Відмова у надані інформації щодо середнього заробітку

Погоріляк Тетяна Олексіївна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1)Інформацію щодо мого, Погоріляк Тетяни Олексіївни, розміру середнього заробітну за останні повні два місяці, що передували звільненню. А саме за квітень 2021 року та за травень 2021 року. Останній робочий день 31 травня 2021 року, в травні 2021 року – 31 календарний день, отже мною відпрацьовано повний місяць травень 2021 року і тому мій запит базується в наданні середнього заробітку за квітень та травень 2021 року.

Мною подано позов про поновлення на роботі на підставі звільнення без законних підстав, а тому неодноразово зверталася до відповідача – Закарпатського окружного адміністративного суду щодо розміру мого, Погоріляк Тетяни Олексіївни, середнього заробітку за останні повні два місяці , а саме за квітень та за травень 2021 року, відповідно до Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100. Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках: з) вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення.
Відповідно до статті 235 КЗпП передбачено, що виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу здійснюється у випадках: звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу (частина перша); у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству (частина третя); у разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу (частина четверта) (редакція від 27 квітня 2021 року - момент виникнення спірних правовідносин – 30 квітня 2021 року).
Закарпатський окружний адміністративний суд, відповідач по справі, неодноразово відмовляв в наданні інформації щодо мого середнього заробітку за останні повні два місяці , а саме квітень 2021 року та за травень 2021 року, необхідної для обчислення грошової виплати за час вимушеного прогулу.
- В листі ЗОАС від 17 червня 2021 року №14644/21/02-06/35/21 посилається на те, що інформація не належить до публічної інформації, оскільки відсутня в готовому вигляді і потребує додаткового опрацювання та створення.
- В листі ЗОАС від 08 липня 2021 року №П-15728/21/02-06/52/21 (на повторний запит) відмовили на підставі розбіжностей в періодах запитуваної інформації, а саме останні два місяці, що передували звільненню та одночасно конкретизація у зверненні квітень-травень 2021 року і у зв’язку з чим правових підстав для задоволення Моєї заяви відсутні.
В Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду №10 від 29 вересня 2016 року (п.1) зазначено, що «якщо запит стосується інформації, яка міститься в кількох документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль (наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), то така інформація відповідає критеріям "відображеності та задокументованості" і є публічною.»
Відповідно до статі 27 Закону України «Про оплату праці» Держава забезпечує щоквартальну підготовку і публікацію статистичних даних про середню заробітну плату і середню тривалість робочого часу по галузях, групах професій і посад, а також щорічну публікацію даних про вартість робочої сили. Щомісячно і щоквартально ЗОАС подає статистичні звіти, в яких відображено інформація щодо середнього заробітку працівника, в програмі про нарахування заробітної плати працівникам суду відображається автоматично інформація про середній заробіток кожного працівника, а тому додаткових інтелектуальних зусиль не потрібно для її надання.
З вищевикладеного, вбачається, що Закарпатський окружний адміністративний суду всіляко уникає наданні інформації мені про мій середній заробіток за останні повні два місяці, що передували звільненню, а саме за квітень 2021 року та травень 2021 року, оскільки 31 травня 2021 року був мій останній робочий день, а в травні – 31 календарний день, таким чином я відпрацювала повний робочий місяць, і тому мій запит базується в наданні середнього заробітку за квітень та травень 2021 року.

З повагою,

Погоріляк Тетяна Олексіївна

Закарпатський окружний адміністративний суд

2 Attachments

 

--
Просимо підтвердити отримання листа

З повагою
Начальник відділу діловодства
та аналітично-статистичної роботи
Закарпатського окружного адміністративного суду
Чубірко М.І. (0312) 640759