Верховенство права

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Правовідносини Національної поліції України з громадянами України.

Мною 27.10.2021 було надано такий самий запит. На який я отримав неаргументовану відмову.

Вимоги статті 19 Закону Про доступ щодо зазначення дати і підпису запитувача стосуються виключно запитів, що подаються у письмовій формі. При цьому, відповідно до ч.3 цієї ж статті: Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Тобто, запит, надісланий електронною поштою не є за своєю формою "письмовим запитом" і має містити лише ім'я особи, її контакти та, власне, сам предмет запиту».
В разі ухилення від відповіді, я буду оскаржувати ваші дії.

З повагою,

Євген

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Євген

На ваше звернення #170921 надана відповідь:

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи
ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити
можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної
пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію
особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних [1]форм запитів на
інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному
веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу
інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити
відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково
зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту
особі, яка його подала.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну поліцію

Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства

1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з
населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на
засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.

2. З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування
службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з
урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.

3. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними
соціологічними службами в [2]порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

[3]Перейти для ознайомлення з відповіддю.

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z062...
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2...
3. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...