірі 15%. Доплата є обов'язковою і встановлюється наказом керівника закладу.
2.2.5.13 Доплата медичним працівникам закладів освіти, які за відсутності у штаті закладу дієтсестри наказом керівника закладу освіти призначені відповідальними за організацію харчування дітей у закладі встановлюється доплата в розмірі 15% (але не більше двох медичних працівників на заклад), а якщо такий працівник пише меню-розкладку, то доплата встановлюється в розмірі 25%.
2.2.5.14 Доплати визначені пунктами 2.2.5.5-2.2.5.13 є обовов'зковою частиною заробітної плати медичного працівника закладів освіти.