Виконання ст. ст. 81 та 86 ЗУ "Про прокуратуру" Про дотримання вимог Конституції

Мєдвєдєв Сергій Іванович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

До офісу Генерального прокурора
Генеральному прокурору України
Рябошапці Руслану Георгійовичу

19.02.2020 року мною отримана відповідь на електронний запит до офісу під Вашим керівництвом, без вихідного номеру та дати, на мій запит про надання інформації, в якій зазначено про залишення моєї скарги "???" без розгляду у зв'язку з тим, шо вона оформлена без дотримання вимог статті 5 Закону України „Про звернення громадян” (не підписана автором).

По-перше.
Я звертався до офісу Генерального прокурора не зі скаргою та не в порядку ЗУ „Про звернення громадян”, що видно, як з тексту вступної частини звернення, так поставлених в ньому питань.
По-друге.
Відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації": "З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо".
Доречи, на сайті [email address] інструкція є, на Вашому https://www.gp.gov.ua/ua/access_to_publi... інструкція про порядок заповнення електронного запиту та звернення – відсутня.
До того ж, вимога наявності підпису автора запиту відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 19 Закону України " Про доступ до публічної інформації" вимагається за умови подання запиту в письмовій формі
Таким чином, Ваша відписака є не тільки не невмотивованою, а й незаконно. В зв’язку з цим змушений нагадати Вам, що статтею 24 Закону України " Про доступ до публічної інформації" передбачене настання відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

У відповідності до ст. 81 Закону України 1697-VII "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року, а саме її частини 1 встановлено - "Заробітна плата прокурора регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами".
Статтею 86 цього ж закону врегульоване пенсійне забезпечення працівників прокуратури.
Так, відповідно до частини другої цієї статті – "Пенсія призначається у відсотках від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії".
Прийнятим 13.12.2019 Другим Сенатом Конституційного Суду України Рішення № 7-р(ІІ)/2019 визнано неконституційним передачу функції законодавчою влади виконавчій, а саме Кабінету Міністрів України, та 3 резолютивної частини Рішення встановлений такий порядок виконання цього Рішення: "- частина двадцята статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII підлягає застосуванню в первинній редакції:
20. Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам на рівні умов та складових заробітної плати відповідних категорій працівників, які проходять службу в органах і установах прокуратури на момент виникнення права на перерахунок. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув право на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Пенсія працюючим пенсіонерам перераховується також у зв'язку з призначенням на вищу посаду, збільшенням вислуги років, присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та збільшенням розміру складових його заробітної плати в порядку, передбаченому частинами другою, третьою та четвертою цієї статті, при звільненні з роботи або за кожні два відпрацьовані роки".
Таким чином статтями 81 та 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року чітко та зрозуміло встановлений порядок не тільки щорічного підвищення оплати праці прокурорів, а й порядок перерахунку пенсій прокурорам, які вийшли на пенсію.
Крім цього, після першого перерахунку пенсії відповідно до вимог пункту 20 статті 86 Закону України "Про прокуратуру", як підвищення заробітної плати прокурорів, так і перерахунок пенсії має проводитися одночасно та автоматично.
Маючи відповіді ОГПУ на запити моїх колег (пенсіонерів органів прокуратури) про якісь існуючі дискусії та проведення якихось узгоджень між Міністерством соціальної політики України за участю Пенсійного фонду України і Офісу Генерального прокурора питань щодо складових заробітної плати, які враховуються при перерахунку пенсій працівникам прокуратури та форми довідки про заробітну плату, стає зрозумілим, що Кабінет Міністрів України чи то взагалі не бачив Закону України "Про прокуратуру", чи то саботує його виконання.
Доречи, жодним Законом "Про прокуратуру", жодною їх нормою не передбачене надання довідки в загалі, а певної форми зокрема, для проведення перерахунку пенсії. В законі використане словосполучення "додаткова інформація".
Проте постає і інше питання, питання обізнаності керівництва ОГПУ щодо норм права закріплених в статтях 81 та 86 Закону України "Про прокуратуру" якими чітко та однозначно встановлені як розмір заробітної плати прокурорів, так і складові пенсії, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування…
Також є незрозумілим, чому в продовж понад 5 років керівництво нині офісу Генерального прокурора України, а раніше Генеральної прокуратури України, не вирішені питання співвідношення посад за Законами України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 року та від 14.10.2014 року.
Як прокурор у відставці, маю нагадати про наявність кримінальну відповідальність за зловживання владою та службовим становищем, службова недбалість тощо.
Також звертаю Вашу увагу, що відповідно до протизаконної постанови КМУ № 1155 від 11 грудня 2019 року заробітна плата починаючи з начальника відділу ОГПУ і до прокурорів на місцях визначена нижче ніж встановлена Законом "Про прокуратуру", натомість керівництву визначена заробітна плата вище ніж за Законом. Таке становище речей містить ознаки корупції. Впевнений, що понад 1500 членів спільноти пенсіонерів органів прокуратури зможуть не тільки написати заяви до ДБР, а й ще належним чином обґрунтують наявність відповідних ознак злочинів.
Натомість, поки що у зв'язку з викладеним прошу повідомити:
- на підставі яких Законів чи підзаконних актів, впродовж останніх майже п'ять років, не виконуються вимоги статей 81 та 86 Закону України "Про прокуратуру. (надати їх копії чи посилання на сайт Верховної Ради, в розділі "Законодавство");
- які дії приймалися та які заходи вживалися для забезпечення виконання цих норм закону, як Генеральною прокуратурою України, так і офісом Генерального прокурора. (надати копії документів);
- чому дотепер не вирішене питання співвідношення посад за Законами України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 року та від 14.10.2014 року. Якщо вживалися прошу надати копії документів, які б це підтверджували;
- На яких, передбачених Законодавствах підставах, представники офісу Генерального прокурора України, у супереч Закону України "Про прокуратуру", приймають участь у дискусіях та проведення узгоджень між Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України щодо складових заробітної плати, які враховуються при перерахунку пенсій працівникам прокуратури та форми довідки про заробітну плату та надати копії законів, підзаконних актів чи посилання на сайт Верховної Ради, в розділі "Законодавство";
- Вказати причини бездіяльності офісу Генерального прокурора стосовно перевищення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень, в світлі Рішення Конституційного Суду України № 7-р(ІІ)/2019 від 13.12.2019 року (надати
- На яких підставах або за чиїм розпорядженням при розгляді судових справ пенсіонерів щодо видачі довідок, представники прокуратури (відповідача) не дотримуються діючого законодавства, а обґрунтовують свої заперечення у незаконний спосіб (надати копію чи копії таких розпоряджень)
- Кому і коли із пенсіонерів, які вийшли на пенсію безпосередньо Генеральної Прокуратури України чи офісу Генерального прокурора були надані довідки для перерахунку пенсій після підвищення заробітної плати постановою Кабінету Міністрів України №657 від 30 серпня 2017 р. та окремо після прийняття рішення КСУ від 13.12.19.
- коли офіс Генерального прокурора почне виконувати та вимагати виконання Закону України "Про прокуратуру", захищати інтереси прокурорів та пенсіонерів прокуратури, а не потурати свавіллю вищого органу виконавчої влади.

З повагою, Сергій Іванович Мєдвєдєв.

PS. Маю нагадати, статтею 382 Кримінального Кодексу України – Невиконання судового рішення, а саме її частиною четвертою встановлено:
"Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment