Вимоги до заяв громадян про безкоштовне надання земельних ділянок для особистих потреб

Захар Унич

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Інформацію про встановлені вимоги до заяв (клопотань) громадян про надання в безкоштовне користування земельних ділянок, передбачених ст.118, ст.121 Земельного Кодексу України.

2. Інформацію про встановлені вимоги (в тому числі і порядок, місце їх отримання) до графічних матеріалів (додатків) до заяв (клопотань) громадян про надання в безкоштовне користування земельних ділянок, передбачених ст.118, ст.121 Земельного Кодексу України.

З повагою,

Захар Унич

Мар'яна Челеп?с,

Шановний  п.Захаре, дякуємо Вам за Ваше звернення та повідомляємо наступне.

 

Відповідно до Конституції України та Земельного кодексу України кожний
громадянин має право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними
ділянками. Разом з тим, відповідно до ст.12 Земельного кодексу України
розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок
комунальної власності у власність громадян відноситься до повноважень
сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території
сіл, селищ та міст.

Надання  земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового
будинку можливе шляхом її відведення, в порядку визначеному ст.118
Земельного кодексу України.

Першим етапом надання земельної ділянки шляхом її відведення є погодження
місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Вимоги щодо звернень та перелік необхідних документів, затверджені
рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.08.2014 № 605
″Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних
послуг, які надає Львівська міська рада″.

Відповідно до зазначеного рішення  для одержання у користування земельної
ділянки шляхом відведення, необхідно самостійно визначитись із місцем
розташування земельної ділянки, подати звернення у Львівську міську раду
на ім’я міського голови про погодження місця розташування земельної
ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки  та  представити такі документи:

1. План земельної ділянки масштабу 1:500, виконаний спеціалізованою
землевпорядною організацією, з зазначеними межами ділянки, вирахуваною
загальною її площею, нанесеними червоними лініями (оригінал – два
примірники).

2. Довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та
розподіл їх між власниками земель, землекористувачами, угіддями, видана
відділом Держземагенства у м.Львові Львівської області (вул.Донецька, 3).

3. Копію паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки) або копію
документа, що посвідчують особу.

  4. Довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, видана
відділом Держземагентства у м. Львові Львівської області (про наявність
зареєстрованих на заявника правовстановлюючих документів на земельні
ділянки).

Площа земельної ділянки, яка може бути відведена при зазначеній вище
процедурі, регулюється нормами безоплатної передачі земельних ділянок
громадянам, визначеними ст.121 Земельного кодексу України.

Щодо вимог до планово-картографічних матеріалів земельної ділянки 
інформуємо, що  спеціалізована  землевпорядна організація, що має
сертифікат на виконання землевпорядних робіт, виготовляє плани земельної
ділянки масштабу 1:500 з відображенням реальної ситуації на місцевості,
вказаними  межами земельної ділянки, зазначеною орієнтовною площею,
нанесеними червоними лініями та погоджені відділом інженерних споруд,
транспорту та геослужби, управління архітектури Львівської міської ради.

 

 

З повагою

Мар’яна Челепіс

Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин
департаменту містобудування Львівської міської ради, 2975-825

Захар Унич

Доброго дня!

Я вдячний Вам за Вашу відповідь на мій запит "Вимоги до заяв громадян про безкоштовне надання земельних ділянок для особистих потреб" від 25 грудня 2014. Проте зазначені у відповіді вимоги не мали посилання на відповідні законодавчі нормативні акти України, окрім місцевого рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.08.2014 № 605. Та відповідно до вимог законодавчих актів та Конституції України, які мають вищу силу, місцевий нормативний акт не може встановлювати більш жорсткіші вимоги.

Наразі в ч.6, ч.7 ст.118 Земельного Кодексу України встановлені наступні вимоги:

"6. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). …. Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку."

Статтею 1 Закону України “Про землеустрій” передбачено, що "графічні матеріали повинні відображати місце знаходження, зовнішні межі земельної ділянки та межі земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельних сервітутів), а також розміщення об'єктів нерухомого майна, природних ресурсів на земельній ділянці".

Таким чином встановлені вимоги, а саме: виготовляння плану земельної ділянки масштабу 1:500 та ще й тільки спеціалізованою землевпорядною організацією, перелік різних довідок, зобов'язання погодження плану у різних службах є значним перевищенням вимог Земельного Кодексу України, де, звертаю Вашу увагу, вказано, що "Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею", а в переліку причин можливих відмов не вказана відсутність зазначених Вами довідок.

