В Україні з 2014 року не виконується рішення національного суду

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Починаючи з 2014 рорку Я неодноразово звертаюсь до Всіх інстанцій зі скаргою щодо невиконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 23.12.2013р. (спр. № 759/1928/13-а),
оскільки рішення суду прийняте ІМ’ЯМ УКРАЇНИ і підлягає обов’язковому виконанню, але я ходжу по
замкнутому колу, а рішення суду навіть не збираються виконувати (навіть не ставлять на чергу на виконання при надходженні коштів). Суть справи полягає в тому, що:
Постановою суду від 23.12.2013р. (спр. № 759/1928/13-а) зобов’язано УПСЗН та Київський міський
виплатний центр: 1. провести перерахунок та виплату Мащенку Юрію Івановичу грошову допомогу до 5 травня відповідно до ст.13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком за 2010р., 2. провести перерахунок та виплату Мащенку
Юрію Івановичу щорічної грошової допомоги на оздоровлення, відповідно до частини четвертої статті
48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за 2010р., виходячи із суми
мінімальної заробітної плати на момент виплати. 3. провести перерахунок та виплату Мащенку Юрію
Івановичу щомісячної виплати мінімальної заробітної плати на кожну дитину шкільного віку: Мащенка
Олександра Юрійовича (14.11.1994 р.н.), Мащенка Вячеслава Юрійовича (23.02.1998 р.н.), Мащенко
Олесю Юріївну 30.02.2000 р.н.), Мащенка Сергія Юрійовича (7.10.2002 р.н.) за період з 01.01.2010
року, з урахуванням раніше виплачених сум за вказаний період. УПСЗН свою частину рішення суду від
23.12.2013р. (справа № 759/1928/13-а) виконали, оскільки зробили перерахунок та нарахували кошти в
наступних розмірах: – допомогу до 5 травня – 4 748,00 грн.; – допомогу на оздоровлення – 4 300,00
грн., – з 01.01.2010р. щомісячної виплати мінімальної заробітної плати на кожну дитину шкільного віку
– 169 816,00 грн. В подальшому за поданням державних виконавців відділу примусового виконання
рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м.
Києві ухвалами Святошинського районного суду м. Києва від 25.10.2016р., від 05.07.2017р. та від
04.09.2017р. було змінено спосіб виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду
від 23.12.2013 по справі №759/1928/13-а (з зобов’язати на) стягнути з Виплатного центру на користь
Мащенка Ю.І. кошти в розмірі: – 4 748,00 грн. та – 4 300,00 грн. Оскільки Виплатний центр вчасно не
оскаржив ці ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 25.10.2016р. та від 05.07.2017р. тому
ці дві ухвали суду набрали законної сили. Після чого Мащенко Юрій Іванович звернувся до Головного
управління Державної казначейської служби України у м. Києві (далі – Головне управління
Казначейства), яке перерахувало на картковий рахунок – Мащенка Юрія Івановича кошти у розмірі – 4
748,00 грн. Отже рішення суду від 23.12.2013 по справі №759/1928/13-а, в частині стягнути грошову
допомогу до 5 травня відповідно до ст.13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком за 2010р. – вже виконано. Відносно
коштів в розмірі – 4 300,00 грн. (допомога на оздоровлення за 2010р.) то в даний час ця частина
рішення суду від 23.12.2013 по справі №759/1928/13-а перебуває в Головному управлінні Казначейства
на стадії виконання, а саме: – підлягає виконанню за рахунок бюджетної програми КПКВК 3504040
«Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою». Пунктом 47 Порядку №845
встановлено, що безспірне списання коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення
виконання, судових рішень та виконавчих документів, здійснюється Державною казначейською
службою України, зокрема, за черговістю надходження таких рішень. Станом на 03.05.2018 виконавчий
документ перебуває на виконанні за бюджетною програмою КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання
рішень суду, що гарантовані державою», про що зазначено у відповіді Головного управлінні
Казначейства від 03.05.2018 №14-08.10/802- 4459 (копію якого додаю), тобто виходить, що ці кошти
рано чи пізно також будуть виплачені, оскільки казначейство поставило моє рішення на чергу. А
відносно нарахованих коштів – коштів в розмірі 169 816,00 грн. ( щомісячної виплати мінімальної
заробітної плати на кожну дитину шкільного віку), тобто стосовно виконання 3-ї частини рішення суду
від 23.12.2013 по справі №759/1928/13-а, то я також звернувся з цим рішенням суду до Головного
управлінні Казначейства, яких попросив також виконати рішення суду і в цій частині. Листом Головного
управлінні Казначейства від 04.05.2018 №14-08.10/808- 4506 (копію якого додаю) – мені було
відмовлено, тому що механізм стягнення (безспірного списання) коштів з рахунків боржника у разі
прийняття рішення про стягнення коштів визначено Порядком виконання рішень про стягнення коштів
державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою КМУ від 03.08.2011 № 845.
