Відсторонення працівників через відсутність щеплення від COVID-19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Добровольська Вікторія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Добровольська Вікторія

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, просимо Вас надати роз'яснення щодо питань:
1. Чому саме виконуючи вимоги чинних документів щодо відсторонення від роботи працівників, які не вакциновані адміністрація навчального закладу повинна бути відповідачем у судових позовах працівників?
2. Чи були правомірними дії адміністрації під час відсторонення працівників? Алгоритм дії адміністрації школи:
1. Познайомили під особистий підпис з наказом МОЗ від 04.10.2021 року № 2153 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".
2. Видали наказ "Про проходження обовязкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19". Ознайомили весь колектив під підпис. (Один працівник відмовився підписувати, тому був складений акт).
3. Вручення повідомлення про обов'язкове профілактичне щеплення проти COVID-19 - працівник двічі відмовився отримувати (акти наявні щодо відмови).
4. Видання наказу про відсторонення, який працівник підписав, але написав, що не згоден.
Після цього працівник на роботі не з'являється, проте подав позов до суду.
Просимо Вас надати нам відповіді на вищевказані запитання.

З повагою,

Добровольська Вікторія

informzapyt, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

На Ваш лист від 30.12.2021 року повідомляємо таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Частина перша статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
визначає, що публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до положень пункту 1 постанови Пленуму Вищого адміністративного
суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»
(далі – постанова Пленуму) визначальним для публічної інформації є те, що
вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та
знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації. Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді
на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник
інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею
володіти.

Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини п’ятої статті 19
Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію
має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний
опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання
запиту в письмовій формі.

Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини другої статті 2
Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються
спеціальним законом, Законом України «Про звернення громадян». У зверненні
громадянина, відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України «Про
звернення громадян», має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу,
на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші
засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Враховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки України не має правових
підстав для розгляду Вашого листа відповідно до положень та вимог законів
України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».

Принагідно зазначаємо, що Ви маєте право звернутися до Міністерства освіти
і науки України із запитом на інформацію або зі зверненням громадянина
відповідно до положень діючого законодавства.

 

 

Відділ планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної
інформації

директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик

 

 

показати цитоване