Відповідність наказу МОЗ України № 2153 Положенню зг. Постанови КМУ №731

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Наталія Гаращенко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Наталія Гаращенко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Доброго дня!

На мій запит запит до Міністерства юстиції отримана відповідь 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021.Ця відповідь не є відповіддю по суті поставлених питань.

Прошу надати відповідь по суті поставлених питань (дублюю питання нижче разом з коментарями, чому відповідь не є такою по суті поставленого запитання /запитуваної інформації)
Реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади здійснюється відповідно до Указу ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади від 3 жовтня 1992 року за N 493/9, в якому зазначено, що Державна реєстрація провадиться в порядку ( 731-92-п ), що визначається Кабінетом Міністрів України. Даний порядок визначено у ПОСТАНОВІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 1992 р. № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати таку інформацію (такі документи):

Прошу надати інформацію щодо відповідності Наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 при його реєстрації таким пунктам ПОЛОЖЕННЯ про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 за такими пунктами:
1. Щодо відповідності Наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 Пункту 4. вказаного вище положення, затвердженого Постановою КМУ № 731 - Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупційної та гендерно-правової експертиз з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
- прошу надати висновки проведеної експертизи (завірені копії документів)

Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті

2. Щодо відповідності Наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 Пункту 9. вказаного вище положення № 731 - Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подаються:
а) пояснювальна записка за формою, визначеною у додатку 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2019 р., № 84, ст. 2856)
Прошу надати копію пояснювальної записки, а також копії документів, які стосуються п. 6 пояснювальної записки (Додаток 4 (до пункту 1 § 50) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1285),
а саме
2.1. Позиція заінтересованих сторін - Зазначаються результати публічних консультацій, .проведених відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945), у тому числі узагальнена інформація про враховані та невраховані зауваження і пропозиції заінтересованих сторін – прошу надати копію документу.

Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь та інформацію

2.2. а також копію документів, які стосуються п. 7 пояснювальної записки (Додаток 4 (до пункту 1 § 50) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1285) - Зазначається інформація про наявність або відсутність у проекті акта положень, що:
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.

Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті та копії документів

2.3. а також копії документів, які стосуються п. 8 пояснювальної записки (Додаток 4 (до пункту 1 § 50) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1285) - Прогноз результатів. Наводиться прогноз очікуваних результатів реалізації акта, зазначаються критерії (показники), за якими буде оцінюватися ефективність його реалізації, а також можливі ризики та шляхи їх мінімізації.

Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті та копіїї документів

3. п.12 ПОЛОЖЕННЯ про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731. 1 - У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у цьому Положенні, орган державної реєстрації приймає рішення про його державну реєстрацію та заносить його до державного реєстру (додаток 1).

3.1. Прошу надати інформацію на пояснення, чому даний Наказ МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 не відображається через пошукову систему реєстру Міністерства юстиції за посиланням https://minjust.gov.ua/npa/filters/statu... при введенні в пошукові поля реквізитів даного Наказу.
Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті та надати пояснення.

3.2. Прошу надати копію витягу з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади про реєстрацію Наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153
Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті та надати копію витягу

4. Прошу надати інформацію, чи були представлені з-поміж документів, поданих МОЗ України для реєстрації Наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 такі документи:

1) Лист з зауваженнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з посиланням на офіційну позицію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо обов’язковості вакцинації проти коронавірусу, оприлюдненій у зв’язку із прийняттям наказу Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовтня 2021 р. № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»
2) Лист від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової Міністру охорони здоров’я України Віктору ЛЯШКУ №11559.2/10831/1/21/21/21/25.4 від 30.09.2021 р на № 26-02/28379/2-21 від 29.09.2021

Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті

Прошу надати завірену копію висновку Міністерства юстиції щодо відповідності Наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 вимогам, зазначеним у ПОЛОЖЕННІ про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, надіслану МОЗ України після реєстрації Наказу №2153, яка зберігається в Міністерстві Юстиції України відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
Повторний запит, у зв'язку з тим, що інформація не надана у відповіді від Міністерства юстиції № 113483/ПІ-Г-5681/10.2.2. від 23.11.2021 - прошу надати відповідь по суті про відповідність. Надана копія наказу Міністра вказує, що департамент реєстрації та систематизації має забезпечити виконання цього наказу. Але наші питання були по суті іншими. Прошу надати відповідь по суті.

Прошу надати відповіді у порядку поставлених питань та по суті звернення з дотриманням цінностей, які декларує Міністерство юстиції перед суспільством.

З повагою Наталія

n.radchenko, Міністерство юстиції України

1 Attachment

:

SCAN0045

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

n.radchenko, Міністерство юстиції України

1 Attachment

:

2 . 2153

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]