Виконання Рішень КСУ та перерахунок пенсій прокурорам-пенсіонерам

Мєдвєдєв Сергій Іванович

Доброго дня!

Протягом останнього року Конституційним Судом України були прийняті рішення № 7-р(ІІ)/2019 від 13 грудня 2019 року та № 6-р/2020 від 26 березня 2020 року, якими відновлені права як працюючих прокурорів на отримання встановленої Законом України "Про прокуратуру" винагороду – заробітну плату, так і права на отримання (перерахунок) пенсійного забезпечення прокурорів-пенсіонерів, встановлені цим же законом.

Не зважаючи на встановлену відповідальність за невиконання рішень судів і, особливо, за невиконання рішень Конституційного Суду, жодний керівник Вищого органу Виконавчої Влади, як і сам цей орган, жоден міністр КМУ та керівництво ПФУ не прийняли жодного дієвого рішення на виконання судових рішень та поновлення порушених прав пенсіонерів прокуратури, в тому числі і моїх.

Відповідно до "Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", затвердженого Постанова правління Пенсійного фонду України № 28-2 від 22.12.2014 року із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду № 27-3 від 25.12.2015 р., № 7-1 від 06.04.2017 р. та № 2-1 від 15.02.2018 р., а саме відповідно до
- пп.3 п. 4 – "організовує роботу управлінь Фонду щодо… призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат відповідно до законодавства…"
- пп. 5 п. 4 – "здійснює призначення (перерахунок) та виплату пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”…

Цією ж постановою визначено коло повноважень Головних управлінь Фонду, до якого не входить обов'язок щодо розробки, прийняття та затвердження порядку перерахунку пенсій, зокрема працівникам органів прокуратури ( п.6 Положення).

Постановою ж Кабінету Міністрів України № 280 від 23 липня 2014 р. "Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України".

Статтею 8 цього Положення встановлено, що "Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій".

А п. п. 2 та 6 статті 10 Положення закріплено, що "Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснює правління Пенсійного фонду України" та відповідно:
- "приймає у межах повноважень, передбачених законом, постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України";
та
- "приймає рішення з інших питань діяльності Пенсійного фонду України".

Задля належного та предметного захисту пенсійних прав, як спільноти пенсіонерів органів прокуратури, так і прокурорами пенсіонерами одноосібно, в рамках Законодавства України для зверненням із заявами, в тому числі колективними, - до ДБР про злочини за фактом невиконання судових рішень (Конституційного Суду України № 7-р(ІІ)/2019 від 13 грудня 2019 року, № 6-р/2020 від 26 березня 2020 року, рішення Адміністративних судів, зокрема по справі 826/8546/18); - до окружних адміністративних судів з позовними заявами; - міжнародних інституцій (Європейського Суду з Прав Людини (ЄСПЛ) та Консультативної ради європейських прокурорів (КРЄП)), тощо, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Чи доведено та коли до керівництву Пенсійного Фонду України Офісом Генерального прокурора про наявність наказу № 414 від 8 вересня 2020 року "Про початок роботи обласних прокуратур"?
Надати копію такого повідомлення.

2. Чи повідомлено та коли керівництву Пенсійного Фонду України Офісом Генерального прокурора і яким документом про збільшення розміру заробітної плати прокурорів обласних прокуратур, в тому числі прокурорів окружних (районних, місцевих) прокуратур, які є структурними підрозділами обласних прокуратур, яка встановлена відповідно до припису статті 81 Закону України № 1697 "Про прокуратуру"?

Надати копію цього документу.

3. Чи приймалося керівництвом Пенсійного Фонду України рішення щодо наявності підстав для перерахунку пенсій пенсіонерам обласних прокуратур та усіх їх підрозділів у відповідності до положень ст. ст. 81 та 86 Закону України "Про прокуратуру"? Якщо так, то коли та якими документами про таке рішення повідомлені Територіальні (обласні) Управління Пенсійного Фону України?

Надати копії рішень і повідомлень.

4. Чи вносилися Правлінням Пенсійного Фонду України, на виконання Рішень Конституційного Суду України № 7-р(ІІ)/2019 від 13 грудня 2019 року та № 6-р/2020 від 26 березня 2020 року, необхідні зміни до "Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" про "здійснює призначення (перерахунок) та виплату пенсій прокурорам, які мають право на пенсію згідно із Законом України “Про Прокуратуру”, як на кшталт перерахунку та виплат пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” чи Закону України "Про судоустрій і статус суддів"?

У разі неприйняття Правлінням Пенсійного Фонду України таких змін прошу повідомити причини та підстави невиконання згаданих вище Рішень Конституційного суду в продовж 10 місяців, та надати копії документів які б свідчили про наявність перешкод у виконанні содових рішень.

З повагою,

Мєдвєдєв Сергій Іванович

Пенсійний фонд України

4 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]