Відвідуваність сесійних засідань та засідань комісій Херсонської обласної ради

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Остап Кучма, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Остап Кучма

Доброго дня!

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування” місцеве самоврядування в Україні здійснюється на основі принципу гласності. Обласна рада є представницьким органом територіальної громади, що здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України і законами України, а також приймає від її імені рішення. Обласна рада складається з депутатів, наділених відповідно до закону правом представляти інтереси територіальної громади.

Згідно із ч. 4 ст. 49 Закону України “Про місцеве самоврядування” депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. За ч. 5 ст. 49 Закону України “Про місцеве самоврядування” у разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії є підставою для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради.

У зв’язку з цим, на підставі Закону України “Про доступ до
публічної інформації” прошу надати інформацію, а саме:

1. відомості про відвідування депутатами Херсонської обласної ради пленарних засідань ради та засідань постійних комісій в період з листопада 2010 року по березень 2015 року із зазначенням порядкового номеру сесії та факту відсутності депутатів (у разі відсутності депутатів - із зазначення причин пропуску);
2. відомості про сесії Херсонської обласної ради, які відбулися в період з 1 листопада 2010 року по 1 березня 2015 року, із зазначенням їх номеру та черговості (позачерговості);

Також прошу зазначити, які запити виносилися депутатами Херсонської обласної ради на розгляд ради в період з жовтня 2010 року по березнь 2015 року.

Відповідь на запит прошу надіслати в електронному варіанті на електронну адресу: [email address]

У разі відсутності можливостей, надіслати документи поштою за адресою: м. Київ, вул. Суворова 4/6, 13-й поверх, 01010

З повагою,
Остап Кучма
ЧЕСНО

Херсон Приёмная_, Херсонська обласна рада

43 Attachments