Виплачені кошти посадовій особі

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Саша Кучеренко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Саша Кучеренко

Згідно з статтею 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Керуючись вказаним законом, просимо надати інформацію про:
1. Виплачені кошти як оплату праці, включно з усіма преміями, надбавками, пільгами, матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань та у зв’язку з відпусткою тощо Державному секретарю МОЗ Солодкій І.В. за 2020 рік.
2. Виплачені кошти як оплату праці, включно з усіма преміями, надбавками, пільгами матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань та у зв’язку з відпусткою тощо Державному секретарю МОЗ Солодкій І.В. за 2021 рік.
3. Виплачені кошти Державному секретарю МОЗ Солодкій І.В. за 2020 рік, що становлять додаткову заробітну плату , зокрема премії, надбавки тощо, та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, пільгами матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань та не належать до основної заробітної плати згідно з Законом України «Про оплату праці».
4. Виплачені кошти Державному секретарю МОЗ Солодкій І.В. за 2021 рік, що становлять додаткову заробітну плату , зокрема премії, надбавки тощо, та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, пільгами матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань та не належать до основної заробітних плати згідно з Законом України «Про оплату праці».
Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом. Згідно з роз’ясненнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини інформація про заробітну плату та інші виплати працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування є інформацією про фізичну особу. Конституційний суд України рішенням від 20 січня 2012 року установив, що перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів-суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві. Інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на запит.
Відповідно до статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, на електронну адресу.
Звертаємо увагу, що цей запит не стосується надання великого обсягу інформації та не потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.
У випадках, передбачених статтею 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», особа, права на доступ до публічної інформації якої порушено, має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Відповідно до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушені права будуть захищатись у судовому порядку.

Саша Іванівна Кучеренко