Відомості щодо організації і проведення Загальних зборів громадян у м. Кам'янське(Дніпродзержинськ) з 21 травня 1997 року по 19.03.2021 року

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Костянтин Філатов, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Костянтин Філатов

Доброго дня!

На підставі Конвенції Ради Європи
про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; а також статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи) Керуючись ст., ст. 34, 40 Конституції України (254к/96-ВР),Законом України“Про інформацію”, Законом України “Про публічну інформацію”, Законом України “Про звернення громадян”, ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини , з метою особистого ознайомлення , публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях:

Відповідно до прийняття Конституції України 28 червня 1996 року, керуючись ст. 140 - 146 даного Основного Закону України.

Також відповідно до ст. 2, ст. 169 ЦК України

Відповідно до ст., ст., ст., ст., ст. 2, 3, 4, 5, 6, 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

"Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста." - ст. 6 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

"Стаття 8. Загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади." - ЗУ "Про місцеве самоврядуваня в Україні"

Відповідно до Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. - Конституції України

Відповідно до П О С Т А Н О В И ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" від 17 грудня 1993 року N 3748-XII

Прошу надати наступну інформацію:
1) Кількість проведених Загальних зборів громадян Кам'янською(Дніпродзержинською) міською радою з моменту прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 280/97-ВР), тобто від 21 травня 1997 року станом по сьогодні - 19.03.2021 року;

2) Загальну кількість проведених загальних зборів громадян, які відбувалися на відповідній території одиниці адміністративно-територіального устрою України м. Дніпродзержинськ/Кам'янське з моменту прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 280/97-ВР), тобто від 21 травня 1997 року станом по сьогодні - 19.03.2021 року;

3) Протоколи кожних загальних зборів, які відбувалися на території адміністративно-територіальної одиниці - м. Дніпродзержинська/Кам'янське з з моменту прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 280/97-ВР), тобто від 21 травня 1997 року станом по сьогодні - 19.03.2021 року;

4) Чіткі дати (день, місяць, рік) проведення Загальних зборів, (якщо такі проходили), які мали місце відбуватися на території адміністративно-територіальної одиниці - м. Дніпродзержинська/Кам'янське з моменту прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 280/97-ВР), тобто від 21 травня 1997 року станом по сьогодні - 19.03.2021 року;

5) Чітко надані дані, за якими із Архівного управління Кам'янської міської ради можна отримати всі необхідні дані про проведені Загальні збори громадян на території адміністративно-територіальної одиниці - м. Дніпродзержинська/Кам'янське з з моменту прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 280/97-ВР), тобто від 21 травня 1997 року станом по сьогодні - 19.03.2021 року;

6) Протокол проведення Загальних зборів громадян щодо вирішення доцільності та обґрунтованості прийняття Рішення КМР "Про затвердження змін до Статуту територіальної громади міста Кам’янське" Номер документу 1966-43/VII від 30.06.2020 що обумовлене реформою децентралізації влади в Україні та Методичними рекомендаціями від Міністерства розвитку громад та території Кабінету Міністрів України, ( https://www.minregion.gov.ua/napryamki-d... ) та входить до Розділу II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ П О С Т А Н О В И ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" від 17 грудня 1993 року N 3748-XII

7) Положення Кам'янської міської ради про проведення Загальних зборів громадян на території м. Кам'янське (Дніпродзержинськ) з моменту прийняття Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 280/97-ВР), тобто від 21 травня 1997 року станом по сьогодні - 19.03.2021 року;

З повагою,

Костянтин Філатов

Загальний відділ міської ради,

1 Attachment

Відповідь на Ваш запит надається у строк, обчислений з урахуванням
ст.253 Цивільного кодексу України та ст.ст.67, 73 Кодексу законів про працю.