Тому зважаючи на викладене, прошу Вас надати додаткову інформацію та обґрунтування Ваших вимог та зазначити, які саме вимоги є обов'язковими а які - рекомендованими. Водночас прошу повідомити чи задовольнятимуть графічні матеріали, що виготовлені самостійно шляхом викопіювання із електронної Кадастрової карти (www.map.land.gov.ua).

З повагою,

Захар Унич

Мар'яна Челепіс,

Шановний п.Захаре, у відповідь на Ваше звернення роз’яснюємо.

Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав визначено ст.79-1
Земельного кодексу України, де передбачено, що державна реєстрація речових
прав на земельну ділянку здійснюється після державної реєстрації земельної
ділянки у Державному земельному кадастрі. Відповідно до ст.ст.193, 194, 195
Земельного кодексу України Державний земельний кадастр - єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів
України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані
про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель
між власниками і користувачами, для забезпечення повноти відомостей про всі
земельні ділянки, незалежно від форми власності, в єдиній системі
просторових координат та системі ідентифікації земельних ділянок, створена
для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і
організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин,
раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за
землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за
використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування
бізнес-планів та проектів землеустрою.

Склад відомостей Державного земельного кадастру, правові, економічні та
організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру
визначено Законом України "Про Державний земельний кадастр". Зазначеним
Законом встановлено, що державна реєстрація земельної ділянки - внесення до
Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про
формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера,
індивідуальної, що не повторюється на всій території України, послідовності
цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної
реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;

Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного
кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу
України, цього Закону, законів України "Про землеустрій", "Про оцінку
земель", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про захист
персональних даних", інших законів України та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, на підставі відповідної документації із
землеустрою, погодженої та затвердженої рішення органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому Земельним кодексом
України. Відповідно до ст.8 Законом України "Про Державний земельний
кадастр", картографічною основою Державного земельного кадастру є карти
(плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до державних
стандартів, норм та правил, технічних регламентів.

Відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну
діяльність" та Закону України "Про внесення змін до законів України "Про
топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Про землеустрій", суб’єктами
топографо-геодезичної і картографічної діяльності є юридичні та фізичні
особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та
у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист,
що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і
картографічних робіт, виконаних відповідно до до державних стандартів, норм
та правил, у тому числі "Інструкції із топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500", що є обов’язковою для всіх суб’єктів
підприємницької діяльності, незалежно від форм власності . Сертифікованим
інженером-геодезистом може бути особа, яка має стаж роботи за спеціальністю
не менше одного року, склала кваліфікаційний іспит, одержала кваліфікаційний
сертифікат та внесена до Державного реєстру сертифікованих
інженерів-геодезистів відповідно до вимог цього Закону.

Разом з тим, згідно п.4 ст.116 Земельного кодексу України передача земельних
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим
Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання. Розроблення
форм витягів, інформаційних довідок із Державного земельного кадастру,
повідомлень про відмову у наданні відомостей, порядку обліку заяв і запитів
про отримання відомостей із Державного земельного кадастру, ведення
поземельних книг та надання витягів із Державного земельного кадастру про
земельні ділянки відноситься до повноважень центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Враховуючи наведене, керуючись чинним земельним законодавством України,
Законом України “Про адміністративні послуги“, Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, Львівською міською радою, як вповноваженого
органу у галузі земельних відносин, розроблено та затверджено рішенням
виконавчого комітету від 08.08.2014 № 605 ″Про затвердження інформаційних та
технологічних карток адміністративних послуг, які надає Львівська міська
рада″ перелік та вимоги до обов’язкових документів, необхідних для
підготовки проекту рішення щодо оформлення права користування
фізичними/юридичними особами земельними ділянками.

З повагою

Мар’яна Челепіс

Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту
містобудування Львівської міської ради, 2975-825

----- Original Message -----
From: "Захар Унич" <[FOI #3014 email]>
To: "Мар'яна Челеп?с" <[email address]>
Sent: Friday, January 16, 2015 11:28 PM
Subject: Re: Інформаційний запит - Вимоги до заяв громадян про безкоштовне
надання земельних ділянок для особистих потреб

показати цитоване