Даний механізм передбачає встановлення у резолютивній частині виконавчого документу вимоги
стягнення коштів та зазначення суми такого стягнення. Враховуючи вищевикладене, у органів
Казначейства відсутні правові підстави для виконання рішень суду зобов’язального характеру, а відтак
Головне управління Казначейства пропонує звернутись з ним до відповідного органу державної
виконавчої служби. Отже з одного боку начебто є Постанова КМУ № 440 від 03.09.2014р. Про
затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується
державою, якою було розписано весь механізм виконання судових рішень зобов’язального характеру,
але цей механізм виконання рішень зобов’язального характеру боржником яких є державний орган –
поширюється лише на ті судові рішення, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року. Згідно постанови
КМУ № 440 від 03.09.2014р. виконавчою службою було створено Реєстр рішень виконання яких
гарантується державою до якого виконавча служба заносила судові рішення, які видані або ухвалені
до 1 січня 2013 року, Після внесення в Реєстр – Виконавча служба передавала ці виконавчі документи
до Головного управління Казначейства, які виконуватимуть ці рішення судів (ухвалені до 1 січня 2013)
за черговістю надходження таких рішень. 10.10.2014 листом за № 283/04-31, 282/04-31 виконавчою службою було відмовлено Мащенку Юрію Івановичу у внесенні виконавчих листів виданих на виконання рішення суду від 23.12.2013 по справі №759/1928/13-а до реєстру судових рішень виконання яких гарантується державою.
23.08.2018 Звернутись :: Урядовий контакт центр
http://ukc.gov.ua/claim_ext/show-sent/ 2/2
суду з поданням про зміну способу та порядку виконання постанови Київського апеляційного
адміністративного суду від 23.12.2013 р. по справі № 759/1928/13-а, оскільки по іншому виконати дане
рішення суду ніяк неможливо. Тобто виходить що Я потрапив у замкнуте коло, оскільки Головного
управління Казначейства відмовляється виконувати рішення суду зобов’язального характеру і пропонує
звернутись до виконавчої служби, а у виконавчої служби також немає ніякого механізму, щоб виконати рішення суду зобов’язального
характеру боржником за яким є державний орган і тому постійно звертається до суду з поданням про зміну способу та порядку виконання, в задоволенні якого суд відмовляє - після чого виконавча служба повертає виконавчий лист стягувачу, який стягувач повторно подає на виконання і всі вищеперераховані дії відбуваються знову, тобто ходимо по замкнутому колу, а рішення суду – невиконується (навіть не ставлять на чергу, що буде виконано при надходженні коштів). Відмовляючи у
задоволенні подання державного виконавця суд пояснює свою позицію тим, що начебто якщо буде
змінено порядок виконання постанови суду (з зобов’язати на стягнути) то цим буде змінено суть
рішення суду, хоча така правова позиція суду не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки
незалежно від того чи зобов’язати чи стягнути, якщо для позивача це в обох випадках матиме один
результат – це отримання конкретної суми, яка була нарахована УПСЗН на виконання вимог цього ж
таки суду. Додатково хочу повідомити, що статтею 7 Закону України «Про гарантії держави щодо
виконання судових рішень» передбачено, що виконання рішень суду про зобов'язання вчинити певні дії
щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа,
здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом. У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї
статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого
провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний
виконавець зобов'язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.
