Відділ-секретаріат Дніпропетровського міського голови

Доброго дня!

У зв’язку із численними відмовами у наданні відповіді на мої запити на отримання публічної інформації (в більшості випадків неправомірними) дозвольте зазначити наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно із ст. 20 вказаного закону інформація поділяється на відкриту та таку, що має обмежений доступ. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом є публічною інформацією. Враховуючи ст. 20 Закону України «Про інформацію» вся публічна інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме ст. 6 встановлює, що обмежений доступ може мати таємна, конфіденційна та службова інформація. У п. 1 ст. 9 вказаного закону зазначається, що до службової може належати інформація що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи. Крім того, вказаний пункт зазначеної статті передбачає також те, що до службової інформації відноситься така інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані із здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Таким чином, враховуючи положення ст. 20 Закону України «Про інформацію» вся публічна інформація, що не міститься у документах з внутрівідомчої кореспонденції, доповідних записках, рекомендаціях пов’язаних із розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органів державної влади, процесом прийняття рішень є відкритою публічною інформацією.

Враховуючи всі вищевикладені норми, я вважаю, що Вами неправомірно відмовлено мені листом від 17.02.2016 № 8/13-57 у наданні наступної інформації:
- чи відноситься посада начальника відділу-секретаріату Дніпропетровського міського голови до посад місцевого самоврдування?
- коли та на підставі якого документу призначена Рудакова Олена Олександрівна на посаду начальника відділу-секретаріату Дніпропетровського міського голови? За якою процедурою?
- чи допускається в органах місцевого самоврядування призначення "за контрактом"?
- чи проведено конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу-секретаріату Дніпропетровського міського голови? Коли сааме проведено цей конкурс?
- чи проходила Рудакова О.О. спеціальну перевірку перед призначенням на посаду, як те передбачено вимогами чинного законодавства?
- чи допускається призначення до органів місцевого самоврядування без проходження спеціальної перевірки?
- коли та в якому засобі масової інформації оприлюднено оголошення про наявність вакантної посади начальника відділу-секретаріату Дніпропетровського міського голови?
- коли, на підставі якого документу та за якою статтею КЗпП звільнено попереднього начальника зазначеного відділу?

Всі ці питання стосуються прозорості ведення кадрової політики в міській раді.

І, як показує практика, жодний орган місцевого самоврядування не зволікає надати таку інформацію. Так, можна не надавати копії документів, якщо це порушує локальні акти міської ради (хоча, це питання теж потребує додаткового вивчення: чи відповідають ці локальні акти вимогам чинного законодавства), але повідомити ПІП, посади, дати, номери розпоряджень, інформацію про оголошення конкурсного відбору це обов’язок.

Окрім цього, звертаю Вашу увагу на дотримання встановлених чинним законодавством термінів надання відповідей на запити.

Враховуючи зазначене, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати мені запитувану інформацію.

З повагою,

Пан Федір