Таким чином, зміни у правовому регулюванні порядку виконання судових рішень, боржником за якими
є державний орган, яким не передбачено виконання рішень зобов'язального характеру,
унеможливлюють їх виконання. Така обставина є підставою для зміни чи встановлення способу і
порядку виконання судового рішення. Під зміною способу і порядку виконання рішення слід розуміти
вжиття адміністративним судом нових заходів для реалізації рішення. Ці заходи повинні забезпечити
виконання конкретного судового рішення і не поширюватися на відносини, які виникли після його
ухвалення. В такому випадку зміна способу і порядку виконання рішення можлива шляхом зміни
зобов'язання здійснити виплати на стягнення цих виплат. Відповідно до частини 2 статті 6 Кодексу
адміністративного судочинства України суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням
судової практики Європейського Суду з прав людини. Європейський суд з прав людини в пункті 74
рішення у справі "Іммобільяре Саффі проти Італії" зазначив, що орган державної влади не має права
посилатися на брак коштів на виправдання неспроможності виконати судове рішення про виплату
боргу. В той же час, статтею 6 Конвенції передбачено право на справедливий суд. Європейський суд з
прав людини в пункті 40 рішення у справі "Горнсбі проти Греції" від 19 березня 1997 року зазначив, що
право на суд було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави допускала
невиконання остаточного та обов'язкового судового рішення на шкоду одній зі сторін. Якщо
адміністративний (виконавчий) орган відмовляється виконувати, не виконує чи затягує виконання
судового рішення, то передбачені статтею 6 гарантії, які забезпечуються стороні на етапі судового
розгляду справи, фактично втрачають свій сенс (рішення у справі "Піалопулос та інші проти Греції" від
15 березня 2001 року, пункт 68). Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Київського
апеляційного адміністративного суду від 18.09.2014р. (№ рішення в ЄДР - 40567314), якою залишено
без змін ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2014р. (№ 6-а/759/98/14; спр. №
759/1098/14-а, (№ рішення в ЄДР - 39487213)), якою змінено спосіб виконання постанови Святошинського районного суду м. Києва від 10.10.2013р. (справа № 2-а/759/237/13 (№ рішення в ЄДР
- 34150720)) Також хочу проінформувати Вас, що Мащенко Юрій Іванович отримав листа з Євросуду
від 12.10.17. (копію листа додаю), в якому зазначено, що заяви Мащенка Юрія Івановича № 71087/13
була приєднана до справи Бурмич та інші проти України (№ № 46852/13 та ін.) і є частиною виконання
пілотного рішення по справі (Юрій Миколайович Іванов проти України № 40450/04 від 13 жовтня 2009
року), тобто рішення національного суду має бути виконано, оскільки рішення суду, яке прийняте ІМ’ЯМ
УКРАЇНИ підлягає обов’язковому виконанню, в зв’язку з цим в черговий раз: ПРОШУ ВАС: Непідходити
формально до вирішення даного питання, томущо мені 4 (чотири) роки пишуть лише відписки і рішення суду невиконують, а дати відповідне
доручення провести спільну нараду за участі всіх зацікавлених сторін, а
саме: – Представника Мінюсту, представника виконавчої служби, представника Урядового уповноважено у справах Європейського суду з прав людини та Мащенка Юрія Івановича, на якій спільно розробити дії спрямовані на реальне виконання 2/3 частини постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 23.12.2013р. (спр. № 759/1928/13-а), а якщо вже пишете відписту то напишіть яким чином реально можна виконати 2/3 частин даної постанови суду?

З повагою,

Юрій